Buurten in Ingen

WELLICHT ONS BELANGRIJKSTE SPEERPUNT "KERNGERICHT WERKEN" HEEFT UITEINDELIJK GELEID TOT "BUURTEN IN"


Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Bij de downloads vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie : de dorpenronde. Helaas is de planning die in de documenten staat niet meer actueel. Vanwege de corona-maatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken. Het Lingemeer en Lienden lopen nog.

>>> Download hier het verslag BUURTEN OVER INGEN | 10 juli 2019Het verslag van de bijeenkomst Leefbaar Ingen op 12 februari 2020 vindt u hier; Leefbaar Ingen

 

Op woensdag 12 februari zijn wij samen gekomen in het Dorpshuis de Gaard om met elkaar te kijken hoe wij Ingen leuker en leefbaarder kunnen maken. Wij nemen zelf het initiatief omdat wij allemaal erg betrokken zijn bij Ingen, er erg graag wonen en ook het gevoel hebben dat er meer uit te halen valt. Wij hebben de wens om inwoners, organisaties, bedrijven en overige activiteiten in Ingen meer met elkaar in verbinding te brengen, en elkaar beter te leren kennen (bijvoorbeeld een kijkje in de keuken bij bijv. een ondernemer, organisatie). Vanuit eenzelfde betrokkenheid en ambities voor Ingen zetten wij de schouders eronder om dit in gang te zetten.

 

Wij willen daarbij graag samenwerken met Welzijn Rivierstroom, gemeente Buren en de DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland). Deze partners waren deze avond ook aanwezig. Zij hebben uitgelegd wat zij kunnen betekenen voor ons.

 

Deze avond hebben de wij aan de hand van de volgende vier onderwerpen een eerste aanzet gedaan om naar concrete acties te komen:

 

  • Ondersteuning en versterking van vrijwilligers en activiteiten
  • Creëren van overzicht van wat er al is
  • Samenwerking met de gemeente
  • Financiën

 

Per onderwerp hebben we gekeken naar behoeften, mogelijke oplossingen en concrete acties.

 

Het was een actieve, gezellige, positieve avond. Met uitstekende verzorging door het dorpshuis en met heerlijke versnaperingen voor bij de koffie, meegebracht door één van de inwoners. Graag komen wij weer snel bij elkaar om verder te gaan met het idee om inwoners, verenigingen, ondernemers, met elkaar in contact te brengen.  

 

Wil je hier meer over weten? Of lijkt het je ook leuk om mee te doen? Neem dan contact op met Stef Haast: 06 22717010 of per mail haast048@planet.nl. Je bent van harte welkom!

 

 

Met Ingense groeten,

 

Annelies, Kees, Henk, Esther, Lientje, Wim, Louis, Marien, Odile, Roel en Stef

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved