Buurten in Zoelen

WELLICHT ONS BELANGRIJKSTE SPEERPUNT "KERNGERICHT WERKEN" HEEFT UITEINDELIJK GELEID TOT "BUURTEN IN"


Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Bij de downloads vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie : de dorpenronde. Helaas is de planning die in de documenten staat niet meer actueel. Vanwege de corona-maatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken. Het Lingemeer en Lienden lopen nog.

Op maandag 27 mei 2019 waren ongeveer 55 Zoelenaren en 8 ambtenaren bij elkaar in het Dorpshuis. Na een inleiding van wethouder Gerdjan Keller volgden presentaties over het project Kerngericht werken en over de omgevingsvisie. Vervolgens gingen we in twee ronden met elkaar aan de slag. Dit deden we aan twee tafels waar we fysieke onderwerpen bespraken (zoals verkeer en groen) en twee tafels waar we sociale onderwerpen bespraken (zoals ontmoeting en eenzaamheid). Hieruit volgden prioriteiten voor de lange termijn (gele onderwerpen), voor de hele korte termijn (blauwe onderwerpen) en onderwerpen waar we dit jaar als inwoners en gemeente samen mee aan de slag kunnen (rode onderwerpen). Aanwezigen konden via stickers aangeven welke onderwerpen het meeste prioriteit hebben.


WAT DOEN WE OP DE KORTE TERMIJN?


Er komt een extra bankje in Zoelen. We starten met een contactambtenaar (Ranesh Balla). We nemen contact op met de eigenaar van de tuk-tuk’s én we zoeken een plek voor een nieuwe prullenbak.


WAT NEMEN WE MEE VOOR DE TOEKOMST?


Sommige onderwerpen kunnen we (nog) niet oplossen. Deze nemen we mee voor de langere termijn. In nieuw beleid bijvoorbeeld, voor onder andere duurzaamheid, speeltuinen en de visie op de omgeving van de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld over gevarieerde wijken, behoud van het goede van Zoelen en windmolens.


CONTACTAMBTENAAR ZOELEN


Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag? Of wilt u ergens aan meehelpen? Neem contact op met Ranesh Balla via telefoonnummer 14 0344 of via e-mailadres rballa@buren.nl.

>>> Download hier het verslag BUURTEN OVER ZOELEN | 27 MEI 2019


>>> Download hier het verslag BUURTEN OVER ZOELEN | TUSSENSTAND JULI 2019


>>> Download hier het verslag BUURTEN OVER ZOELEN I JANUARI 2020

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved