ENQUËTE

Gemeentebelangen BUREN

ENQUËTE

WAT VINDT U?

Ons streven is om 1 keer per maand een enquëte onder de inwoners van de gemeente Buren te houden. Veel van onze informatie halen wij momenteel vooral op bij onze achterban, mensen die wij ontmoeten tijdens onze kernbezoeken, de VNG, de provincie, instituten, stichtingen, verenigingen, uitzoekwerk verzorgt door onze danktank en op straat. Maar tijdens de coronatijd is ons wel duidelijk geworden, dat in contact komen met onze inwoners niet altijd vanzelf sprekend is.


Maar we willen dit nu om verschillende redenen breder trekken en dit willen we nu ook doen met het houden van een online enquëte.


Een enquëte die die bestemt is voor al onze inwoners, soms over actuele zaken en soms over beslissingen die we moeten nemen in de toekomst.


Gemeentebelangen staat open voor alle inwoners met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, voor jong en oud. Het maakt ons niet uit op welke partij u gestemd heeft, maar zijn ten alle tijden benieuwd naar u mening!

De stelling van september 2020: De invloed van en de beslissingen door inwoners over hun kern moeten groter worden! (stelling loopt van 1 september tot 30 september 2020.

Het mag duidelijk zijn dat Gemeentebelangen vindt dat de rol van inwoners (per kern) groter moet worden!


Gemeentebelangen ziet in de visie Kerngericht werken een goed startpunt om te komen tot een doe-democratie waarin inwoners samen doen, denken en beslissen.


* Meer zeggenschap over hun directe leefomgeving.

* De rol van de gemeente veel meer dienend als vragend moet zijn.

* Kijken naar de behoefte per kern

* Een eigen budget per kern

* Kernen mogen verschillen

* Maatwerk per kern

* Per kern een eigen kern-ambtenaar


Opvolging, maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving.


Wat vind jij?

  A Goed plan

  B Goed plan, mits ....................................................

  C Slecht plan

  D Slecht plan, omdat ...............................................

  E Ik twijfel, omdat .....................................................

  F Geen idee

  G Stop met dit plan en ga voor herindeling

  H Anders, namelijk ..................................................

HALLO INWONER VAN DE GEMEENTE BUREN

WAT VIND JIJ, WAT IS JOUW MENING?

 
 
 
A
B
C
D
E
F
G
H
 
 
 

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij. Immers gaat het niet over ons, maar wat er leeft onder onze inwoners. De uitslag van de enquête verwerken wij in een nieuwsitem, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd, wij doen er verders niets mee!

Hieronder kunt u een aantal stellingen zien, die we de aankomende tijd aan u willen gaan voorleggen

WOONBEHOEFTE ONDERZOEK

PRIMA - SLECHT - WELK ONDERZOEK?


Van  17 augustus tot 13 september 2020 heeft de gemeente Buren een enquête

woonbehoefte onderzoek onder de inwoners gehouden. Gezien de opbrengst en de berichtgeving van inwoners .................

Afbeelding: Gelderlander

TOEKOMST GEMEENTE BUREN

CULEMBORG - GROOT BETUWE


Regelmatig komt het in het nieuws, wordt het niet tijd dat de gemeente Buren wordt opgeheven (herindeling). Kan de gemeente zijn inwoners wel geven wat nodig is? Is de invloed van de provincie te groot? Zijn we ....

OPENBAAR VERVOER GOED GEREGELD

DROEVIG - TOP - TEVREDEN


Om met het openbare vervoer van Lienden naar stadje Buren te reizen valt niet helemaal mee, sterker nog: Als alles mee zit ben 80 minuten onderweg om een bezoekje te brengen aan het mooiste stadje van de Betuwe.

MEER STRAATVERLICHTING

MEER - MINDER - PRIMA ZO


Met regelmaat zien we berichten verschijnen over de straatverlichting, vooral de verlichting in het buitengebied. Meer verlichting, het is nu onveilig. Minder verlichting, want denk ook aan de .......

MEER BLOEMEN OPENBAAR GROEN

GOED PLAN - SLECHT PLAN


Het openbaar groen in de gemeente bestaat momenteel vooral uit groenblijvende heesters, hagen en gras. Dit mag best wat kleurrijker worden, want echt vrolijk word je er nu niet van. Tevens ook goed voor .........

WEGEN BUITENGEBIED

DAT KAN MINDER - OP DE GOEDE WEG


Jaarslijks spendeert de gemeente Buren een fors bedrag aan onderhoud van de wegen in het buitengebied. Dit mag best wat minder worden, omdat ...........

WINDMOLENS

JA - NEE - MISSCHIEN


Gemeente Buren is bezig met duurzaamheid en klimaat. Dat betekent dat we energie moeten gaan besparen en dat we .................

HANDHAVEN

MEER - MINDER


Lekker wandelen over onze dijken is heerlijk om te doen, maar op sommige dagen is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

ZWERAFVAL

ASOCIAAL - BEGRIJPELIJK


In ons mooie buitengebied kom je met regelmaat lege blikjes, plastic tasjes met inhoud en soms oude bankstellen tegen.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved