NIEUWS GEMEENTEBELANGEN BUREN

Raadsvoorstel Visie Kerngericht werken 2020-2023 (staat op de planning van de raadsvergadering van dinsdag 29 september 2020)


Voorgesteld besluit


1. De ‘Visie Kerngericht werken 2020-2023’ vast te stellen, met als motto dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden.


2. Hierbij als uitgangspunten vast te stellen: inwoners en de gemeente werken samen als partners, inwonersinitiatieven krijgen ruimte en we leveren maatwerk naar de kernen.


Samenvatting van het voorstel
We willen samen met inwoners werken aan de leefbaarheid in de vijftien verschillende kernen van degemeente Buren. We willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. Dit doen we doorkerngericht werken. Kerngericht werken is inwonersparticipatie (betrekken van inwoners bij
ontwikkeling of uitvoering van beleid), overheidsparticipatie (deelname van de overheid aan initiatieven van inwoners) en maatwerk naar de kernen (verschil zien en maken op basis van kennis van de kernen). In de Visie Kerngericht werken 2020-2023 bepalen we hiervoor de kaders.


Uitgangspunten bij kerngericht werken in Buren zijn: inwoners en de gemeente werken samen als partners, inwonersinitiatieven krijgen ruimte en we leveren maatwerk naar de kernen. Om concreet met kerngericht werken aan de slag te gaan, zetten we een aantal concrete stappen. Zo hanteren we handreikingen voor inwonersparticipatie en overheidsparticipatie en blijven we inwonersinitiatieven ondersteunen via onder meer het leefbaarheidsbudget en het (financieel) ondersteunen en betrekken van dorpsorganisaties. We willen als gemeente werken vanuit de bedoeling.


Concreet betekent dit onder meer dat we gaan werken met kernambtenaren.


Uitgangspunten bij kerngericht werken in Buren zijn: inwoners en de gemeente werken samen als partners, inwonersinitiatieven krijgen ruimte en we leveren maatwerk naar de kernen. We hanteren daarbij vier doelen en kaders:


1. We maken heldere afwegingen en blijven leren in de praktijk:
2. We benaderen inwoners actief en inclusief om mee te denken over veranderingen en ontwikkelingen in de eigen leefomgeving:
3. Inwoners hebben meer zeggenschap over hun leefomgeving:
4. Inwoners ervaren de gemeente als partner en andersom.

Woonbehoefte onderzoek Gemeente Buren


Vanaf 17 augustus wordt er huis aan huis een brief van de Gemeente Buren bezorgd. Waarom …..?

 

De gemeente wil graag de woonwensen van zoveel mogelijk inwoners in beeld krijgen en start daarom met een uitgebreide enquête. De uitslag van alle ingevulde enquêtes is belangrijk om plannen te maken over hoe en waar er in de komende jaren gebouwd gaat worden.

 

Er worden vragen gesteld over de huidige woonplaats en woning (aantal kamers, de geschatte waarde/WOZ, tevredenheid etc.) Ook wordt er gevraagd naar verhuisplannen. Misschien zijn er nu géén verhuisplannen maar het is wel belangrijk naar de toekomst te kijken. Er kan in een periode van tien jaar veel veranderen. Kijk dus ook vooruit bij het beantwoorden van de vragen.


Denk bij het invullen ook aan familie, vrienden, buren, jeugd, ouderen, inwoners die zorg nodig hebben. Waar willen zij wonen en zijn hier nu woningen voor?  


Een aantal opmerkingen die wij in de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen:


“We willen graag jonge gezinnen in ons dorp zodat de scholen open kunnen blijven”


“We willen voorkomen dat de jeugd uit ons dorp vertrekt”


“Voor verenigingen is het belangrijk dat onze jongeren in het eigen dorp kunnen blijven wonen”


“Er is een tekort aan sociale huurwoningen voor eigen inwoners”


“Er zijn geen huurwoningen of appartementen voor gescheiden inwoners en alleenstaanden”


“We hebben geen woon-zorg voorzieningen”


“We willen graag dat onze ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen maar er zijn weinig gelijkvloerse woningen/appartementen”


De enquête is digitaal. Geen computer? Slechtziend? Vraag een kennis, familielid of raadslid om te helpen bij het invullen.


Een ingekorte telefonische enquête kan ook. Bel hiervoor nummer 14-0344 Gemeente Buren en vraag naar het woningmarktonderzoek.

 

Iedere ingevulde enquête telt mee!>>> DOWNLOAD HIER DE FLYER OP A3/A4 FORMAAT


>>> DOWNLOAD HIER DE FLYER OP A5 FORMAAT
Momenteel zijn we bezig met de invulling van deze website


Lorem ipsum dolor sit amet potenti torquent dui augue nunc mattis totam vulputate

curabitur ante imperdiet vestibulum pede ut dolor in sem suspendisse nec duis nibh sit laoreet eu vitae

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Raadvergadering 14 juli 2020 (gemeente Buren)

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Raadvergadering 23 juni 2020 (gemeente Buren)

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Dinsdag 21 januari heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren met grote meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Ook stemde de gemeenteraad in met de benoeming van vier nieuwe wethouders: de heren K.A. (Karl) Maier, P.A.J.M. (André) van den Hurk, J.P. (Pieter) Neven en H.N.G. (Niko) Wiendels.

.

Dinsdag 21 januari heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren met grote meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. 


Download coalitieakkoord ‘Daadkrachtig en kerngericht!’

COALITIEBREUK


Lorem ipsum dolor sit amet potenti torquent dui augue nunc mattis totam vulputate

curabitur ante imperdiet vestibulum pede ut dolor in sem suspendisse nec duis nibh sit laoreet eu vitae

NIEUWS 2018


September 2018, jaarlijks bezoek bouwers fruitcorsowagens. Zoelen, Kerk-Avezaath, Buren, Maurik en helaas voor de laatste keer bij de bouwers in Ingen.

Met regelmaat houden we kernbezoeken, in gesprek met inwoners over soms kleine dingen, maar ook grote zaken die er leven.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

9 mei 2018 - Coalitieakkoord

BUREN - Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA hebben het coalitieakkoord voor de komende raadsperiode in de gemeente Buren rond.


De partijen hebben 14 van de 21 zetels in de gemeenteraad. In het akkoord zijn afspraken gemaakt op hoofdlijnen, waarbij ook ruimte is gelaten voor andere (oppositie)partijen en burgerinitiatieven.

 

Gemeentebelangen is blij met de extra ruimte voor inwonersinitiatieven, onder andere met een leefbaarheidsbudget.


Download coalitieakkoord ‘Samen, proactief en kerngericht!’

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Buren


Foto De Gelderlander. Sander van Alfen (links) weet al vroeg op de avond dat het goed zit met zijn partij. Hij viert het met Jan van Rijswijk. © William Hoogteyling

Worden het er meer of minder?, blijven we gelijk staan?, gaan we stijgen?


SPANNEND!!!

Het aftellen is begonnen! Gespannen koppies!

We duimen met z'n alle.

Opweg naar Ommeren, programma kern Ommeren en onze lijst met speerpunten bij Arend afgeven.

Daan aan het folderen in mooie boomrijke plaatsje Zoelen (Deze foto werd gemaakt toen hij eindelijk weer naar buiten kwam. Zeker een uur binnen gezeten in overleg met een inwoner. En ja, daar maken wij graag tijd voor!)

Derk-Jan en Wander samen aan het koukleumen op de dijk bij het mooie plekje Ravenswaaij (wel koud!).

Als je kijkt naar het gemiddelde gewicht van onze mensen, was het zelf rond brengen van onze verkiezingsprogramma's nog helemaal niet zo'n gek idee!

Voor we aan de slag gingen in de kern Zoelen, eerst een bakkie doen bij Corrie.

Amanda en Derk-Jan druk met het vouwen van de verkiezingsprogramma's. Een hele klus, want per kern een programma gemaakt en dat zorgde voor de nodige logistiek.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

GEMEENTEBELANGEN BUREN


Gesprekken gevoerd met inwoners van alle kernen, overleg met de achterban en andere partijen.Kunnen we met trots ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022 aan u presenteren.

Drukwerk posters en programma's opgehaald bij Design & Zo (De Hofstede 49, 4033 BV Lienden).


Natuurlijk laten wij het drukwerk verzorgen door een lokaal bedrijf!


Nogmaals bedankt Fred!

ARCHIEF

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved