Kernprogramma kern Asch (Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren)

ALLEEN BESTEMD VOOR DE INWONERS VAN ASCH


In de gemeenteraad wordt er over veel onderwerpen gesproken en worden er besluiten genomen die alle inwoners aangaan. Hoe belangrijk vinden we als gemeente duurzame energie? Moeten er meer windmolens in de gemeente komen en zo ja, waar? Zo nee, wat zijn alternatieven? Moeten we ons hard maken om zoveel mogelijk scholen te behouden? Zomaar wat onderwerpen die op dit moment spelen.


In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. We zijn dan ook al druk bezig met de voorbereidingen hierop. Een van de belangrijkste zaken is het schrijven van een verkiezingsprogramma. U bent van ons een verkiezingsprogramma per kern gewend. Asch is immer niet hetzelfde als Lienden, om maar een voorbeeld te noemen. Ook deze verkiezingen schrijven we weer een programma per kern.


Maar dat doen we niet alleen. We horen graag van u wat u belangrijk vindt in uw kern, hoe u denkt over de leefbaarheid. Wat gaat er goed en wat minder? En welke punten zouden nu echt eens moeten worden opgepakt? Daarom gaan we in mei en juni alle inwoners van de gemeente Buren benaderen en vragen of ze mee willen praten over ons verkiezingsprogramma. Zodat er een programma komt waar u zich volledig in herkent.


Doet u mee?


Hallo inwoners van Asch, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Niet veel anders dan het nu is
Een dorp dat gericht is op recreatie
Een dorp dat is gericht op akkerbouw
Een dorp dat is gericht op veeteelt
Een dorp dat is gericht op fruitteelt
Een dorp dat is gericht op boomteelt
Een dorp dat is gericht op logistiek
A
 
Focus leggen op energiebesparing door middel van isolatie
Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, schuren van bedrijven
Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt
Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water
Zonnepanelen op weilanden, ruimte voor kippen of schapen eronder
Windmolens zijn welkom in Asch
 
30 km/uur instellen
Meer controles houden
Drempels aanbrengen
Flitspaal
Rondweg aanleggen ten oosten van Asch
 
 
 
 
Ik wil graag deelnemen in de werkgroep Natuur/Openbare ruimte/Biodiversiteit
Ik wil graag deelnemen in de werkgroep Zorg
Ik wil mij graag aanmelden bij GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)
Ik wil graag op de kieslijst
Ik wil graag mijn ervaringen delen in de DenkTank
Ik wil graag op termijn burgerraadslid, raadslid of partij ondersteuner voor Gemeentebelangen Buren worden
 
 

Samen met de inwoners van Asch het vierkiezinsprogramma 2022 schrijven.


Welke punten worden besproken of zijn er besproken:


* VOORZIENINGEN, VRIJWILLIGERS, CULTUUR, ZORG, WELZIJN EN HET SOCIALE LEVEN

* JONGERENBELEID EN OUDERENBELEID

* INWONERSPARTICIPATIE, KERNAMBTENAAR, KERNGERICHT WERKEN EN BUURTEN IN

* VERKEER, OPENBAAR VERVOER, VEILIGHEID, WOONBEHOEFTE EN BUITENGEBIED

* OPENBARE RUIMTE, RUIMTELIJKE ORDENING, GROEN EN RECREATIE

* DIENSTVERLENING, WONEN, ONDERNEMEN, WERKEN EN ECONOMIE

* FINANCIEN, DIENSTVERLENING, BESTUUR, SAMENWERKINGEN IN DE REGIO EN HERINDELING

* DUURZAAMHEID, GROENE ENERGIE, DIERENWELZIJN, MILIEU

* LEEFBAARHEIDSBUDGET 2018/2022 EN LEEFBAARHEIDSBUDGET 2.0 (2022/2026)


BUURTEN IN ASCH

VOORZIENINGEN, VRIJWILLIGERS, CULTUUR, ZORG, WELZIJN EN HET SOCIALE LEVEN IN HET DORP ASCH

JONGERENBELEID EN OUDERENBELEID IN HET DORP ASCH

INWONERSPARTICIPATIE, KERNAMBTENAAR, KERNGERICHT WERKEN EN BUURTEN IN

VERKEER, OPENBAAR VERVOER, VEILIGHEID, WOONBEHOEFTE EN BUITENGEBIED IN HET DORP ASCH

OPENBARE RUIMTE, RUIMTELIJKE ORDENING, GROEN EN RECREATIE IN HET DORP ASCH

JONGERENBELEID EN OUDERENBELEID IN HET DORP ASCH

DIENSTVERLENING, WONEN, ONDERNEMEN, WERKEN EN ECONOMIE IN HET DORP ASCH

FINANCIEN, DIENSTVERLENING, BESTUUR, SAMENWERKINGEN IN DE REGIO EN HERINDELING

DUURZAAMHEID, GROENE ENERGIE, DIERENWELZIJN, MILIEU IN HET DORP ACH

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved