Raadsvergaderingen

Gemeentebelangen BUREN

Raadsvergadering Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2020-2024

Winter 1967 – Koude nachten

2 februari was het opeens na een aantal koude nachten (-16, -15, -14) een voor in de winters van toen een warme nacht (in de plus), bij Pop en Teus ging het er in die nacht ook stevig aan toe.

Oktober 1967 – Negen maanden later

In de vroege ochtend van 28 oktober van dat jaar ging de vlag uit bij Huize Vredelust, want op dat moment werd de op één na knapste inwoner van het plaatsje Lienden geboren.  In die tijd stonden er nog weinig woningen in het dorpje Lienden en waren er nog weinig auto’s. De omgeving bestond vooral uit weilanden en boomgaarden.

1970 – Huize vredelust

De eigenaresse, mevrouw M. Leccius de Ridder-Heuff, overleed in 1964. Zij liet het huis en enkele bijgebouwen met bij behorende grond aan de gemeente Lienden na. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders besloot in 1970 de markante villa te slopen. De gracht die aan de voorzijde van het huis lag werd in de jaren tachtig vervangen door een betonnen bak met baksteen en fontein (in opdracht van de gemeente Lienden).

1974 – Sociale woningbouw

Vooral in de jaren zestig en zeventig zijn er ontzettend veel woningen in Lienden bijgekomen (babyboomers kregen een eigen huisje), elke woning had toen een groene tuin. Tegenwoordig zijn veel groene tuinen vervangen door betontegels, split en grind, met azijn als onderhoudsmiddel.

1975 – Dikkopjes vangen bij het “Groene Huisje”

Met een schepnetje kikkers, stekelbaarsjes, salamanders en dikkopjes vangen en soms was het een beetje schrikken want je had af en toe een Schrekaal (modderkruiper) of Donderpad in je netje. Tegenwoordig is de grootste vangst een blikje of een stuk plastic.

1975 – Blauwe bus met antennes rijdt door de Mars

Het bleek een onderzoek te zijn naar populaties van uilen, de Betuwe stond bekend om zijn populatie en diversiteit van uilen. Tegenwoordig als we het hebben over diversiteit en biodiversiteit hebben we het over steenuiltjes, haagjes en hoogstamfruit. Sterker nog we financieren eigenaars van landgoederen en kapitale woningen met bijbehorende lappen grond om fruitboompjes tegen een gereduceerd bedrag te komen afhalen.

1976 – Meester Peter van Beek

Als 10 jarige gingen we onder begeleiding van meester Peter van Beek, wandelen over de dijk en op ontdekkingstocht in het veld. Tegenwoordig praten ze op de scholen over de “Natuur”, binnen op een digitaal schoolbord.

1977 – Begin november

Mijn vader riep ons naar buiten, waar ging het om? Een V-vorm van Grauwe ganzen kwamen over. Tegenwoordig kun je de Grauwe gans, maar ook o.a. de Nijlgans, de Canadese gans, de Rotgans, de Kolgans en de Brandgans.

1978 – Voor de eerste keer op vakantie buiten de Betuwe

Voor het eerst in mijn leven gingen we “ver” weg, een paar weekjes kamperen op de Riviera camping te Elburg. Gelukkig zat het halve dorp er, dus voelde als vertrouwd en bekend (zag daar ook voor het eerst van mijn leven een Aalscholver). Vooral de inwoners met ribbroek en rode sjaal gingen toend(t)ertijd richting Zuid-Frankrijk. Tegenwoordig broedt de aalscholver ook hier. Op vakantie gaan met een vliegtuig is normaal geworden, daarnaast zijn er ook die een aantal keer per jaar naar Australië vliegen om even bij onze geliefde te zijn. Harstikke romantisch, maar toch!

1979 – In de Mars een bakkie koffie drinken bij Hannes en Koen

Vroeger was het anders in de Mars, maar was alles toen ook beter? Nee, natuurlijk was vroeger niet alles beter maar wel anders. Hannes van Tongeren, Koen de vlooienmepper en Bart de Bom hadden geen telefoon nodig, ze woonde dan wel hemelsbreed een kilometer van elkaar, maar konden elkaar gewoon zien.


Wanneer ze bij elkaar een bakkie wilde gaan doen, hoefde ze alleen maar goed te kijken of diegene thuis was. Kwamen ze toch voor een dichte deur terecht, maakte dat weinig uit, want dan liepen ze naar de volgende toe, eigenlijk was er toen de tijd altijd wel iemand thuis.


In de jaren zestig, zeventig en begin jaren tachtig bestond De Mars vooral uit weilanden met wat koeien, hoogstam fruitbomen, een hooijmijt, wat bomen, het gat van de Bom, weidevogels en een verdwaalde hooimeid. Van alles een beetje.


De grootste verandering is wel het uitzicht. Door de toegenomen fruitteelt onder een afdak en de bomenteelt, staan bijna alle weilanden vol met betonpalen, stokken met (fruit)bomen, de vergezichten zijn verdwenen. Vanaf de waaijweg kun je de Marsmolen nog nauwelijks zien en de remsestraat is een bomenzee geworden en de hoogstam boomgaarden hebben plaatsgemaakt voor dicht op elkaar staande kleine fruitbomen, grotendeels onder zeil.

1980 – Met z’n alle hooien

Samen met andere jongeren uit Lienden, boer van de Lee / Ree helpen met het binnenhalen van hooi (J. den Otter heeft hier slechte herinneringen aan). Tegenwoordig wordt het hooi, maar ook het turbogras met grote machines geoogst. Tijdens het oogsten wordt vooral gekeken naar het weer en de lengte van het gras en jammer genoeg in mindere maten naar de jongen van de Grutto of Kievit.

1981 – Kersenkeerder op het schavot in een hoogstam kersenboomgaard

Om een zakcentje te verdienen ging ik kersenkeren in de boomgaard van Sander en Aart van Alfen (je weet wel, de opa en vader van).

Tegenwoordig maken we ons zorgen over de aantallen van spreeuwen. Hoogstam fruitbomen zijn bijna verdwenen, nu houden we kersen onder plastic. Maar ook andere fruitsoorten worden onder plastic of onder netten gehouden.

1982 – Lekker van de zon genieten op de dijkhelling

Bijna elke dag gingen we over de dijk lopen en was het gras droog en scheen het zonnetje, dan gingen we heerlijk in het gras liggen om te fantaseren over de vormen van de aanwezige wolken. Tegenwoordig staan er bijna overal  palen met prikkeldraad boven aan de dijk en worden de aanwezige “onkruiden” nog steeds chemisch verwijdert.

Zomer 1983 - Mooi weer dus even een hengeltje uitgooien

Vooral in de zomer gingen we veel vissen, 's nachts met o.a. W. van Zetten, J. van Ommeren, D. van den Berg, Tedje en Brutus vissen op paling. Overdag bij Ten Cate vissen op voorn, alvers, brasem en Baars. Vissen doe ik al jaren niet meer, maar heb gehoord dat je tegenwoordig bijna alleen nog exotische grondels kunt vangen.

1984 – Keien omdraaien

S ’morgensvroeg het natte veld (kalk) in om opzoek te gaan naar de vuursalamander, je kwam ze niet vaak tegen, maar echt ze zijn schitterend. Tegenwoordig zijn de natte weilandjes waar ik ze vroeger tegenkwam bijna allemaal verdwenen, de weilandjes hebben nu bijna allemaal plaats moeten maken voor boomteelt.  

1985 - Ooievaarsstation 

Kijkje wezen nemen bij de Ooievaarsstation bij Den Eng te Ommeren. Midden jaren '70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma met ooievaarstations voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf. Intussen komt de vogel niet meer voor op de Rode Lijst.

1986 – Samen met mijn vriendin elke week de lelijke eend wassen

Mijn eerste auto was een gele lelijke eend en als ik met mijn vriendin Hanny ging rijden dan moesten we minstens één keer per week de auto wassen. Nee, niet omdat we trots of zuinig waren op het autootje, maar door de grote hoeveelheid geplette insecten op de voorruit moesten we wel, je kon anders gewoonweg niets meer zien. Tegenwoordig mag je blij zijn als er nog een spatje insect te vinden is.

1987 – Peuren

Samen met Tedje en Brutus soms tot diep in de nacht paling peuren en bij thuiskomst de paling lekker roken, Heerlijk! Tegenwoordig kom je bijna geen paling meer tegen.

Zomer en Winter

Klimaat is behoorlijk aan het veranderen. Vroeger gingen we in de winter schaatsen bij Bart de Bom of zwemmen in de Langewei of het Leegh. Tegenwoordig worden de winters natter en worden de zomers steeds droger. Erg zorgelijk!

2004 - start bouw nieuw gemeentehuis te Maurik

Door het samenvoegen van een aantal kleinere gemeenten is de gemeente Buren ontstaan. Echter, door die operatie was er meer kantoorruimte op een centrale locatie noodzakelijk. Daarom gaf de gemeente opdracht voor het ontwerp en de bouw van een nieuw gemeentehuis. Een beeldbepalend object geworden.

Augustus 2009 - Verzet tegen windmolens

Actiegroep Klap van de Molen heeft 399 bezwaarschriften verzameld tegen de bouw van vier windmolens van 135 meter hoog langs de A15 bij Lienden.Afgelopen weekeinde liep de termijn af voor mensen die tegen de bouw bezwaar wilden maken. Volgens de actiegroep zullen duizenden omwonenden last van de windmolens krijgen. De molens veroorzaken volgens de actiegroep geluidsoverlast, zijn lelijk en leveren mogelijk helemaal geen afname in CO2-uitstoot op.

5 maart 2018 - Wolf in Lienden?

Gisteren een lekkere wandeling gemaakt met dochterlief (Amber van Laar), van alles gezien en lekker genoten van de schitterende omgeving, maar. Maar toen kwamen we dit tegen bij boomkwekerij Tijssen in de Haagsestraat (net na het nieuwe kerkhof).

Het is een zeer grote voetafdruk, Amber heeft schoenmaat 39, dus het lijkt mij van een wolf (of van een zeer grote hond, kan natuurlijk ook).

Mei 2018 - Koeienvla

De afgelopen jaren ben ik me eigen gaan verdiepen in de weidevogels. Toen ik nog jong was, barstte het nog van de weidevogels en nu zie je ze een stuk minder. Volgens één van mijn bevindingen is het gebrek aan koeien in de weide, nou ja, gebrek aan koeienpoep. De koeienpoep trekt ontzettend veel insecten aan, die op hun beurt weer als voedsel kunnen dienen voor de jonge weidevogels.

Augustus 2018 - Stukje fietsen

Fietstochtje van +/_ 22 kilometer. Elke 10 meter een leeg blikje. Is dus 2200 blikjes. Op één Red Bull en op twee Heineken. Welvaart probleem? En ja ook plastic flesjes!

Winter 2018/2019 – Massale bomenkap

Tijdens de afgelopen wintermaanden zijn in de gemeente Buren veel bomen gekapt. Deze massale bomenkap is door meerdere partijen georganiseerd en uitgevoerd. o.a. Gemeente Buren, Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap.

 

Wij hadden hier een drietal vragen over:


1. Zijn deze bomenkap activiteiten onderling met elkaar afgestemd?

Dit i.v.m. de invloed op dieren die in en rondom bomen leven. Als voorbeeld: ransuilen overwinteren met grote hoeveelheden in rustige gebieden en dit doen ze vooral in laaghangende takken van bomen en struiken. Wanneer ze verstoord worden, trekken ze naar een dichtbij gelegen bosschage.

2. Hebben wij als gemeente Buren invloed op de uitvoering van andere partijen?

Voorbeeld: De uitvoeringstijd (vooral bij Staatsbosbeheer) behelsde vele maanden. Eerst bomen omzagen, maand later stammen en takken verzamelen en dan weer weken later het afvoeren van stammen en takken (dit zorgt ervoor dat in een gebied het maandenlang onrustig was voor dier en mens).

3. In het verleden was het altijd zo, dat er na 15 maart niet meer gezaagd mocht worden, is dat nog steeds zo?

Op verschillende plekken zijn de werkzaamheden doorgegaan tot begin mei en nu er door het veranderde klimaat vogels steeds eerder gaan broeden, worden deze onnodig verstoort.

 

Antwoord gemeente Buren:


Antwoord op vraag 1: Er vindt voor het onderdeel bomenkap geen afstemming plaats tussen deze partijen over (de tijdsbestek van) de specifieke werkzaamheden. Eventuele afstemming vindt plaats m.b.t. voorkoming van hinder van onderlinge werkzaamheden/uitvoering en bijkomende (weg)afsluitingen.

Antwoord op vraag 2: Gemeente Buren heeft hier geen invloed op, Omgevingsdienst Rivierenland en de Provincie kunnen en mogen hier iets van vinden.

Antwoord op vraag 3: In het verleden werd deze datum gebruikt om de flora en fauna te beschermen, maar natuur houdt zich niet aan een datum. De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. In de Wet Natuurbescherming moet iedereen het gehele jaar rekening houden met de flora en fauna, dit d.m.v. quick scans en onderzoeken. Op basis van deze onderzoeken wordt een ontheffing of vergunning door Omgevingsdienst Rivierenland en/of de Provincie toegekend.

april 2019 - Oostertiendweg in Maurik is vernieuwd


Als Max Verstappen dit had geweten!

Maanden stond de vraag open; gaat de Formule 1 naar Zandvoort, of toch naar Assen?, maar toch ook de vraag; komt het formule 1 circus überhaupt naar Nederland? (Inmiddels is het Zandvoort geworden)


Via de media bespeelde de beide partijen elkaar, Zo gaf Assen aan dat Zandvoort de boel niet op tijd voor elkaar zou hebben. Vergunningen zijn nog niet geregeld, inwoners van de directe omgeving zijn tegen de Formule 1, de verbouwing van en rond het circuit is niet op tijd klaar en Zandvoort krijgt het geld, naar verluidt 100 miljoen euro, niet bij elkaar en het levert voor bezoekers in de toekomst veel fileleed op. Assen zegt die zaken al wel voor elkaar te hebben.


En Zandvoort, met Jantje Lammers als directeur en prins Bernhard jr. als eigenaar gaven aan dat met de ligging aan zee, de duinen, vlak bij Amsterdam en de historie van het circuit, meer aanspreekt dan Assen met hun heidevelden.

Uiteindelijk is er gekozen voor het circuit Zandvoort en daar is Max Verstappen blij mee. Het is een iconisch circuit met historie. Ik heb hier eerder in de Formule 3 geracet en dat was heel leuk” waren de woorden van Max Verstappen.

Wat alle partijen niet wisten (en Max dus ook), is dat er een landelijk weggetje in de gemeente Buren ligt, met de uitstraling van een racebaan, genaamd de Oostertiendweg.


De Oostertiendweg, wie heeft daar nou niet van gehoord!, nou de meeste mensen niet, denk ik. De Oostertiendweg is een landelijk weggetje (vroeger een B-weg) te zuiden van Maurik, behorend bij het mooie plaatsje Zoelen en vermoedelijk ten oosten van De Bremaatse tiend, die dan weer ten zuiden ligt van Rijswijk.


Het landelijk weggetje ligt net ten noorden van Golfcentrum De Batouwe en wordt voornamelijk gebruikt door een aantal agrariërs die bij hun grond moeten komen. Ook heb je kans dat je er een dwalende fietser of wandelaar tegenkomt.


Wat maakt de Oostertiendweg nu zo speciaal?

De Oostertiendweg is in opdracht van de gemeente Buren dit jaar gerenoveerd. Niet zomaar een renovatie, nee er is gekozen voor een innovatief asfaltmengsel (KonwéCO2) dat goed scoort op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het asfaltmengsel wordt geproduceerd op een lagere temperatuur dan gebruikelijke mengsels. Daarmee wordt zo’n 67 procent CO2-uitstoot bespaard. Daarnaast bestaat het mengsel uit 100 procent hergebruikte steenslag afkomstig uit opgebroken asfaltverhardingen. Dit betekent dat bestaande asfaltverhardingen volledig worden herbruikt.

Het innovatieve asfaltmengsel wordt gebruikt als onderste laag in de nieuwe asfaltconstructie van de Oostertiendweg, en als de toepassing succesvol verloopt, gaat de gemeente Buren vaker dergelijke asfaltmengsels gebruiken bij weg -
reconstructies.


Aan renovaties en het reguliere onderhoud (bermen maaien en kleine reparaties) van deze weggetjes, wordt jaarlijks door de gemeente Buren tonnen aan euro’s uit gegeven. Na mijn mening was een karrespoorweggetje ook voldoende geweest.

Mei 2019 - Omgevingswandeling Ravenswaaij - Zoelmond - Beusichem


Bloemen in Zoelmond en Beusichem. In Zoelmond stond mevrouw M. Kelder al klaar om verhaaltjes te vertellen over Zoelmond. Mevrouw Kelder vertelde enthousiast over de bloemen (Stichting Bloemrijk Beusichem Zoelmond) die ze hadden ingezaaid en aangeplant in Zoelmond en Beusichem. Momenteel waren ze druk met een bloemenlint vanaf het plein richting de Markt in Beusichem (plantenbakken aan lantaarnpalen). We moeten als gemeente deze initiatieven toejuichen.

14 januari 2020 - Coalitieakkoord gemeente Buren 2020-2022 Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA

3.5. Openbare ruimte - We vinden biodiversiteit van groot belang, daarom kijken we naar mogelijkheden om de biodiversiteit te verbeteren.

19 januari 2020 – Reigers

Kan mij niet herinneren zoveel reigers te hebben gezien dan deze “winter”.  Naast veel Blauwe reigers, ook opvallend veel Witte reigers en Lepelaars.

januari / februari 2020 - de afgelopen weken stond er veel wind

Het stormachtige weer van de afgelopen weken heeft niet alleen nadelen. Er werd ook een recordhoeveelheid energie opgewekt, blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. De marktprijs voor energie ging daarbij zelfs even onder nul.


Volgens energieopwek.nl werd er nog nooit zoveel windstroom opgewekt als afgelopen zaterdag (22 februari): gemiddeld 4 gigawatt. Dat ligt normaal gesproken op zo’n 1,2 gigawatt. Ruim dertig procent van alle stroom werd zaterdag door windmolens opgewekt, een record.


Maar de windmolens van de gemeente Buren kun je wel zien vanuit: Appeltern, Vianen en Renkum!

2020 – Opknappen van o.a. Zeeg Zoelen / Maurik

Het vernieuwen van de weg Zeeg staat voor dit jaar op de planning. Kosten als ik het mij nog goed kan herinneren € 650.000,00. Wat mij betreft direct stoppen met de aanleg van brede asfaltbanen door het buitengebied (Ja ik weet dat er een partij is die dit onzin vindt (FB opmerking: dat willen onze inwoners niet, dit ondersteund door een voormalig lid die nu een zetel heeft in Den Haag).

Na mijn mening is een weg met karrespoorbaantjes meer als voldoende hier.

Moraal van dit verhaal: We kunnen onderzoeken tot we een ons wegen, maar we moeten nu echt een keer ook kijken naar de resultaten. In al die jaren is het Betuwse landschap erg veranderd, sommige gebieden zijn voor mij bijna niet meer herkenbaar.


Daarom een oproep aan het college en wethouders: Ga om tafel met heel veel partijen (zoals: Boomkwekers, akkerbouwers, veehouders, natuurorganisaties, provincie, woning coöperaties, het Waterschap, Wildbeheer, maar ook inwoners, raadsleden en andere ……).

 

Kijk vooral met z’n alle ook in de spiegel. Het leven is een kwestie van geven en nemen. Vaak worden er kant en klare plannen gepresenteerd, terwijl als het gaat om het landschap en biodiversitei de betrokkenheid breed gedragen en opgepakt moet worden. 

 

Betrek zoveel mogelijk inwoners hierbij, ook in het uitvoeren en het onderhouden van ons kostbare landschap. Het inhuren van partijen die "ver" weg staan kunnen ook de liefde, het juiste gevoel en dus het uiteindelijke resultaat op juiste waarde inschatten.


Wander (3 maart 2020).


 

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved