ONZE ACHTERBAN

WIE IS WIE (onze achterban)

Onze achterban bestaat uit verschillende mensen en groepen. Mensen en groepen waar wij veel informatie kunnen inwinnen, maar ook die ons ondersteunen in van allerlei activiteiten. Dit kan variëren van het gebruik maken van iemand zijn expertise, maar ook het regelen van kernbezoeken. 


De achterban is onder te verdelen in ondermeer:

* De Vrienden van Gemeentebelangen

* Deelnemers aan de verschillende werkgroepen

* Onze leden

* Inwoners met specifieke kennis en expertise op bepaalde terreinen


De Vrienden van Gemeentebelangen (wij noemen ze graag de DankTank)

Een groep van enthousiaste inwoners met veel ervaring en een zeer brede kennis van gemeentelijke zaken en taken. Inwoners die van allerlei zaken op de achtergrond voor de partij regelen en organiseren. 


De Vrienden van Gemeentebelangen (DankTank) bestaat uit de volgende inwoners:


* Jürgen Schlegel

Jürgen een sportieveling die woonachtig is in Ommeren. Voorzitter bij DOS Sportief en T&P Sport.


* Gerdjan Keller

Mijn naam is Gerdjan Keller, zoon van een Zwitserse vader en Hollandse moeder, inmiddels 32 jaar gelukkig getrouwd met Ellen en de trotse vader van een zoon Gustav (26 jr.) en dochter Eva (24jr.)


Ik heb ruim 38 jaar als leidinggevende (commissaris) gewerkt bij de politie (Nationale Recherche), ben ruim 1 ½ jaar wethouder geweest voor Gemeentebelangen en ben momenteel in deeltijd werkzaam bij het particuliere Zorgburo van mijn vrouw. Ik ben een flexibele, maatschappelijk betrokken, resultaatgerichte persoon met ruime ervaring in het domein veiligheid en zorg & welzijn. Ik haal voldoening uit mensen te binden en verbinden en anderen in hun kracht te zetten om zo samen goed te presteren. Daarnaast ben ik constant op zoek naar verbeteringen, resultaten te boeken en humor en plezier toe te passen in alles wat ik doe.


Naast mijn betaalbare werk heb ik in 2007 als voorzitter van een fusievereniging MEC’07 de twee dorpsvoetbalclubs Maurik en Eck en Wiel met elkaar verbonden en kan ik na ruim vijf intensieve bestuurlijke jaren met veel voldoening en een levenservaring rijker terugkijken op dit vrijwilligersavontuur. Daarnaast ben ik acht jaren voorzitter geweest van de Burense Voetbalverenigingen (BVV) en kijk ik uit naar de volgende uitdaging om als voorzitter van de nog op te richten Burense Sport Coöperatie aan de slag te gaan.


Ik draag de natuur en het landschap van de gemeente Buren een warm hart toe. Mijn motto voor de komende periode is: “Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden” en de zeggenschap van inwoners moet worden vergroot. Per slot van rekening weten zij als geen ander hoe zij hun eigen leefomgeving willen inrichten.* Gertjan Kleinschmidt

Gertjan Kleinschmidt, geboren in 1947 te Wassenaar, gehuwd en 2 kinderen, wonend te Maurik.


In mijn diverse banen heb ik hier en daar wat kennis opgedaan van maatschappelijke veiligheid (politie), afvalverwerking en hergebruik grondstoffen (SCA, Midwaste  en SITA), Internationale en Nederlandse politieke verhoudingen (Clingendael, onderdeel van TNO), NGO’s vanuit Greenpeace. Ook bij TNO bezig geweest in een groep die zich bezig hielden met het ontwikkelen van visie op de  energietransitie op lange termijn en met vele andere wetenschappelijke onderwerpen, niet als wetenschapper, want dat ben ik zeker niet, maar wel als leidinggevende van die wetenschappers.


Opleidingen: Mulo A met wiskunde, Politie opleiding A en B kaderopleiding,Recherche opleiding, Opleiding management hoger personeel, Opleiding coaching PSS III, Opleiding management intern SCA.


Carrière

 

2016-heden Buurtbuschauffeur en part-time accountmanager Van Daalen Houttechniek te Bunnik, beide onbezoldigd.

 

2009-2016 Examinator/toezichthouder IBKI / Innovam, opleidings-Instituut automotive)

 

2008-2010 Gepensioneerd. Geeft workshops forensisch onderzoek bij jeugd - Laboratorium Nederlands Forensisch Instituut te Buren in het Marechaussee Museum.                                             

 

2002-2008 Lid management team TNO, kerngebied D en V, locatie manager TNO Human Factors Soesterberg/hoofd ondersteunende Diensten locatie Den Haag, Rijswijk en Soesterberg (250 medewerkers))

 

2001-2002 Lid management TNO-FEL te Den Haag. Belast met domein Maatschappelijke veiligheid en duurzaamheid, Tevens belast met begeleiding van medewerkers, meest wetenschappers in internationale commerciële trajecten, ondersteuning van medewerkers in het JSF programma, costal defence en deelneming bij Brainstormsessie van medewerkers van Instituut Clingendael m.b.t. internationale politieke betrekkingen en de gevolgen daarvan voor de B.V.Nederland.  

 

1999-2001 Adjunct -Directeur van Midwaste, samenwerkingsverband tussen een 15 afvalinzamelingbedrijven waaronder DAR te Nijmegen, onder meer belast met het sturen van afvalstromen. (vandaar mij kritische beschouwingen over de AVRI)

 

1998-1999 Interim manager Greenpeace Nederland.

 

1997-1998 Lid managementteam WATCO Nederland.(Nu SITA)

 

1996-1999 Directielid SCA recycling Nederland B.V. Directeur projecten en special accounts.

 

1995-1996 Directeur SCA recycling Weurt, 45 werknemers.                                                                   

 

1986-1995 Directeur SCA recycling Amersfoort, 21 werknemers.

 

1982-1986 Groepscommandant rijkspolitie Axel, 20 man


1979-1982 Rayoncommandant/plaatsvervangend groepscommandant rijkspolitie Veghel, 50 man.


1976-1979 Postcommandant te Megen, tevens docent politieopleiding strafrecht, strafvordering, staatsrecht en milieuwetgeving.


1967-1976 Diverse standplaatsen als wachtmeester 1e klasse.


Nevenactiviteiten:

1980-1986 Lid schoolbestuur.

1986-1996 Voorzitter bewonerscommissie te Leusden.

 

Hobby’s:                  

Geschiedenis,  lezen, muziek, knutselen, tuinieren, modeltreinen.


* Louis de Koning

Geboren in Nieuwer Amstel, 68 jaar, getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen woon sinds 1980 in de gemeente Buren. Eerst in Zoelmond en sinds 2 jaar in Beusichem.


Na afronding van mijn studie Actuariaat werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Tot 1980 in een managementfunctie bij de VVAA en vanaf 1980 als zelfstandig adviseur in diverse managementfuncties bij partijen als ABN AMRO, Falcon verzekeringen, Fortis verzekeringen, Elvia reisverzekeringen, Axent verzekeringen en MN Services (pensioenfonds).


In 2016 voor het eerst actief in aanraking gekomen met de politiek door een analyse te maken van het initiatief Code Oranje. Doel van dit initiatief was het gat tussen burgers en overheid kleiner te maken door de burgers actiever te betrekken bij de besluitvorming. Mijn conclusie met betrekking tot dit initiatief was dat de opzet van het initiatief onvoldoende kans bood om te slagen.


Conclusies besproken met de initiator van het initiatief Code Oranje (Bert Blase). Deze onderschreef op hoofdlijnen de conclusies, maar vond dat het proces nog niet was afgerond en vond het nog te vroeg om nu al in te grijpen. Inmiddels is het oorspronkelijke initiatief Code Oranje stop gezet en is een nieuw initiatief gestart in de vorm van een politieke partij Code Oranje. Met deze nieuwe start wordt in grote lijnen voldaan aan de aanbevelingen uit de analyse van 2016.


Sinds 2018 voorzitter van de voetbalvereniging BZS te Beusichem. Vanuit deze rol veel contact gehad met wethouder Gerdjan Keller en het politieke proces in de gemeente Buren. Kwam hierdoor ook in contact met Gemeente Belangen Buren en raakte geleidelijk steeds meer betrokken bij deze partij. Met name het initiatief om de burger actiever te betrekken bij de besluitvorming (parallel met Code Oranje) sprak me daarbij erg aan.


* Rien van Wijk

Rien van Wijk, 65 jaar, getrouwd, 3 kinderen en 4 kleinkinderen, woon vanaf 2001 weer in Eck en Wiel na ruim 22 jaar met plezier in Maurik te hebben gewoond.  

 

Na ruim 35 jaar te hebben gewerkt bij de Rabobank kwam ik eind 2008 thuis te lopen na een nieuwe reorganisatie. Vanaf medio 2009 als coördinator thuisadministratie aan de slag gegaan bij Humanitas en daarbij vrijwilligers aangestuurd in met name de schuldhulpverlening. Als bestuurder/penningmeester ook (zeer) actief bij voetbalvereniging FC Lienden vanaf eind 2008 tot heden.  In het verenigingsleven ben ik actief geweest als bestuurder/oprichter van tennisvereniging TeMa in de periode 1972 tot 1995 en was nauw betrokken bij de fusie tussen de beide Maurikse tennisclubs.  Ook maakte ik deel uit van de (vroegere) welzijnsraad in de gemeente Maurik alsmede van de subsidiecommissie en van de PvdA-fractie in Maurik. Dit was echter van korte duur daar ik moeilijk kan samenwerken met salonsocialisten.

 

Mijn kennis ligt met name op het financiële terrein zowel op het gebied van kleine ondernemers maar ook van particulieren op fiscale begeleiding en toeslagen  

 

Ben actief geworden voor GBB omdat GBB niet gebonden is aan een politieke partij maar zich uitsluitend kan richten op de belangen van de eigen inwoners in de diverse dorpskernen. Dichtbij de burger blijven en trachten de leefbaarheid te behouden/te verbeteren. Daarin slaagt GBB prima mede gelet op het behoud van Het Klokhuis en de inzet vanuit GBB bij de verzelfstandiging van alle voetbalaccommodaties in de gemeente Buren waarmee een fors deel van de leefbaarheid in de  betreffende dorpskernen wordt behouden.     

 

Mijn ambities: Stond geposteerd op een “veilige” 11e stek op de laatste kieslijst maar heb geen ambitie om plaats te nemen in de gemeenteraad evenals deel te gaan uitmaken van een nieuw te vormen bestuur. Wel ben ik bereid “op afstand” te blijven “meedenken” om GBB sterk te houden en indien gewenst een “veilige” plaats in te nemen op de e.k. kieslijst voor GBB. Bij voetbalvereniging FC Lienden heb ik (bestuurlijk)  ook een stapje terug gezet omreden van privé omstandigheden binnen ons gezin en onze familie. In februari 2019 werd mijn vrouw getroffen door een herseninfarct en haar revalidatie verloopt goed maar met kleine stapjes die telkens weer een grote overwinning zijn.  


ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved