ENQUÊTE

ENQUÊTE

WAT VINDT U?

Ons streven is om 1 keer per maand een enquête onder de inwoners van de gemeente Buren te houden. Veel van onze informatie halen wij momenteel vooral op bij onze achterban, mensen die wij ontmoeten tijdens onze kernbezoeken, de VNG, de provincie, instituten, stichtingen, verenigingen, uitzoekwerk verzorgt door onze danktank en op straat. Maar tijdens de coronatijd is ons wel duidelijk geworden dat in contact komen met onze inwoners niet altijd vanzelfsprekend is.


We willen dit nu om verschillende redenen breder trekken en dit willen we onder andere doen middels het houden van een online enquête.


Een enquête die bestemd is voor al onze inwoners, soms over actuele zaken en soms over beslissingen die we moeten nemen in de toekomst.


Gemeentebelangen staat open voor alle inwoners met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, voor jong en oud. Het maakt ons niet uit op welke partij u gestemd heeft, wij zijn te allen tijde benieuwd naar uw mening!

De enquête 'Inrichting landelijke straatjes buitengebied' van de maanden mei/juni start op vrijdag 28 mei 2021 en sluit op woendag 30 juni 2021

In de maanden mei/juni willen we uw het uiterlijk van onze landelijke straatjes voorleggen

Een belangrijk kenmerk van de Gemeente Buren is de ruimtelijkheid in de buitengebieden. In dit buitengebied kunt u verschillende type wegen vinden, hieronder een uiteenzetting van de verschillende type wegen:


* Provinciale wegen; N320 (Kesteren - Culemborg) - N835 (Eck en Wiel/Ingen/Ommeren/Zoelen -Tiel) - N229 (Rijswijk - Wijk bij Duurstede) - N834 (Zoelmond/Asch/Buren/Erichem/Kerk-Avezaath - Tiel). Provinciale wegen vallen onder de verantwoording van de provincie Gelderland, de gemeente Buren heeft hier weinig invloed op.


* Verbindingswegen: Dit zijn vaak de wat bredere wegen die de kernen met elkaar verbinden.


* Landelijke straatjes met bebouwing (met gering aantal woningen en bedrijven).


* Landelijke straatjes zonder bebouwing. Deze straatjes worden vooral door agrariërs, fruittelers en boomkwekers gebruikt om op hun percelen te kunnen komen.


Deze enquête gaat vooral om de verbindingswegen zonder woningen en andere gebouwen en de landelijke straatjes met of zonder woningen en bedrijven (gering aantal).


Deze landelijke straatjes zijn onder te verdelen in verschillende uitvoeringen:

Landelijke straatjes gemaakt van asfalt met een toplaagje van split (steenslag).

OPTIE A.  Asfaltweg van +/- 2,70 tot 5 meter breed met steentjes. 


Voordelen:

* Breed genoeg voor de wat grotere landbouwmachines.

* Veel ruimte voor versterking van de biodiversiteit (vooral bij 2,70 meter breed).

* Door de steentjes kan er niet zo hard gereden worden.

* Minder kans op afvaldumpingen (bij 2,70 meter breed).

* Door de toepassing van de steentjes, blijven er weinig dieren in de schemering en in de nacht op de weg.

* Er kan niet hard worden gereden, dus fietsen en wandelen voelt veiliger aan .

* Er kan op de weg geparkeerd worden (bij 5 meter breed).


Nadelen:

* Bij tegemoetkomend verkeer moet u of de tegenligger aan de kant van de weg wachten (bij 2,70 meter).

* Door de steentjes kunt u minder hard rijden.

* U kunt hier niet uw auto parkeren (bij 2,70 meter breed).

* Door losliggende steentjes kunt u met uw auto of fiets gaan glijden.

* Kosten bij een de weg van 5 meter breed zijn een stuk hoger dan bij 2,70 meter breed).

* De berm is hier smaller, met meer risico op verzakking met name door uitwijken van vrachtauto’s en zwaar landbouwverkeer (bij een breedte tussen de 4 en de 5 meter).


Onderhoud:

* Regelmatig checken op scheuren en repareren.

* Na +/- twintig jaar vernieuwen.

Landelijke straatjes gemaakt van asfalt, soms met alleen asfalt, soms met banen van gebroken puin en soms ook in combinatie met grasbeton blokken.

OPTIE B.  Asfaltweg van +/- 2,70 tot 5 meter breed, soms uitgevoerd met alleen asfalt, soms met baan van gebroken puin (granulaat) aan beide zijdes van de weg (totale breedte wordt dan +/- 3,50 meter). Maar ook wel met grasbeton randen en banen van gebroken puin (granulaat) aan beide zijdes van de weg (totale breedte +/- 4,40 meter).


Voordelen:

* Breed genoeg voor de wat grotere landbouwmachines.

* Ruimte voor versterking van de biodiversiteit (vooral bij 2,70 meter breed).

* Er kan op de weg geparkeerd worden (bij 5 meter breed).


Nadelen:

* Bij tegemoetkomend verkeer moet u of de tegenligger aan de kant van de weg wachten (bij 2,70 meter breed).

* Op een weg van asfalt zonder steenslag blijven in schemering en in de nacht dieren langer zitten (asfalt houdt de warmte lang vast).

* De berm is hier smaller, met meer risico op verzakking met name door uitwijken van vrachtauto’s en zwaar landbouwverkeer (bij een breedte tussen de 4 en de 5 meter).


Onderhoud:

Regelmatig checken op scheuren en repareren.

* Na +/- twintig jaar vernieuwen.

* Regelmatig het puinbed aanvullen.

* Grasbeton controleren op schade en verzakkingen

Landelijke straatjes gemaakt van gebroken puin als basis.

OPTIE C.  Weg van +/- 2,70 tot 3,5 meter breed gemaakt van gebroken puin als basis (granulaat). Soms alleen gebroken puin met in het midden ruimte voor groen. Soms alleen Karrenspoor, waar alleen twee stroken verhard zijn. Of als optie de "groene"weg van maximaal +/- 3,00 meter breed. De focus ligt hier helemaal op het groene uiterlijk. De onderlaag is wel verhard, zodat er wel met een auto ook gereden kan worden. 


Voordelen:

* Breed genoeg voor de wat grotere landbouwmachines.

* Veel ruimte voor versterking van de biodiversiteit.

* Prijstechnisch interessant.


Nadelen:

* Bij tegemoetkomend verkeer moet u of de tegenligger aan de kant van de weg wachten.

* Door de toepassing van gebroken puin als basis product kunt u minder hard rijden.

* Fietsen is wat lastiger.


Onderhoud:

* Regelmatig het puinbed aanvullen.

* Regelmatig maaien (kan uitbesteed worden aan een agrariër in de buurt).

Nog even een volgorde van prijzen (beginnend met de goedkoopste optie):


* Optie C

* Optie B Alleen asfalt

* Optie A Asfalt in combinatie met een toplaagje van split (steenslag)

* Optie B Asfalt in combinatie met puinbanen

* Optie B Asfalt in combinatie met puinbanen en grasbeton blokken


En natuurlijk, hoe breder de weg, des te hoger de uitgaven.


Let op! Het is gericht op de langere termijn! Toepassing als de weg in zijn totaliteit vervangen dient te worden.

HALLO INWONER VAN DE GEMEENTE BUREN

WAT VIND JIJ, WAT IS JOUW MENING?

A
B
C
 
 
 
 
 
Asch
Beusichem
Buren (stad)
Eck en Wiel
Erichem
Ingen
Kerk-Avezaath
Lienden
Lingemeer
Maurik
Ommeren
Ravenswaaij
Rijswijk
Zoelen
Zoelmond
Buurmalsen (gemeente Buren)
Kapel-Avezaath (gemeente Buren)
 
Ja
Nee
 
Ja
Nee
 
Als fractieondersteuner
Als lijstduwer
Deelnemen in een werkgroep
Meelopen, meedenken en later politiek actief worden
 
 

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De uitslag van de enquête verwerken wij in een nieuwsitem, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd, wij doen er verder niets mee!

MEER STRAATVERLICHTING

MEER - MINDER - PRIMA ZO


Met regelmaat zien we berichten verschijnen over de straatverlichting, vooral de verlichting in het buitengebied. Meer verlichting, het is nu onveilig. Minder verlichting, want denk ook aan de .......

Afbeelding: Gelderlander

TOEKOMST GEMEENTE BUREN

CULEMBORG - GROOT BETUWE


Regelmatig komt het in het nieuws, wordt het niet tijd dat de gemeente Buren wordt opgeheven (herindeling). Kan de gemeente zijn inwoners wel geven wat nodig is? Is de invloed van de provincie te groot? Zijn we ....

OPENBAAR VERVOER GOED GEREGELD

DROEVIG - TOP - TEVREDEN


Om met het openbare vervoer van Lienden naar stadje Buren te reizen valt niet helemaal mee, sterker nog: Als alles mee zit ben 80 minuten onderweg om een bezoekje te brengen aan het mooiste stadje van de Betuwe.

HANDHAVEN

MEER - MINDER


Lekker wandelen over onze dijken is heerlijk om te doen, maar op sommige dagen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn dagen dat je meer motorrijders tegenkomt dan tijdens de TT van Assen. 

MEER BLOEMEN OPENBAAR GROEN

GOED PLAN - SLECHT PLAN


Het openbaar groen in de gemeente bestaat momenteel vooral uit groenblijvende heesters, hagen en gras. Dit mag best wat kleurrijker worden, want echt vrolijk word je er nu niet van. Tevens ook goed voor .........

WEGEN BUITENGEBIED

DAT KAN MINDER - OP DE GOEDE WEG


Jaarslijks spendeert de gemeente Buren een fors bedrag aan onderhoud van de wegen in het buitengebied. Dit mag best wat minder worden, omdat ...........

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved