Vrijwilligers

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het smeermiddel in onze gemeente. We mogen trots zijn op de verbondenheid binnen de diverse kernen. Vrijwilligerswerk bevordert de participatie in de maatschappij. De gemeente moet daarom vrijwilligers koesteren, vrijwilligerswerk stimuleren en de vrijwilliger waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. Vooral deze ondersteuning door de gemeente voelen veel vrijwilligers nog wel eens als gemis. Gemeentebelangen onderkent dat vrijwilligers publieke taken overnemen en nieuwe vormen van dienstverlening voor hun gemeenschap ontwikkelen. De vrijwilliger mag hierbij niet onnodig belemmerd worden door regelgeving waardoor hij/zij zich kan concentreren op het vrijwilligerswerk zelf. Belangrijk uitgangspunt is dat de vrijwilliger niet overbelast wordt. Wij vinden dat het huidige vrijwilligersbeleid moet worden geëvalueerd en vinden dat er in het nieuwe college een portefeuillehouder vrijwilligersbeleid moet komen.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved