Kernprogramma kern Erichem gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Erichem, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Erichem hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Kan het dorpshuis multifunctioneel worden ingezet?

16 %: Ook een onderwijsfunctie geven

51 %: Meer maatschappelijke functies organiseren (bijvoorbeeld voor ouderen)

33 %: Openstellen voor zorgfuncties (bijvoorbeeld bloedafname)

  0 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* kan niet zonder overleg met dorpshuisbestuur, daar zij eigenaar zijn.

* Zou veel vaker open moeten zijn.


Op o.a. de Erichemseweg wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

  8 %: 30 km/uur instellen

25 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

42 %: Drempels aanbrengen

  8 %: 15 km/uur instellen

17 %: Flitspaal

  0 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* 30km zone is al ingesteld voor een groot gedeelte.

* Leuk dat er vanaf de rand van het dorp al een bord 50 staat, maar dit rijdt vervolgens niemand. We wonen zelf net in de kern en houden af en toe ons hart van hoe de auto’s, maar ook vrachtwagens en grote trekkers voorbij komen. Ik heb hier nog nooit een controle op gezien!

* Bordje plaatsen  bij de camping; u rijd te hard of uw snelheid is juist bordje


Is er behoefte aan kleinschalig bedrijventerrein in Erichem?

  00 %: Ja

100 %: Nee

  00 %: Anders, namelijk


Op welke manier zou Erichem in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

32 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

32 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

12 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

19 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  5 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

00 %: Windmolens zijn welkom in Erichem

00 %: Anders, namelijk


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

50 %: Via een digitale nieuwsbrief

25 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

25 %: Via Social Media kanalen

00 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Krant komt hier alleen nooit in de bus, dus voor ouderen lastig om aan nieuws te komen.

* Een gemeentegids is helemaal geen nieuwsmedium, dus valt per definitie al af (heeft een heel ander doel en hoort ook totaal niet in dit rijtje thuis).

* Kranten (in ''ons'' gebied; de weekbladen) zijn meer dan slecht.

* Social Media Kanalen heeft niet iedereen

* Digitale nieuwsbrief is alleen voor degenen die dan ook internet en email hebben (en dat hebben vooral ouderen ieet).


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

11 %: Vanuit het gemeentehuis

11 %: Op een andere locatie

33 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

33 %: Zoveel mogelijk digitaal

11 %: Met rondrijdende bus


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid bij u in de buurt?

15 %: Deelname schoonmaakacties

  9 %: Buurtbijeenkomsten

15 %: Buurtpreventie

  9 %: Activiteiten in de zorg

00 %: Onderhouden van openbaar groen

30 %: Burenhulp

22 %: Organisatie buurtfeest

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u het dorp Erichem in het jaar 2040?

23 %: Niet veel anders dan het nu is

16 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

16 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

45 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Maar wel meer leefbaarheid, door in stand houden van verenigingen en bewoners daarin betrekken om een actieve rol te vervullen.

* Ook wel iets gericht op toerisme, zoals tijdens de bloesem periode voor wandelaars en fietsers. Meer loop/ klompenpaden.


Hoe ervaart u de recreatieve mogelijkheden in Erichem?

67 %: Positief

33 %: Negatief

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Moet niet drukker worden, nu al ergernis door het parkeren op het dorpsplein van mensen die daarvandaan gaan wandelen. Dan is er te weinig ruimte om te parkeren voor mensen die naar een bijeenkomst in het dorpshuis gaan.

* Voor kinderen eigenlijk geen speelmogelijkheden.

* Geen horeca voor wandelaars/ fietsers.

* Recreatieve mogelijkheden zijn er bijna niet. En als ze er al zijn (de klompenpaden) worden ze verkwanseld door ze te verkopen (het Notenpad, waar niemand meer in mag) of het pad achter de kerk naar - zeg maar- de begraafplaats in het veld (dat door de eigenaar is afgezet met dikke planken, zodat je er met een kinder/wandelwagen ok niet meer door kunt. Waarom bijvoorbeeld niet inzetten op nog veel meer wandelpaden/schelpenpaden? Zodat je grote en kleine rondjes kunt lopen. Ik dat daar vraag naar en behoefte aan is. En laat die paden aansluiten op paden in dorpen ernaast.


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Voor kinderen is er niks te doen! Een speeltuin zou zeer welkom zijn.

* Via de dorpstamtam hoorde ik dat het mooie woonproject van Thius en de Ruiter zeker/mogelijk niet doorgaat omdat de nieuw te bouwen huizen op de hoek Meentstraat / Mierlingsestraat te dicht bij de Knorhof liggen. Het kan niet waar zijn was mijn eerste gedachte. Doe wat aan de macht van de Knorhof.

* Zorgen dat woningbouw door kan gaan en niet stagneert door de vergunning van de Knorhof om te herbouwen.

* Meer mogelijkheden tot betaalbaar wonen voor onze kinderen binnen Erichem.
* Minder noodzaak tot het aanvragen van een vergunning wanneer er iets leuks voor het dorp georganiseerd wordt zoals optocht, voor kinderen etc. Dit is mijn grote ergernis omdat het budget vaak al niet groot is en de vergunning veel te kostbaar.

* Vooral als er nieuwbouwplannen doorgaan, wordt er heel erg veel natuur vernield. Niet alleen op de plek waar die huizen moeten komen (met het belachelijke idee er ook nog een speeltuin te creëren voor kinderen die er niet zijn), maar ook aan de andere kant van de weg waar dan een landgoed moet/zal komen. En het hele gebied tussen Erichem en Buren dus verkwanseld wordt voor iemand die zo nodig een landgoed wil en daarmee ruilt om een stukje woningbouwlocatie aan te bieden. Ongelofelijk, dat daar zelfs aan wordt gewerkt.
* Bouwen voor de eigen inwoner? Voor welke inwoners van Erichem???? Er zal gebouwd gaan worden voor mensen van buiten het dorp. En aan import heeft een dorp helemaal niks helaas......

* Ergernis: Nee, jammer dat de basisschool is verkwanseld en woonhuis wordt. Wij (en nog wat mensen) hadden vergevorderde plannen om van de school een ''zorg'-plaats'' te maken. De betreffende gemeentelijke afdeling (Welzijn???) ging daar ver in mee en was enthousiast. De ambtenaar van Vastgoed wilde het nog niet eens voorstellen aan het college.
* De basisschool was een plek geworden waar de échte authentieke bewoners van Erichem in onze plannen bij elkaar hadden kunnen wonen. Met als gevolg: doorstroming van woningen, niet naar een locatie hoeven waar je niemand kent en lekker in je eigen dorp blijven wonen.

* Ergernis: Nee, jammer dat het dorpshuis voor niet veel meer wordt gebruikt. Dat geldt evenzeer voor de consistorieruimtes in de kerk.
en jammer: Dat de klompenpaden worden verkwanseld. Er zijn heel veel wandelaars - vooral in de weekenden- die nu via de verharde weg routes moeten lopen. Hoe jammer!!

* Er wordt volgens mij al veel minder bermen gemaaid dan voorheen. Laat dat - vooral in het dorp- nog minder worden. Er groeit zoveel moois en er bivakkeert zoveel moois aan beestjes en beesten in. Laat dat toch.In totaal hebben 24 inwoners (huishoudens) van Erichem onze vragenlijst ingevuld (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Erichem te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved