Kernprogramma kern Het Lingemeer gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van het Lingemeer, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van het Lingemeer hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Op Het Lingemeer is geen dorpshuis/ontmoetingsplek aanwezig, is hier behoefte aan?

15 %: Hier is zeker behoefte aan

85 %: Nee, ik heb hier geen behoefte aan

00 %: Zo ja, waar moet het gesitueerd worden? Bij de ingang van Het Lingemeer, Ergens in de kern, Batouwse Singel, Oude pomphuis


Opmerkingen:

* Goed voor eenzame ouderen


Moeten wij ons hard maken bij de provincie voor een bushalte bij Het Lingemeer?

  4 %: Nee hoor, we redden ons prima met de huidige situatie

82 %: De gemeente moet zich inspannen om het voor elkaar te krijgen

14 %: Een veilige fietsroute naar Lienden en Ommeren is ook voldoende

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Fietsroute uitbreiden naar bijvoorbeeld Tiel

* Wordt te hard gereden

* Goed vervoer voor Studenten en Leerlingen

* Treinstation

Lienden en Lingemeer verbinden met nieuwbouw

 

Er is veel sluipverkeer op de Bloembosweg. Hoe moet dit worden aangepakt?

  7 %: Eenrichtingsweg maken

16 %: De weg enkel toegankelijk maken voor bestemmingsverkeer

  9 %: De weg ombouwen tot fietspad

68 %: Ik ervaar geen verkeersoverlast op de Bloembosweg

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Vrachtwagens om laten rijden

* Wel rekening houden met de snelheid op de Bloembosweg vaak te hard gereden

* Noodingang en uitgang aan zijkant open laten voor auto's


Op welke manier zou het Lingemeer in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

14 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

44 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen

20 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

21 %: Zonnepanelen op het water

  1 %: Windmolens zijn welkom op het Lingemeer

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Individuele oplossingen

* Onderlinge opslag en verdeling energie

* Waterstof in de toekomst

* Niet energieneutraal!!!

* Geen windmolens!!!

* Stroom van de waal gebruiken


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

61 %: Via een digitale nieuwsbrief

13 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

12 %: Via Social Media kanalen

13 %: Gemeentegids

  1 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Gemeenteblog

* Gemeentegids één keer per jaar


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

29 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

12 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

46 %: Zoveel mogelijk digitaal

13 %: Met rondrijdende bus


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

15 %: Deelname schoonmaakacties

  8 %: Buurtbijeenkomsten

25 %: Buurtpreventie

  5 %: Activiteiten in de zorg

  7 %: Onderhouden van openbaar groen

25 %: Burenhulp

14 %: Organisatie buurtfeest

  1 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Onderhoud+Trainingen AED

* Belangenvereniging Villapark Lingemeer


Hoe ziet u het Lingemeer in het jaar 2040?

26 %: Niet veel anders dan het nu is

  2 %: Een kern dat gericht is op toerisme/recreatie

72 %: Een kern dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Betere informatie verstrekking en meer inspraak

* Beter wegenbeleid niet één in- en uitgang

* Meer groen en beter onderhoud

* Betere toegankelijkheid naar het meer

* Parkeren bij eigen huizen of algemene parkeerplaatsen niet langs de weg

* Weer mooi en rustig wonen

* Snoeiafval in het water

* Geen tweede Eiland van Maurik

* Entree moet mooier

* Te hard rijden

* Verkeerveiligheid in het geding

* Levensmiddelenwinkel op Lingemeer!

* Hondenpoep en Zwerfafval

* Goede boothellingen

* 15 km/u Lingemeer

* De eilandjes hebben onderhoud nodig

* Illegale vissers

* Hoge kosten AVRI

* Mantelwoning bouwen

* Losloopgebied slecht onderhouden

* Waterkwaliteit goed laten blijven

* Weinig zwanen


In totaal hebben 72 inwoners (huishoudens) van het Lingemeer onze vragenlijst ingevuld. (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van het Lingemeer te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved