Kernprogramma kern Zoelen gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Zoelen, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Zoelen hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Op dit moment is er een school, gymzaal (turnvereniging), voetbalvereniging, corsoclub en dorpshuis aanwezig, maar het voortbestaan staat in de nabije toekomst allemaal onder druk. Hoe lossen we dit op?

40 %: Laten zoals het nu is en samen werken aan een goede toekomst

40 %: Bepaalde voorzieningen samen onder een dak brengen

16 %: Zorgplek

  4 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Wat bedoelen jullie met 'zorgplek'?

* Dorpshuis (of diens activiteiten) midden in de kern creëren, bijv. in het schoolgebouw. Huidig dorpshuis ligt te ver uit de kern en is niet aantrekkelijk

* Meer samen initiatieven ontplooien

* Erg jammer dat er nu niets te doen is in het dorpshuis

* Er zijn zo veel leuke toepassingen te bedenken. Zorg dat er een commerciële partij dit gaat verzorgen maar BLIJF eigenaar van de locaties.

* Twee kunnen er niet samen door de deur, resultaat, geen dorpshuis meer

* In het dorpshuis waren er allerlei leuke dingen georganiseerd voor ouderen, mijn moeder mist dit erg!

* Geen idee

* In ieder geval het dorpshuis weer openstellen

* Ik mis het dorpshuis voor de hele gemeenschap, al meer dan 2 jaar een doodlopend project

* Wat is er nodig!

* Waar is behoefte aan?

* Watwillenikkene doen?


In welke kern/plaats doet u uw boodschappen?

56 %: Tiel

17 %: Buren

14 %: Lienden

  3 %: Geldermalsen

  3 %: Eck en Wiel

  3 %: Maurik

  1 %: Den Bosch

  3 %: Online


Opmerkingen:

* Geen winkels

* Hier is toch bijna niets

* Geen brood, geen bank, geen bus, helemaal niets

* Alleen Coöperatie Zoelen en Landwinkel de Heus


Vindt u dat de bouw van nieuwe woningen in Zoelen de leefbaarheid heeft vergroot?

61 %: Ja

34 %: Nee

  5 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Ja, er zijn mooie woningen bijgekomen die Zoelen ook weer aantrekkelijker maken

* Nee: de verkeerssituatie is niet aangepast op de toegenomen drukte.

* Ook heeft bijvoorbeeld Scharenburg Fase1/2/3 slechts 1 ontsluiting die ronduit ongeschikt is als doorgaande weg of als ontsluiting voor incidenteel zwaar verkeer zoals vrachtwagens. De nog bestaande bouwontsluiting is gesloten voor verkeer; de geplande tweede ontsluiting is vooralsnog niet aangelegd.

* Ik woon in Scharenburg Fase 1. Toen wij hier 3 jaar geleden kwamen wonen, was de leefbaarheid beter. Inmiddels hebben is Fase 3 afgerond en is er nog maar 1 ingang- uitgang voor de gehele nieuwbouw. Wij ervaren hier veel verkeersoverlast/ drukte van. En daarnaast is de verkeersveiligheid drastisch afgenomen. Kinderen kunnen niet meer veilig op straat spelen, zoals voorheen wel kon.

* Niet echt zicht op, maar naar mijn idee kiezen de nieuwe inwoners nog te weinig voor de basisschool in Zoelen.

* Daarom vinden wij het ook belangrijk dat er meer senioren woningen/ appartementen worden gebouwd, zodat er meer doorstroom ontstaat

* Nee, Er zijn namelijk veel te weinig senioren woningen. En als ik de bejaarde huizen kijk heb je maar weinig ruimte buiten.Ze zijn klein als je in een rolstoel zit of een rollater heb is er weinig beweging ruimte

* Geen idee

* Nee, komen hier wonen en doen kinderen in Tiel op de basisschool

* Meer 1 persoons huizen en voor starters - seniorenwoningen, maar vooral betaalbaar met je AOW alleen!

* Wat bedoel je met "leefbaarheid"?


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

18 %: Deelname schoonmaakacties

15 %: Wijk/straat bijeenkomsten

17 %: Buurtpreventie

  6 %: Activiteiten in de zorg

  6 %: Onderhouden van openbaar groen

22 %: Burenhulp

  9 %: Organisatie buurtfeest

  7 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Webbeheer van de website www.samenzoeken.nl

* Collectes lopen

* Jarenlang mantelzorger geweest en nu op mijn 72e even rust en genieten.

* Dat doen we al op de broeksteeg de buurt schoonhouden

* Ik ben fulltime mantelzorger

* Advies RO en monumentenzorg

* Vrijwilleger bij de catering helpen, koffie - thee - etc.

* Vrijwilligerswerk, maar hoe verder?

* Door Corona ligt alles bijna stil

* Wat is leefbaarheid?


Op welke manier zou Zoelen in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

20 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

29 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

15 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

  8 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

15 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  4 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  6 %: Windmolens zijn welkom in Zoelen

  3 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Betere voorlichting op het gebied van reduceren van energieconsumptie.

* Hier heb ik te weinig verstand van.

* Laat de inwoners hier zelf een stem in hebben.

* Aansluiting op kerncentrale, belachelijk dat dit buiten de discussie gehouden wordt.

* Participatie van burgers om grote locaties met zonnepanelen op te zetten en niet van die investeringsmaatschapppijen die er alleen maar rijker van worden. Niet iedereen heeft een geschikt dak!

* Vooral op loodsen, daken/schuren van bedrijven

* Niet elk huis is geschikt voor isolatie of warmtepompen


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

55 %: Via een digitale nieuwsbrief

19 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

19  %: Via Social Media kanalen

  5 %: Gemeentegids

  2 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Houdt vooral 'het kontakt' in leven

* Er is toch een website van de gemeente?

* Als je belt maar iemand heeft een vrije dag of afdeling niet aanwezig of het moet digitaal, heel vriendelijk allemaal!

* Veel ouderen hebben geen computer

* Huis aan huis krant (Kontakt)


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

14 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

36 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

42 %: Zoveel mogelijk digitaal

  8 %: Met rondrijdende bus


Opmerkingen:

* Denk aan ouderen!

* We wachten op iets

* Wat dan: paspoort, vergunningen? of zorg, huisvesting, rijbewijs, veiligheid, etc.


Is verblijfsrecreatie in Zoelen gewenst?

37 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

51 %: B&B’s

12 %: Niet

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Enkele kleine boerencampings geen probleem evenals enkele B&B's. Niet grootschaling!

* Wel kleinschalig!!!

* Met de nadruk op klein

* Is er toch al genoeg

* In iedergeval niet te grootschalig

* Afhankelijk van locatie en schaal m.a.w. maatwerk (en niet generaliseren)


Hoe ziet u Zoelen in het jaar 2040?

24 %: Niet veel anders dan het nu is

12 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

29 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

31 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

  4 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Wel graag een supermarkt

* Geen boomteelt

* Maar in denk vanonder de graszoden of vanuit een urn

* INVESTEER in faciliteiten die de leefbaarheid verbeteren! Het ontbreekt aan visie. Maak meer woningbouw mogelijk.

* Gericht op FRUITTEELT

* Geen idee, door de jaren heen steeds somberder geworden, in 2040 ben ik er niet meer

* Moet aantrekkelijk blijven voor de bewoners, verbondenheid, gezelligheid en saamhorigheid

* Dit is wel heel beperkt! Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan we daarmee om?


Op o.a. de Molenstraat, Broeksteeg, Burensedijk, Uiterdijk en de West Kanaalweg regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

15 %: 30 km/uur instellen

36 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

28 %: Drempels aanbrengen

10 %: Flitspaal

11 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Geen drempels of wegversmallingen, zeer hinderlijk voor ambulance en brandweer omdat dat de aanrijden verlengd. Meer controle op bellen en app n van fietsers en automobilisten omdat daar de ongelukken van komen

* Drempels of andere obstakels aanbrengen

* i.p.v. drempels andere verkeersremmers zoals sluispalen, wegversmallingen. Toezien op sluiproutes bij files op de A15
* Meer overleg met loonbedrijven, zwaardere sancties, bekeuringen bij overtredingen. Er wordt veel te hard gereden met zwaar materieel. 

* Werktijden aan banden: (Werkzaamheden gaan tot diep in de nacht door. Geen werkzaamheden op zondag of t nou gaat regenen of niet!) Hier meer op controleren.

* Bekijk per wegsituatie wat de beste oplossing is. Het moet veilig blijven, maar ook berijdbaar.

op onregelmatige tijden mobiele snelheids controle, dan bevorder je de veiligheid. Niet langs de snelweg, dat is alleen maar geld binnen harken.

* Meer Drempels ed . Les trekkers en vrachtwagens weren. Sluipverkeer ook
* Wordt asociaal gereden

* Waarom staat de ACHTERSTRAAT hier niet bij?
* Dit is een 30km/h weg maar niemand zich aan houd omdat er NOOIT gecontroleerd word.
* Vooral het landbouwverkeer geeft enorm veel overlast en ze rijden ALLES kapot! Auto’s veroorzaken geen problemen hier wanneer ze 50km/h rijden. Plaats geen flitspaal maar eerst een “u rijdt …” dat ook een registratie (logging) bijhoud hoe hard er gereden is.

* Helemaal geen drempels

* Heb er weinig last van, zonde van het gemeenschapsgeld

* Nog meer drempels en wegversmallingen aanleggen

* Wat dachten jullie over de Jeudestraat, rijden daar vreselijk hard

* Passanten zelf aanspreken

* Er zijn vast nog meer mogelijkheden dan deze


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Zo min mogelijk drempels

* Verkeerssituatie Scharenburg. Slechts enkele ontsluiting, veel onveilig rijgedrag
* Verkeerssituatie: trottoirs smal, onbruikbaar voor mindervaliden, op Uiterdijk meermaals verplicht oversteken op onhandige plaatsen
* Verkeerssituatie: fietspad Uiterdijk is onveilig, slecht bestraat, laag liggende putdeksels, veel vuil en overgroeiend onkruid. Op de weg fietsen is als wielrenner veiliger.
* Verkeerssituatie: fietspad Rooyensteinsebrug is ronduit onveilig. Geen zinnige afscheiding van de rijbaan, veel vuil/glas op het pad. In zuidelijke richting rijd je als fietser soms op luttele centimeters van hard rijdend verkeer. Dit jaar al meerdere ongevallen met auto’s op de brug, die ook al op het fietspad geëindigd zijn. Vangrails staan ook pas na het fietspad. Fietspad is effectief ‘kreukelzone’. Dat is niet acceptabel.
* Aangezicht Terweistraat is treurig, met achtergebleven betonplaten, en gebrek aan onderhoud van de grasstroken die als gevolg als dumpplaats voor zwerfafval en als hondentoilet gebruikt worden.

* Verkeersveiligheid wijk Scharenburg aanpakken. Er moet een 2e ontsluitingsweg komen zodat de druk niet alleen voor Fase 1 is en kinderen weer veilig kunnen spelen. En daarbij uitbreiden van de 30 km zone met obstakels (bijvoorbeeld mooie bloembakken zodat het er ook mooi uitziet en voor de insecten ook iets toevoegt) in de gehele wijk.

* Een dorpsraad lijkt mij verstandig voor Zoelen nu het dorp zo groeit.
* Ook een voorziening als een winkel wordt gemist hoor ik veel.

* Er is weinig of geen saamhorigheid in het dorp; te weinig activiteiten (clubs) voor m.n. de jeugd. Te weinig winkels: de landgoedwinkel is prachtig maar ligt ver buiten het dorp en is behoorlijk prijzig.
* Er wordt veel te hard gereden en er is veel landbouwverkeer ( wat logisch is gezien het agrarisch gebied).
* Mogelijke oplossingen: Dorpshuisactiviteiten centreren midden in t dorp ( inloophuis/koffie-uurtje, knutselmiddag, meezing-avond, boekbespreking, bloemen/plantenruilbeurs, bloemschikken, toneel, enz.) Wekelijkse kleine markt, bijv. op parkeerterrein van café of schoolplein. Denk aan brood, groenten, vis, bloemen.
* Samenwerking met clubs uit omringende dorpen; roulatiesysteem. IJsclub, oranjevereniging , 4 en 5 mei herdenking nieuw leven inblazen
* Meer handhaving op hardrijders en aanbrengen verkeersremmers.
* School de ouders laten verplichten hun kinderen lopend of met fiets naar school te sturen binnen straal van bepaalde afstand.

* Belangrijk: een kleine supermarkt, de school behouden, sportclubs behouden
* Ergernis: regelmatig dealen bij de parkeerplaats bij het bos. Wat eraan te doen? De parkeerplaats verlichten.

* Dorpen laten bestaan. Dorpshuis en gymzaal van belang

* Het Dorpshuis in zoelen omzetten in een oudere Zoelenaren woongemeenschap met meerdere voorzieningen. Daarvoor vind ik genoeg investeerders!

* Hogere geluidswal langs de A15 en minder kap van oude bomen!

* Normaal onze auto kunnen parkeren zonder bedreigd en uitgescholden te worden door de buurman die met zijn tractor de gehele parkeerstrook opeist.

* Er zijn veel mensen van goede wil, en veel nieuwe inwoners, maar weinig 'gemeenschapszin'. Wellicht kunnen de school en (sport)verenigingen hier iets in betekenen, in de vorm van activiteiten, mensen betrekken, etc.
* Onrust/agressie rondom speeltuin ad Soel
* Er is slechts 1 inzamelpunt voor glas, papier, kleding etc
* Groen wordt pas bij meldingen bijgehouden

* Veiligheid is voor mij heel belangrijk. Hiermee bedoel ik criminaliteit tegengaan (inbraken) en een veilige omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien.

* Daarnaast is het behoud van de basisschool in ons dorp top prioriteit.

* Een duidelijke communicatie wie en welk nummer de inwoners kunnen bellen bij (geluids)overlast. Bv. politie die op dat moment echt werkzaam is en of een wijkagent die op dat moment ook echt dienst heeft. Bij dichtere bebouwing en meer woningen komt het helaas ook voor dat er weer meer mensen tussen komen te wonen die geen rekening met de buurt houden en zich a-sociaal gedragen. Vandaar ook het antwoord dat meer woningbouw de leefbaarheid niet vergroot.

* Honden poep overlast dus handhaven/opruimen/hondenveld aanleggen

* Snelheid door dorp!

* Dat er veel te weinig senioren woningen zijn. Vele ouderen zijn gedwongen om in hun (te) grote huis te blijven wonen

* Een afgerasterd hondenveldje waar honden samen kunnen spelen maar niet weg kunnen lopen. Bankje erbij voor de mensen om te zitten.
* Ergernis is het groen voor onze huizen wat woekert en veel ongedierte bevat. Graag ook meer parkeerplaatsen, nu is het " vechten" om een parkeerplaats voor je auto te bemachtigen.

* De overlast van het landbouwverkeer aanpakken. Dat is frustratie nr 1 van de bewoners hier in de straat.
* De aanleg van glasvezel gebeurt random op basis van grote spelers. Dit is niet te volgen en volledig onlogisch. Doe onderzoek en maak een plan voor de toekomst.
* Extra parkeerplekken bij de ingang van het bos. Op drukke herfst weekeinden staat de buurt de hele dag bezoekers uit de modder te trekken omdat ze vast staan.

* Toen we hier lang geleden kwamen wonen waren er kleine traktoren nu komen ze boven de dakkapel uit we wonen vlak aan de straat het huis vertoond gewoon scheuren de kopjes rammelen als er weer 1 langskom

* Het dorpshuis in Zoelen zou een perfecte locatie zijn voor een gemeentehuis.

* De perken in onze straat verschrikkelijk

* Het verpauperen van het dorpshuis

* Geen winkels

* Geen afgesloten uitlaatplek voor honden (nieuwe buurt)

* Slecht onderhoud aan voetgangerspaden

* Weinig parkeerplaatsen  (deel van de vergardestraat)

* Groenstroken waar veel ongedierte in zit

* School, kerk en café openhouden

* Dorpshuis behouden

* Stookverbod houtkachels en vuurkorven (enorme stankoverlast)

* Verenigingen beter informeren/ondersteunen en meer betrokkenheid tonen van wethouders etc (bij activiteiten)

* Allereerst meer te doen voor senioren zorg

* Dorpshuis weer open

* In samenwerking met de voetbalclub organiseren voor ouderen (middagen voor ouderen, kun je weer eens bijpraten

* Je ziet elkaar niet meer, geen winkels, geen dorpshuis, je ziet elkaar soms op straat of in het bos (kasteel)

* Geen bibliotheek

* Taxi is zo gebonden met afspraken van te voren

* Busverbinding voor ouderen

* Winkelwagen

* Communicatie

* Wat is de stand van ons dorpshuis?

* Bouw van nieuwe woningen?


Reactie op onze vragenlijst

* Ik erger me aan deze simplistische vragen, die impliceren dat er eenvoudige vraagstukken zijn met eenvoudige oplossingen. Hoe zit het met (jeugd)zorg, CO2, Klimaatverandering, Volkshuisvesting, Biodiversiteit, Economische veiligheid ontwikkelingen? Onderwijs, etc, etc. Armoedebestrijding, Werkgelegenheid. Waarom zou ik op jullie moeten stemmen? Onmogelijk!


In totaal hebben 72 inwoners (huishoudens) van Zoelen onze vragenlijst ingevuld. (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Zoelen te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved