Kernprogramma kern Ravenswaaij gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Ravenswaaij, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Ravenswaaij hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Op welke manier is uitbreiding van verblijfsrecreatie in Ravenswaaij gewenst?

00 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

00 %: Vakantiepark

00 %: B&B’s

00 %: Niet

00 %: Anders, namelijk


Ervaart u overlast op de dijk in Ravenswaaij en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

00 %: Ik ervaar geen overlast

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en aan- en afvoer bedrijven)

00 %: Anders, namelijk


Vindt u dat de bouw van nieuwe woningen in Ravenswaaij de leefbaarheid heeft vergroot?

00 %: Ja

00 %: Nee

00 %: Anders, namelijk


Op welke manier zou Ravenswaaij in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

00 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

00 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

00 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

00 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

00 %: Windmolens zijn welkom in Ravenswaaij

00 %: Anders, namelijk


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

00 %: Via een digitale nieuwsbrief

00 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

00 %: Via Social Media kanalen

00 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

00 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

00 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

00 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Op o.a. de Donkerstraat en de Lekbandijk wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

00 %: 30 km/uur of 15 km/uur instellen

00 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

00 %: Drempels aanbrengen

00 %: Flitspaal

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u Ravenswaaij in het jaar 2040?

00 %: Niet veel anders dan het nu is

00 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

00 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

00 %: Een dorp dat is gericht op logistiek en goederenopslag

00 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk


In welke kern/plaats doet u uw boodschappen?

00 %: Maurik

00 %: Beusichem

00 %: Tiel

00 %: Lienden


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***In totaal hebben ... inwoners van Ravenswaaij onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Ravenswaaij te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Ravenswaaij, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark
Vakantiepark
B&B’s
Niet
 
 
Ik ervaar geen overlast
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en bedrijven)
 
 
Ja
Nee
 
 
Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie
Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven
Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt
Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water
Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen
Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen
Windmolens zijn welkom in Ravenswaaij
 
 
Via een digitale nieuwsbrief
Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)
Via Social Media kanalen
Gemeentegids
 
 
Vanuit het gemeentehuis
Op een andere locatie
Lokaal per kern bv. dorpshuis
Zoveel mogelijk digitaal
Met rondrijdende bus
 
 
30 km/uur of 15 km/uur instellen
Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)
Drempels aanbrengen
Flitspaal
 
 
Niet veel anders dan het nu is
Een kern dat gericht is op toerisme/recreatie
Een dorp dat meer gericht is op landbouw/fruitteelt/bomenteelt
Een dorp dat vooral gericht is op wonen
 
 
 
 
 
 
Ik wil graag deelnemen in de werkgroep Natuur/Openbare ruimte/Biodiversiteit
Ik wil graag deelnemen in de werkgroep Zorg
Ik wil mij graag aanmelden bij GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)
Ik wil graag op de kieslijst
Ik wil graag mijn kennis en ervaringen delen in de DenkTank
Ik wil graag op termijn burgerraadslid, raadslid of partij ondersteuner voor Gemeentebelangen Buren worden
Ik wil lid worden van Gemeentebelangen Buren (kosten € 10,00 per jaar)
 
 

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved