Kernprogramma kern Eck en Wiel gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Eck en Wiel, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Eck en Wiel hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Op verschillende plekken in het dorp is het lastig parkeren of hebben de parkeervoorzieningen een verwaarloosd of rommelig uiterlijk (o.a. Kalverlandseweg, parkeerterrein achter het Ecksternest, Pr. Beatrixstraat) . Hoe kunnen we dit oplossen?

64 %: De parkeerterreinen meer parkachtig inrichten

  4 %: Meer eenrichtingswegen maken

32 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Meer aangeven dat ze zijn voor algemeen gebruik

* Maak het netjes en zorg voor markeringen waar geparkeerd mag worden

* Schoonmaken en bijhouden

* Ecksternest wel netjes - Kalverland is rommelig en onduidelijk. Beter aangeven

* Geen grind erop

* Parkeervakken bestraten

* Parkeerterrein Eksternest asfalteren

* Voldoende parkeerterrein op dit moment, maar straks na komst Landal wellicht lastiger.
* Wel aanpak p- terrein Ecksternest. Dit gewoon aanpakken naar nette p-plaats met plek voor markt


Op o.a. de Veerweg, de Homoetsestraat en de Rijnstraat wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

18 %: 30 km/uur instellen

23 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

23 %: Drempels aanbrengen

23 %: Wegen versmallen en passeerstroken aanbrengen

  9 %: Flitspaal

  2 %: Anders, namelijk

  2 %: Niets ingevuld


Opmerkingen:

* Drempels aanbrengen

* Wegen versmallen en passeerstroken aanbrengen


Ervaart u overlast op de dijk in Eck en Wiel en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

50 %: Ik ervaar geen overlast

14 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

  8 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

14 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende)

14 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Fietspaden maken naast de dijk

* Wegversmalling dmv bloembakken

* 30km per uur

* Overlast is al veel minder maar blijft aandacht vragen


Op welke manier zou Eck en Wiel in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

18 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

55 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

  9 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  4 %: Windmolens zijn welkom in Eck en Wiel

14 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Bewoners en bedrijventerrein stimuleren om zonnepanelen te plaatsen

* Laat mensen zelf de keuze maken

* Kernenergie - waterstof

* Subsidie gemeente (Zonnepanelen)

* Gezamenlijk benutten van grondwarmte. Te kostbaar per woning, maar met groep woningen rendabel te maken.

* Ondersteuning ( kennis) door gemeente


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

54 %: Via een digitale nieuwsbrief

28 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

00 %: Via Social Media kanalen

18 %: Gemeentegids

  0 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

27 %: Vanuit het gemeentehuis

  9 %: Op een andere locatie

41 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

23 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Opmerkingen:

* Vanuit Lienden SWB/Thius gebouw

* Gemeentehuis veels te kostbaar. Uiteraard moeten er vergaderruimte blijven maar verder veel meer digitaal


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid bij u in de buurt?

14 %: Deelname schoonmaakacties

00 %: Buurtbijeenkomsten

  5 %: Buurtpreventie

  9 %: Activiteiten in de zorg

  9 %: Onderhouden van openbaar groen

23 %: Burenhulp

32 %: Organisatie buurtfeest

  8 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Ondersteuning toeslagen bijv.

* Geen reactie


Hoe ziet u Eck en Wiel in het jaar 2040?

27 %: Niet veel anders dan het nu is

14 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

18 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

00 %: Een dorp dat is gericht op logistiek en goederenopslag

27 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

14 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Meer natuur, minder landbouw

* Kerngricht op natuurlijk wonen

* Het moet een streven zijn om te combineren zodat er het hele jaar door " beweging " is in het dorp. De komst van Landal, de vele boom gaarden, landelijk karakter om prettig te wonen.
* Doeienburg is nu wel de max voor logistiek etc. Niet meer industrie, daar is medel voor


Wat vindt u van de toeristische ontwikkelingen in Eck en Wiel?

55 %: Positief

27 %: Negatief

18 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Gun ons rust zonder Landalparken en teveel toeristen

* Wordt te groot Verkrema, Kalverland, de Heerlijkheid

* Moet niet te druk worden, is een klein dorp

* Niet door de Kern!


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Veilig en rustig dorp.

* Leefbaar voor jongeren met betaalbare woningen voor starters

* Ontwikkeling kalverland positief.

* Ontsluiting via Veerweg heeft direct effect op snelheid

* Doe wat aan het onkruid - dorp verloederd en stop met Landalparken

* Drukte verkeer tijdens vakantietijd in de Rijnstraat, ergelijk

* Politieke houding tussen gemeenteraad en college. Ga eens samenwerken

* Vluchtelingen opvangen

* Doe niet moeilijk over Landal Greenpark

* Meer leven in de brouwerij / niets te doen

* Gemeente heeft geen oor voor dierenwelzijn en milieu

* Huisvesting starters en beleid voor senioren

* Ergernissen van honden- & paardenpoep en zwerfvuil

* Mist zitbanken

* Reklame rond rotonde en kruispunten weg halen

* Meer verlichting buiten kern

* Meer huurwoningen

* Meer hondenuitlaat mogelijkheden

* Meer winkels - jeugdactiviteiten

* Park Wielsche Dref is veel te groot aanrijroute is dwars door het dorp -

* Meer  jeugd-activiteiten

* Het leefbaarhouden van onze omgeving (netjes en verzorgd)

* Geen uitbreiding van 200 of meer reacreatiewoningen.

* De buitengebieden zijn zeer donker, dynamische verlichting zou zeer welkom zijn om het voor jeugd veilig te houden om naar school te gaan.

* Betere ov- aansluitingen.In totaal hebben 66 inwoners van Eck en Wiel onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Eck en Wiel te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Eck en Wiel, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved