Zoelmond (gemeente Buren)


ZOELMOND

Zoelmond (spreek uit met de klemtoon op '-mond') is een dorp in de gemeente Buren in de Nederlandse provincie Gelderland. Het behoorde met Beusichem tot het graafschap Buren. Van 1811 tot en met 1978 maakte Zoelmond deel uit van de gemeente Beusichem, dat toen in de gemeente Buren opging. De naam Zoel is afgeleid van de vrijwel verdwenen rivier De Zoel, oorspronkelijk een zijrivier van de zich bij Tiel van de Waal afsplitsende Linge.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN ZOELMOND


Zoelmond heeft de volgende verenigingen:

* Oranjevereniging Zoelmond

* Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond

* Schietvereniging Willem-Tell

* EHBO Beusichem & Zoelmond

* Bloemrijk Beusichem - Zoelmond

* Stichting Vrienden van de Gelderse Molen

* Stichting Dorpsfair


Leuke Facebook site Zoelmond:

* Beusichem-Zoelmond toen en nu

Zoelmond - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


De saamhorigheid is groot in Zoelmond. Plekken als de school, speeltuin en de kerk verbinden mensen met elkaar. De plekken bestaan al, nu is de uitdaging deze plekken nog beter te gaan benutten en van Zoelmond een nog mooier en authentiek dorp te maken.


• Hoe gebruiken we de school en speeltuin nog beter als sociale factor?
• Hoe verbeteren we het sociale leven van jongeren en ouderen in het dorp?
• Hoe kan de gemeente startende (kleine) ondernemingen binnen het dorp stimuleren?
• De mogelijkheid tot evenementen in het dorp kunnen niet volledig benut worden, hoe kan de gemeente tegemoetkomen?
• Hoe activeren we meer vrijwilligers voor dorpse evenementen?
• Hoe behouden we de gemeenschapszin, ondanks dat er geen duidelijke ontmoetingsplekken zijn en veel activiteiten worden gedeeld met Beusichem?
• Hoe krijgen we de Zoelmonder de deur uit? Bij veel activiteiten komen er meer mensen uit Beusichem op af dan Zoelmonders.
• Kunnen we mensen structureler binden aan activiteiten of verenigingen?
• Hoe kan het organiseren van evenementen eenvoudiger gemaakt worden? Is een onderscheid mogelijk tussen kleinschalige, onderlinge (buurt) activiteiten en grotere publiekgerichte activiteiten?
• Hoe kunnen burgerinitiatieven beter ondersteund worden?
• Hoe kunnen we ontmoetingen in het dorp laagdrempeliger maken? De kerk is een plek waar je nu wel dingen kunt organiseren en dat is waardevol, maar je kunt er niet spontaan iets kleins organiseren
• Verbeteren van de communicatie tussen dorp en gemeente


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er wordt beklag gedaan over het verkeer in het dorp. Lompe bussen, vrachtwagens en landbouwverkeer verstoren de rust in het dorp. Tevens lijkt dit verkeer gestimuleerd te worden door de aanwezigheid van niet-dorpse lantaarnpalen, wat ten koste gaat van de authentieke en mooie uitstraling van het dorp.


• Kan de keuze van lantaarnpalen anders, om tot een meer authentieke dorpssfeer te komen?
• Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat vracht- en landbouwverkeer niet door het dorp rijdt maar een alternatieve route neemt?
• Minder betonnen bakken en meer groen in de openbare ruimte, hoe kan de gemeente samen met de bewoners zorgen voor mooie bloembakken?
• Door een beperkt aantal parkeerplaatsen ontstaan er lastige situaties met het verkeer op het Kochpad bij de school, er is een vraag naar meer parkeerplekken (kiss&ride)
• Er wordt niet gestrooid op het Kochpad bij de school
• Hoe kunnen we de onveilige oversteekpunten op de Fazantstraat en het Plein verbeteren?
• Er is behoefte aan een beter fi etspad langs de Culemborgseweg en hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen hier minder hard rijden?
• Is er een mogelijkheid voor een andere OV dienstregeling waardoor er alleen kleinere bussen door Zoelmond rijden?
• Hoe kan hondenpoepoverlast worden tegengegaan bij het Eng?
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen niet struikelen over de stekkerdraden van elektrische voertuigen?
• Kan Zoelmond een aantrekkelijk centrum krijgen en dorpsgezicht met een oude uitstraling? Hoe kan de herinrichting van het Plein hier een rol in spelen?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


In het dorp zijn veel locaties waar groen gerealiseerd kan worden. Voornamelijk laanbomen en bloemperken/-bakken hebben een voorkeur in het
dorp. Ook bieden de Soel en nieuwe wandelroutes veel potentie voor het versterken van recreatie binnen en rondom het dorp. Wellicht dat er een combinatie met de gewenste groei aan biodiversiteit gemaakt kan worden.


• Wandelroutes bij het Eng, Laan van Engelrode en Vredesteijn, langs de Soel en de Culemborgseweg realiseren
• Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het bestaande groen niet verder in kwaliteit daalt door grove snoeiwerkzaamheden?
• Kan de gemeente Zoelmond tegemoetkomen met de ambitie ‘bloemrijkste dorp’ van de Betuwe te worden?
• Wat zijn de mogelijkheden betreft informatieborden over de historie van Zoelmond?
• Zijn er aspecten die aangepakt kunnen worden om toeristen in Zoelmond nog meer een vakantiegevoel te geven?
• Kan de gemeente ervoor zorgen dat ‘lanen’ in Zoelmond er ook echt als lanen uit komen te zien m.b.h. laanbomen?
• Hoe kunnen de entrees van Zoelmond nog groener worden?
• Liever zonnepanelen op daken dan in het landschap, het liefst géén windmolens in Zoelmond
• Stimuleren van biodiversiteit d.m.v. vergroenen
• Hoe kunnen we biologische landbouw stimuleren?
• Kunnen de mooie uitzichten die Zoelmond te bieden heeft beschermd worden?
• Kan de energietransitie gecombineerd worden met spelen, natuur, geluidswallen, landbouw en wegen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Het dorp biedt een fijne woonsfeer. Basisvoorzieningen als een school en kerk zijn aanwezig. Het is een aantrekkelijke locatie voor jongeren en gezinnen, echter wordt het hun lastig gemaakt door beperkte nieuwbouw en herontwikkelingsmogelijkheden. Ouderen blijven gedwongen in hun te grote gezinswoningen waardoor doorstroming stagneert.


• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Zoelmond aantrekkelijk blijft voor jongeren en jonge gezinnen?
• Is het realiseren van kleinschalige woningbouw mogelijk?
• Bieden oude boerderijen en opstallen mogelijkheid tot herontwikkeling van woon- en werkgelegenheid?
• Hoe faciliteren we de doorstroming van ouderen uit grote gezinshuizen?
• Kan de regelgeving betreft wonen in bijgebouwen versoepelt worden?
• Is er een mogelijkheid voor initiatieven als ‘tiny houses’, uit- en inbreidingen in het dorp?
• Zijn de voorzieningen in Beusichem toereikend genoeg voor Zoelmond?
• Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat bestemmingsplannen minder lastig, duur en als achterhaald worden ervaren?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved