Stelling van de maand

Stelling van de maand november:


Bent u voor of tegen meer windmolens


Brede meningspeiling

Daaraan voorafgaand vindt nu als eerste een brede meningspeiling onder inwoners en ondernemers van de gemeente Buren


Dit organiseren wij op twee manieren; Via een stelling en via het houden van een enquête.

 

Stelling: Kort en krachtig!

Enquête: Met vragen, met inleidend verhaal en uitleg hoe Gemeentebelangen hier in staat.


UW MENING TELT!

Als we in onze gemeente Buren zelf duurzame energie gaan opwekken, willen we ook invloed op hoe we dat gaan doen. We willen graag weten wat uw mening hierover is. Via deze korte vragenlijst kunnen alle inwoners vanaf 16 jaar hierover mee denken en hun mening laten horen.

Ik vind een windpark of het plaatsen van meer windmolens in de gemeente Buren acceptabel als:


VOOR

* Het de klimaatverandering helpt te verminderen

* De omwonenden betrokken worden bij de besluitvorming over het windpark

* De omwonenden profiteren van de opbrengsten van windenergie

* De omwonenden schone energie kunnen gebruiken

* Als het helpt om Nederland van het gas af te helpen

* Langs de A15, hier heeft niemand last van!

* Plaats ze tegen het industrieterrein Medel, toch al lelijk!

* Langs de provinciale weg, tussen Beusichem en Culemborg, dit gebied wonen weinig mensen.

* Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, hier hebben inwoners weinig last van.

 

Ik vind een windpark of het plaatsen van meer windmolens in de gemeente Buren niet acceptabel omdat:


TEGEN

* Het is horizonvervuiling

* Negatieve invloed op de gezondheid van mensen in de omgeving (door geluid en slagschaduw)

* Het geeft een slagpartij onder de vogels

* Negatieve invloed op de waarde van huizen in de omgeving

* Negatieve invloed op de natuur in de omgeving

* Slecht voor het milieu (bouwen en onderhoud van de windmolens)


 
 
VOOR
TEGEN
 
 
Asch
Beusichem
Buren (stad)
Buurmalsen (gemeente Buren)
Eck en Wiel
Erichem
Ingen
Kapel-Avezaath (gemeente Buren)
Kerk-Avezaath
Lienden
Lingemeer
Maurik
Ommeren
Ravenswaaij
Rijswijk
Zoelen
Zoelmond
 
 

De informatie die wij met deze stelling ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De uitslag van de stelling verwerken wij in een nieuwsitem, de persoonlijke gegevens worden na de stelling door ons verwijderd, wij doen er verders niets mee!

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved