Kernprogramma kern Ommeren gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Ommeren, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Ommeren hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Op welke manier is uitbreiding van verblijfsrecreatie in Ommeren gewenst?

00 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

00 %: Vakantiepark

00 %: B&B’s

00 %: Niet

00 %: Anders, namelijk


OBS De Meent bestaat 100 jaar. De gemeente moet zijn uiterste best doen om deze school in de toekomst te behouden

00 %: Ja

00 %: Nee

00 %: Anders, namelijk


In Ommeren wonen behoorlijk wat arbeidsmigranten. Hoe kunnen deze inwoners meer opgenomen worden in de Ommerense samenleving?

00 %: Geen behoefte aan, gaat prima zo

00 %: Ontmoetingsdagen organiseren (samen eten en bijpraten)

00 %: Anders, namelijk


Op welke manier zou Ommeren in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

00 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

00 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

00 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

00 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

00 %: Windmolens zijn welkom in Ommeren

00 %: Anders, namelijk


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

00 %: Via een digitale nieuwsbrief

00 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

00 %: Via Social Media kanalen

00 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

00 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

00 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

00 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Op o.a. de Ommerenveldseweg en de Dokter Guipinlaan wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

00 %: 30 km/uur

00 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

00 %: Drempels aanbrengen

00 %: Flitspaal

00 %: Anders, namelijk 


Hoe ziet u Ommeren in het jaar 2040?

00 %: Niet veel anders dan het nu is

00 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

00 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

00 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***In totaal hebben ... inwoners van Ommeren onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Ommeren te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Ommeren, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved