Economie en werk

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Economie en werk

Het landelijk karakter van onze gemeente is bepalend voor onze economie en de werkgelegenheid. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, waarbij regels moeten ondersteunen en de ondernemer niet moeten belemmeren. Verschil in belastingtarieven tussen ondernemers en particulieren moet worden verkleind. Toerisme is een belangrijke sector in onze gemeente. Met goed toeristisch beleid kunnen we onze lokale economie en de werkgelegenheid versterken. Hetzelfde geldt voor onze agrariërs. De aanleg van glasvezel in onze gemeente is van essentieel belang. Voorstellen die hiervoor komen en dit bewerkstelligen zullen we ondersteunen. We vinden het heel belangrijk dat we in de plannen van de gemeente onze
lokale ondernemers betrekken. Zo moet bij gemeentelijk aanbestedingsbeleid lokaal aanbesteden het uitgangspunt zijn. Ondernemers moeten zelf een keuze kunnen maken wanneer hun winkel open is. We vinden dat de werkgelegenheid gestimuleerd kan worden door werkzoekenden in te zetten binnen maatschappelijke projecten.


RESULTAAT

Een sterke economie zorgt voor een levendig Buren en maakt dat het goed wonen is en blijft in onze gemeente. In 2020 stellen we daarvoor een nieuwe en goed uitgewerkte ‘nota Economie’ vast. We vinden het van belang dat we via kerngericht werken de ondernemers hierbij betrekken. We maken een verbinding met de opgave ‘Duurzaamheid’ door te zoeken naar mogelijkheden om de circulaire economie te versterken en om ondernemers te stimuleren om duurzaam te ondernemen. Binnen de ‘nota Economie’ kijken we hoe het regionale economische ambitiedocument voor de periode 2020-2024 van de Regio Rivierenland in ons lokale beleid past en waar we aansluiting vinden. In samenhang met ‘Samen sterk in de regio’ kijken we naar de mogelijkheden voor samenwerking in de regio. Een aandachtspunt zijn de investeringen die worden gedaan door het Regionaal Investeringsfonds. We onderzoeken de mogelijkheden om deze investeringen meer lokaal in te zetten of om de voorwaarden aan te passen.


We zetten ons in voor een sterk en goed ondernemersklimaat. Omdat respect voor de kerkgang voor ons van grote betekenis is, laten we echter wel onze verordening winkeltijden Buren aanpassen om hier recht aan te doen. We laten ruimte voor verschillen per kern.


We stimuleren en activeren de uitgifte van bedrijvenkavels en willen het bedrijventerrein Doejenburg 2 volledig uitgeven. We hebben, in overleg met ondernemers, oog voor aantrekkelijke en goed onderhouden bedrijventerreinen.Afspraak Economie en werk: We stellen in 2020 een ‘nota Economie’ vast.
Afspraak Economie en werk: We passen onze verordening winkeltijden Buren aan. Hierbij geven we ruimte voor maatwerk per kern. We respecteren ook de kerkgang, door de openingstijden op zon- en feestdagen te beperken tussen 12:00 uur en 17:00 uur.
Afspraak Economie en werk: We onderzoeken de mogelijkheden om de investeringen van het Regionaal Investeringsfonds meer lokaal in te zetten.
Afspraak Economie en werk: Doejenburg 2 gaan we volledig uitgeven.

Afspraak Economie en werk: We voeren in 2020 een evaluatie uit op de IBOR-taken (integraal beheer openbare ruimte). We onderzoeken daarbij de mogelijkheden de taken op een andere manier uit te voeren, bijvoorbeeld door lokale ondernemers.


RESULTAAT

Momenteel is de aanleg van glasvezel in volle gang, zowel in het buitengebied als in de kleine kernen (daarna wordt gekeken naar de aansluiting van glasvezel in de grotere kernen).


Afspraak Openbare ruimte: We houden de klompenpaden duurzaam in stand. Daarvoor reserveren we in 2020 € 7.500 en vanaf 2021 structureel € 23.500,-.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved