Ingen (gemeente Buren)


INGEN

Ingen is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie 

Gelderland. Het dorp valt sinds 1999 onder deze gemeente. Daarvoor viel het van 1818 tot 1999 onder de gemeente Lienden en daarvoor, van 1811 tot 1818 onder de gemeente Maurik. De kom van verspreid staande huizen loopt via buurtschap De Ganzert over in die van Eck en Wiel in het westen.


In 1026 komt de plaats voor als Heiningen. Het zou teruggaan op Hangim, wat iets als bij de heiling(en) betekent. Een andere mogelijkheid is dat het zonder h zou moeten zijn, dan zou het op weiland kunnen slaan. Ook wordt gedacht dat Heiningen niet helemaal de plaats Ingen is en dat Ingen pas rond 14e eeuw wordt genoemd. De plaatsnaam zou dan mogelijk afgeleid zijn van Ingeborg, een godheid van de Noormannen of mogelijk van het geslacht Ingenhe uit de 13e eeuw.


Ook is er in Ingen een veer genaamd het Ingensche Veer, de eerste vermelding van dit veer is in 1487, al was er voor deze tijd al een veer bij Verhuizen, wat we als de voorloper van het Ingense veer kunnen beschouwen.


De huidige pont heet Geldersweert en is in 2003 in bedrijf genomen. Deze naam refereert aan de nabij het veer gelegen uiterwaard, de Gelderse Waard of Gelderse Weerd geheten, ook is het de naam van het kasteel Geldersweert dat ooit ten westen van het Ingense veer in de gelijknamige uiterwaard stond.


Al in 1248 wordt de, tegenwoordig hervormde, kerk, van Ingen genoemd in een oorkonde. De aan de Heilige Lambertus gewijde kerk kende in 1495 drie altaren.


In de 15e eeuw heeft er een uitgebreide verbouwing en/of nieuwbouw plaatsgevonden. De kerk is in de 17e eeuw gedeeltelijk door brand verwoest. Ook in de 19e eeuw heeft de kerk flink te lijden gehad.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN INGEN


Nieuws uit Ingen kunt u o.a. lezen op de volgende sites:

* Ingen Leeft (website)

* De Fruitbode


Ingen heeft de volgende verenigingen:

* Voetbalvereniging ISC Ingen

Gymnastiekvereniging ILO (Ingen / Lienden / Ommeren)

* Harmonievereniging "KUNST NA ARBEID"

* De gemengde Zangvereniging "De Cornecanters" 

* Schietvereniging de Batavier

* Signaleringsgroep Ingen Leeft

* Kerstmarkt & Fruitkerstboom Ingen

* Speeltuin FruitGang

* Knutselclub Ingen

* Vrouwen van Nu afdeling Ingen, Lienden, Ommeren

* Stichting Jaarmarkt Ingen

* Ondernemersvereniging LOI (lienden / Ommeren / Ingen)


Leuke Facebook site Ingen:

* Ingen Dorp

>>> Download hier het verslag BUURTEN OVER INGEN | 10 juli 2019Het verslag van de bijeenkomst Leefbaar Ingen op 12 februari 2020 vindt u hier; Leefbaar Ingen

 

Op woensdag 12 februari zijn wij samen gekomen in het Dorpshuis de Gaard om met elkaar te kijken hoe wij Ingen leuker en leefbaarder kunnen maken. Wij nemen zelf het initiatief omdat wij allemaal erg betrokken zijn bij Ingen, er erg graag wonen en ook het gevoel hebben dat er meer uit te halen valt. Wij hebben de wens om inwoners, organisaties, bedrijven en overige activiteiten in Ingen meer met elkaar in verbinding te brengen, en elkaar beter te leren kennen (bijvoorbeeld een kijkje in de keuken bij bijv. een ondernemer, organisatie). Vanuit eenzelfde betrokkenheid en ambities voor Ingen zetten wij de schouders eronder om dit in gang te zetten.

 

Wij willen daarbij graag samenwerken met Welzijn Rivierstroom, gemeente Buren en de DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland). Deze partners waren deze avond ook aanwezig. Zij hebben uitgelegd wat zij kunnen betekenen voor ons.

 

Deze avond hebben de wij aan de hand van de volgende vier onderwerpen een eerste aanzet gedaan om naar concrete acties te komen:

 

  • Ondersteuning en versterking van vrijwilligers en activiteiten
  • Creëren van overzicht van wat er al is
  • Samenwerking met de gemeente
  • Financiën

 

Per onderwerp hebben we gekeken naar behoeften, mogelijke oplossingen en concrete acties.

 

Het was een actieve, gezellige, positieve avond. Met uitstekende verzorging door het dorpshuis en met heerlijke versnaperingen voor bij de koffie, meegebracht door één van de inwoners. Graag komen wij weer snel bij elkaar om verder te gaan met het idee om inwoners, verenigingen, ondernemers, met elkaar in contact te brengen.  

 

Wil je hier meer over weten? Of lijkt het je ook leuk om mee te doen? Neem dan contact op met Stef Haast: 06 22717010 of per mail haast048@planet.nl. Je bent van harte welkom!

 

 

Met Ingense groeten,

 

Annelies, Kees, Henk, Esther, Lientje, Wim, Louis, Marien, Odile, Roel en Stef

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved