Zorg en Welzijn

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Zorg en Welzijn

Gemeentebelangen ziet kansen om de zorg overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker te maken. Uitgangspunt is dat inwoners die het nodig hebben de juiste zorg blijven ontvangen. Preventie aan de voorkant heeft hierbij prioriteit, hiervoor kunnen bv. sport en scholing als middel worden ingezet. Deze inzet op preventie kan zorg op lange termijn voorkomen. Wij vinden dat de bureaucratie binnen de zorg moet worden verkleind. Nog te vaak horen we van inwoners dat ze tegen een muur van regelgeving aanlopen en binnen de gemeente van hot naar her worden gestuurd. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Het moet gemakkelijk zijn de juiste zorg te vinden.


Wij maken ons zorgen over de bekendheid van het STIB en vinden dat de gemeente zorg dichterbij inwoners in de verschillende kernen moet organiseren. De proef met de dorpscontactpersoon is een formule die goed lijkt te werken en wellicht ook over andere kernen kan worden uitgerold.


De kwetsbare personen binnen onze gemeente (en hun naasten) vragen onze speciale aandacht. Zij moeten begeleiding krijgen van teams met medewerkers uit verschillende disciplines. Hierbij geldt het motto dat deze teams nooit zonder en over, maar altijd met de inwoner naar oplossingen zoeken. Vrijwilligers, mantelzorgers, familie en buren kunnen onderdeel uitmaken van dergelijke teams.


De gemeenteraad moet duidelijke kaders stellen om de effectiviteit van de zorg te kunnen meten. Voor Gemeentebelangen is hierbij de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de inwoners maatgevend.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved