Kernprogramma kern Asch (Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren)

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Asch, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Asch hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Hoe kan het dorpshuis in Asch intensiever gebruikt worden?

42 %: Meer ruimte bieden voor kunst en creativiteit

33 %: Meer ruimte bieden verenigingen (ook aan verenigingen buiten Asch)

17 %: Openstellen voor werkplekken

  8 %: Anders, namelijk


Opmerking:

* Niet te veel last van


N834, De Culemborgseweg (eigendom provincie Gelderland) is een weg die behoorlijk druk is en waar men nog weleens te hard rijd. We willen hiervoor druk uitoefenen bij de provincie. Ervaart u deze overlast ook?

17 %: Ja

33 %: Nee

50 %: Soms


Welke vervangende functie is passend voor het lege schoolgebouw?

25 %: Wonen

25 %: Starterswoningen

25 %: Zorgfunctie

17 %: Maatschappelijke functie

  8 %: Commerciële functie

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u Asch in het jaar 2040?

50 %: Niet veel anders dan het nu is

00 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

25 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

25 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk


Op welke manier zou Asch in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

  8 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

58 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

17 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

17 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

00 %: Windmolens zijn welkom in Asch

00 %: Anders, namelijk


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

25 %: Via een digitale nieuwsbrief

33 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

25 %: Via Social Media kanalen

17 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

  6 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

25 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

19 %: Zoveel mogelijk digitaal

50 %: Met rondrijdende bus


Is verblijfsrecreatie in het dorp Asch gewenst?

42 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

00 %: Vakantiepark

33 %: B&B’s

25 %: Niet

00 %: Anders, namelijk


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van het dorp Asch?

00 %: Deelname schoonmaakacties

  8 %: Buurtbijeenkomsten

25 %: Buurtpreventie

00 %: Activiteiten in de zorg

25 %: Onderhouden van openbaar groen

  8 %: Burenhulp

25 %: Organisatie buurtfeest

  8 %: Anders, namelijk


Opmerking:

* Niet ik werk snachts slaap overdag wegens 16 uur beginnen tot 3 uur snachts soms zelfs later


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Slechte staat van de aalsdijk in Asch. Hier zijn ze nu al een jaar bezig met onderzoeken maar er is nog geen plan in uitvoer. Ook de communicatie van dit project is minimaal.

* Ik zou graag een  ophaalpunt voor pakketjes zien. En mogelijkheden tot bezorging van eten.

* De snelheid op de culemborgseweg en het vrachtverkeer verminderen door andere route te laten rijden en geen vrachtverkeer meer toe te laten boven de 7.5 ton op bestemming s verkeer na

* Meer parkeerplaats voor de bewoners in de straten

* Parkeren


In totaal hebben 12 inwoners (huishoudens) van Asch onze vragenlijst ingevuld. (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Asch te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved