Inwonersparticipatie

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Inwonersparticipatie

Binnen de gemeente Buren zijn er veel inwonersinitiatieven en dat inwoners een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke besluitvorming is gelukkig niets nieuws meer. Wij vinden dat de gemeente nog veel meer open moet staan voor initiatieven vanuit de verschillende kernen. De gemeente moet zich verder ontwikkelen om dit soort initiatieven te faciliteren en te ondersteunen. Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen waar een enthousiaste groep mensen geheel op eigen kracht erg leuke en succesvolle projecten heeft gerealiseerd. Soms heeft een initiatief wat steun in de rug nodig, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Wij willen daarom een leefbaarheidsbudget in het leven roepen om verschillende initiatieven te kunnen steunen en waar desgewenst een beroep op kan worden gedaan. Wij stellen voor dat inwoners zelf mee kunnen stemmen over welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen.


Inwoners moeten veel vaker naar hun mening worden gevraagd wanneer de gemeente grote en/of kleine besluiten neemt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van enquêtes en/of referenda.


RESULTAAT

Kerngericht, voor en met inwoners Inwoners hebben de ruimte om initiatief te nemen. De gemeente faciliteert dit en staat naast inwoners om de kernen leefbaar te houden. De gemeente werkt samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap, zonder dat we het algemeen belang uit het oog verliezen. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. We werken steeds aan de beste oplossing. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving (>>> LEES MEER MAATWERK PER KERN). Beleid is niet meer per cluster, maar per kern!


Afspraak Inwonersparticipatie: Het leefbaarheidsbudget zetten we na 2021 voort met een structureel budget van € 30.000,- per jaar. We betrekken inwoners bij de verdeling van het budget.


Voorbeelden Leefbaarheidsbudget 2019: (Overzicht initiatieven leefbaarheidsbudget)


Kern Asch;  Oranjevereniging Asch gezellig samen zijn, kerstviering, staat gepland op 7 december.

Kern Beusichem;  inwoners burg.Hommesstraat bankje, knikkerpotjes, 2 veilige victors. Activiteit in aug/sept.
Kern Beusichem;  Beusichem leeft historische wandeling
Kern Beusichem;  Het Heerenlogement jeugdvoorstelling tijdens theater aan de markt. 7 en 8 sept, op 8e het kindertheater.

Kern Buren;  BV Buren manifestatie Buren zijn we samen. Op 5 sept.
Kern Buren;  tennisvereniging Buren Bewegen voor ouderen

Kern Eck en Wiel;  OBS de Bloesem en speeltuinvereniging Skatespot voor (oudere) kinderen.

Kern Erichem;  vrijwilligers Erichem jeux-de-boules opknappen.

Kern Ingen;  v v ISC materiaal voor bouwdorp. Is in juni geweest. Verslag en foto’s zijn binnen.
Kern Ingen;  Diaconie Hervormde Kerk Bijeenkomsten 'Binnen zonder kloppen' ontmoeting en elkaar zien. Start 21 sept.
Kern Ingen;  Stichting de Gaard Informatiezuil centrale plek in dorp.

Kern Kerk Avezaath;  Bewonersvereniging Kerk Avezaath Buurt AED en cursussen reanimatie AED aan min. 40 inwoners. Cursussen worden in sept-okt- nov gegeven.

Kern Lienden;  Kulturhus Lienden vlaggenmast voor bewoners, voor speciale herdenking/dag bewoners Kulturhus. Op 30 augustus.
Kern Lienden;  speeltuin de Perengaard activiteiten en onderhoud
Kern Lienden;  Buurtvereniging Aalst speeltuintje opknappen.

Kern Lingemeer;  BV Villapark Lingemeer verbeteren en opknappen toestellen speeltuinen.

Kern Maurik;  Jongeren ism welzijn Mozaiek Fortnite-toernooi. Wordt of herfstvakantie of kerstvakantie
Kern Maurik;  Speelvoorzieningen Merenriet en Engelshof plaatsing en onderhoud speeltoestellen.

Kern Ommeren;  Buurtvereniging de Breipot terrasoverkapping en inrichting terras buurtvereniging voor bezoekers.

Kern Ravenswaaij;  stichting dorpsraad Ravenswaaij boek maken met leerlingen en oudere inwoners, huis-aan-huis verspreid. Naar de drukker (klas) september, boek presenteren en aan verzorgingshuizen uitreiken okt/nov.

Kern Rijswijk;  werkgroep rondje Rijswijk/SCR wandeling door Rijswijk kennismaking inwoners en organisaties. Op zaterdag 28 september.
Kern Rijswijk;  de Hoekenburg opknappen en verduurzamen verenigingsgebouw

Kern Zoelen; inwoners straat de Soel mooier maken rotonde. Zal plaats vinden in het najaar.
Kern Zoelen;  Speelgaard feestelijke heropening speeltuin. Planning ong sept/okt.
Kern Zoelen;  Frits Kat(inwoner) bankje als uitrustplek. Bankje wordt geplaatst sept/okt.
Kern Zoelen;  buurtvereniging De Soel vernieuwen vlaggetjes Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Kern Zoelmond;  Bloemrijk Beusichem Zoelmond dorp verfraaien met bloemen en planten
Kern Zoelmond;  Dorpsfair fontein Jeroen Seversplantsoen en activiteiten voor alle inwoners. Op 31 augustus


Bewoners van het Kulturhus in Lienden hadden een wens om samen te kunnen ‘vlaggen’ op de voor hen zo belangrijke feestdagen. Zij hebben hierbij vaak veel herinneringen. Voor de doelgroep demente ouderen die wonen in het Kulturhus, zijn juist deze dagen nog de herkenbare dagen/zaken die het leven en de dag voor hun zinvol maken. Zo werd op 30 augustus namens de vrijwilligers, bewoners en wethouder Gerdjan Keller de vlaggenmast geopend, zodat ze op zaterdag 31 augustus de vlag konden hijsen ter herinnering aan de geboortedag van koningin Wilhelmina.


De vlaggenmast is één van de initiatieven die subsidie heeft ontvangen uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente Buren. Dit budget is speciaal voor initiatieven die ervoor zorgen dat het leven in jouw straat, buurt of kern aangenamer wordt.


Fotograaf: Yvonne van den Hatert


Bloemrijk Beusichem-Zoelmond heeft het initiatief genomen om samen met vrijwilligers bloembakken te plaatsen als verbinding tussen Beusichem en Zoelmond.


Foto door Cees Hoogteyling

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved