AGENDA

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN


KERNBEZOEKEN


Gezien, Gehoord, Erkend worden

Gemeentebelangen Buren vindt dat inwoners gezien, gehoord en erkend moeten worden. Het goed regelen van inwoners bij ontwikkelingen is hiervoor een randvoorwaarden.


Op meerdere manieren blijven wij contact zoeken met de inwoners van de gemeente Buren, soms één op één gesprekken, bezoek naar aanleiding van een belletje/mailtje, houden van enquêtes of een ontmoeting bij een vereniging.


Dit is superbelangrijk, in gesprek blijven, luisteren, antwoord geven op vragen die er leven. Ontmoeten, ontmoeten, ontmoeten!Op dit moment hebben wij onze vertrouwde "kernbezoeken" weer ingepland en kijken uit om u persoonlijk te ontmoeten en bij te praten. Dus onze oproep richting u is, schuif aan!Agenda Kernbezoeken (inloop vanaf 19.30 uur – afsluiting 22.00 uur):


* Maurik – Donderdag 21 September 2023 - 't Klokhuis (Sterappelhof 7, 4021 VC Maurik)

* Lienden – Donderdag 28 September 2023 – Wapen van Lienden – Zaal achter het eetcafé (Dokter van Noortstraat 2, 4033 AA Lienden)

* Zoelen – Woensdag 4 Oktober 2023 – Dorpshuis De Oude School (Kerkstraat 10, 4011 EM Zoelen)

* Kerk-Avezaath – Donderdag 12 Oktober 2023 - Zalencentrum De Avezathen (Daver 46, 4012 BC Kerk Avezaath)

* Eck en Wiel – Donderdag 23 November 2023 - De Witte Zwaan (Pr. Beatrixstraat 28, 4024 HM Eck en Wiel)

* Beusichem – Donderdag 8 Februari 2024 - Het Heerenlogement (Markt 31, 4112 JR Beusichem)

* Ingen – Donderdag 8 Februari 2024 - Dorpshuis In de Gaard (Doctor A.R. Holplein 13, 4031 MB Ingen)

* Erichem - Woensdag 6 Maart 2024 – Dorpshuis Erichem (Geldenakker 10, 4117 GE Erichem)

* Zoelmond - Donderdag 14 Maart 2024 – Betuwse Kersen- en theetuin (Molenweg 28, 4111 KP Zoelmond)

* Ommeren - Donderdag 11 April 2024 – Buurtvereniging De Breipot (Canadalaan 60, 4032 NK Ommeren)

* Buren (stadje) - Donderdag 11 April 2024 – Visscher Classique (Schuilheuvelstraat 1, 4116 GA Buren)

* Ravenswaaij - Donderdag 9 Mei 2024 – Dorpshuis De Rozenhoek (Rozenstraat 1, 4119 LW Ravenswaaij)

* Asch - Donderdag 16 Mei 2024 – Dorpshuis Asch (Kerkpad 4, 4115 RS Asch)

* Het Lingemeer - Donderdag 6 Juni 2024 – Tent grasveld bij de entree

* Rijswijk - Donderdag 13 Juni 2024 – Verenigingsgebouw De Hoekenburg (Korte Bosstraat 3, 4023 AV Rijswijk)

 

Als het kan, dan graag van tevoren aanmelden, dit kan via: helma@gemeentebelangen-buren.nl

Schikt het u beter qua tijd om in een andere kern langs te komen, u bent van harte welkom!

 

Geen tijd om langs te komen, maar u heeft wel iets te melden, vul dan het onderstaande velden in:

 
 
Asch
Beusichem
Buren
Eck en Wiel
Erichem
Ingen
Kerk-Avezaath
Lienden
Lingemeer
Maurik
Ommeren
Ravenswaaij
Rijswijk
Zoelen
Zoelmond
 
 
Ja, ik geef toestemming
Nee, niet geïnteresseerd
 
 

Vragen kernbezoeken met antwoorden


KERNBEZOEK MAURIK


Wanneer wordt er een loop/fietsbrug geplaatst naar de school? Nu moeten de schoolkinderen over de openbare weg en daar wordt vaak te hard gereden. Echt een gevaarlijke situatie!

Antwoord:


Er is veel parkeeroverlast  op de Pr. Marijkelaan, vooral op de vrijdag en op de zaterdag. Auto's staan op het fietspad en daardoor gevaarlijk voor fietsers. Ook wordt het onoverzichtelijk. Kan hier meer gehandhaaft worden? Of worden deze problemen opgelost door het vernieuwen van de Pr. Marijkelaan?

Antwoord:


De bermen Kruising Rijnbandijk - De Loswal te Maurik worden steeds kapotgereden, is hier niets aan te doen?

Antwoord:


Bij het veer Rijswijk - Wijk bij Duurstede ligt veel los grind, hierdoor durf ik bijna niet naar het veer te lopen. Kan hier wat aan gebeuren?

Antwoord:


Zijn er bij Maurik mooie wandelpaden in het buitengebied, bijvoorbeeld een klompenpad?

Antwoord:


Wordt hard gereden en dat geeft ons als ouderen een onveilig gevoel, kan dit niet aangepakt worden?

Antwoord:


Meerdere terugbelverzoeken ingepland met de gemeente, maar terugbellen ho, maar! Wat kan ik het beste doen?

Antwoord:


Kan er bij de vogelbuurt richting de school een veilge oversteek over de sloot komen?

Antwoord:


Tussen de school en de voetbal is ruimte genoeg voor een winkelcentrum, is er een kans dat hier een winkelcentrum wordt ontwikkeld?

Antwoord:


Ik zou veel beter op de hoogte worden gebracht over allerlei zaken. Kan de gemeente nieuwsbrieven versturen, liefst per post?

Antwoord:


Kunnen er niet veel meer speelplekken voor kinderen komen en zitjes voor ouderen?

Antwoord:


In de nieuwe wijk (Maurik) is volgens mij geen speelruimte, komt die er wel of niet?

Antwoord:


Het onderhoud van het groen is ronduit slecht, kan dit niet anders?

Antwoord:


Op de dijk wordt heel hard gereden, ik durf er bijna niet meer te komen, kan daar niet wat aan gedaan worden?

Antwoord:


Er komen steeds meer campings in de uiterwaarden, waarom wordt hier alles volgebouwd?

Antwoord:


De ondersteuning bij nieuwe initiatieven is zeer beperkt, hoe kunnen wij meer ondersteuning krijgen?

Antwoord:


Bij het organiseren van een evenement komt steeds meer papierwerk om de hoek kijken, kan dit niet eenvoudiger?

Antwoord:


KERNBEZOEK LIENDEN


Wij houden het groen/gras bij in onze buurt, kunnen wij hier een vergoeding voor krijgen (machines, brandstof)?

Antwoord:


We zouden graag als buurtvereninging een berging willen plaatsen. Hoe pakken we dit aan?

Antwoord:


Erg veel last van hondenpoep, kan hier wat aan gedaan worden?

Antwoord:


Tussen twee wijken in Lienden zit een hek/poort die voor veel overlast zorgt, kan die niet dicht?

Antwoord:


Aan het marktplein in Lienden ligt een stuk groen wat (bewust) slecht wordt onderhouden (Japanse duizenknoop, toegangsweg richting begraafplaats), hier wil iemand al heel lang bouwen. Kan hier iets aan gebeuren?

Antwoord:


Wij onderhouden het groen bij onze speeltuin, kunnen wij hier een tegmoetkoming voor kunnen krijgen?

Antwoord:


Op dit moment hebben we grote financiele problemen voor vervanging van de toestellen. Kan de gemeente hierin iets betekenen?

Antwoord:


Veel overlast van hangjongeren, die ook regelmatig wat kapot maken. Contact gehad met Mozaiek en de wijkagent, maar tot nu toe nog geen oplossing. Durf op dit moment niet rechtstreeks naar huis te lopen i.v.m. mogelijke acties van de jongeren, wat te doen?

Antwoord:


In het reparatieplan van 2023 is een fout gemaakt, qua milieukwalificatie wordt mijn bedrijf afgeschaald en dat betekend dat ik mijn bedrijfsvoering niet meer kan uitoefenen, wat moet ik doen?

Antwoord:


De hogeweg en de Remsestraat zijn voor fietsers en voetgangers zeer gevaarlijk. Er wordt veel te hard gereden geen fatsoenlijk fretspad. Als voetganger, fietser wordt je de kant in geduwd
die wederom gevaarlijke situaties geeft van vallen. Die mega tractoren en vaak kwekers nemen het recht van de sterkste en rijden alles kapot. Slechte verlichting! uitengebied wordt vergeten ! Gaan jullie hier nog wat aan doen?

Antwoord:


KERNBEZOEK ZOELEN


Waarom een nieuw gemeentehuis?

Antwoord:


Waarom komt het nieuwe gemeentehuis in het water?

Antwoord:


Waarom niet gebruik maken van oude gemeentehuizen?

Antwoord:


Wat kost het nieuwe gemeentehuis?

Antwoord:


Waarom het nieuwe gemeentehuis in Maurik?

Antwoord:


Ik erger mij aan het overhangend groen aan de Uiterdijk te Zoelen, het trottoir is bijna niet meer te gebruiken. Dit is een particulier die zijn hagen niet onderhoud. Kan hier door de gemeente iets aan gedaan worden? De straat is nu erg onoverzichtelijk!

Antwoord:


Waarom werkt de Avri niet effecient / kostenbesparend? Eerst komen ze de bermen maaien en daarna de sloten baggeren. Waarom wordt dit niet andersom gepland?

Antwoord:


Als vrijwilligers van het dorpshuis de Oude School moeten wij zelf de parkeerplaats onderhouden. We hebben veel last van hangjongeren (met name uit Tiel!). Ze zijn meerdere malen aangesproken en het gaat nu goed. Maar kan de gemeente af en toe komen kijken?

Antwoord:


Het houten gebouw achter het dorpshuis staat op de gemeentelijst voor sloop. Graag zouden zij dat willen behouden voor opslag enz. Is dit mogelijk dat dit behouden blijft?

Antwoord:


Er ligt heel veel afval langs de wegen. Is het mogelijk meer prullenbakken te plaatsen?

Antwoord:


De kerkstraat is een eenrichtingsweg, maar dit is niet voor iedereen duidelijk. Kan er een verkeersbord bij de Uiterdijk komen dat je niet mag afslaan? De borden die nu aanwezig zijn kun je nauwelijks zien, zitten in het groen. Kan dit groen niet een keertje grondig worden aangepakt?

Antwoord:


Het restaurant “De heren van Zoelen” (Zoelense brug) hebben hun terras vergroot. Een nieuwe bewoner van Zoelen heeft veel ruzie met het restaurant. Kan hier een bemiddeling plaatsvinden?

Antwoord:


We willen graag dat het dorpshuis "De Oude School" behouden blijft, maar zoals het nu gaat hebben wij daar zorgen om. Kunnen jullie hier watin betekenen?

Antwoord:


Tijdens het initiatievenfestival zijn er geldbedragen toegezegd, alleen hebben we nog niets ontvangen. Wanneer kunnen we dit verwachten?

Antwoord:


Waarom mogen er auto’s geparkeert staan in de bocht bij de Zoel (voor de hatwoning)? Meerdere malen melding gemaakt bij de gemeente.

Antwoord:


Een oude boom (naast Honders) is zeer slecht en wordt (niet/slecht) onderhouden. Er is “iemand van groenvoorziening” langs geweest maar heeft haar medegedeeld dat hij van de zomer 2023 nog een zou komen kijken. Hij moet nu nog komen. Boom is harstikke dood. Kan deze niet vervangen worden?

Antwoord:


Het perkje bij de Hatwoningen is voorzien van nieuw gras. Bedrijf heeft het onderhoud gedaan en ligt er mooi bij. Graag zouden ze een bloemrijk perkje willen. Is dat mogelijk?

Antwoord:


Wij zouden graag op korte termijn, kontakt willen hebben met de kernregisseur. Liefst op dínsdagochtend. Hoe pakken wij dit aan?

Antwoord:


De nieuwbouw (achter de Zoel) staan nu alleen een aantal 'dure' huizen maar Fase 3 moet nog beginnen. Wanneer gaan ze hier verder?

Antwoord:

 

We zouden graag hulp krijgen om een buurtapp te maken voor buurtpreventie. Kan de gemeente hier een rol inspelen?

Antwoord:


 
© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved