Kernprogramma kern Buren gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van het stadje Buren, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Buren hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Wordt de recreatieve- en toeristische potentie van het stadje Buren voldoende benut?

49 %: Ja

35 %: Nee

16 %: Anders, namelijk

* Gelukkig is BV Buren druk bezig met het project 'Beleef Historisch Buren' waarmee de geschiedenis van de stad en het graafschap op moderne wijze wordt ontsloten. Dit zal uiteindelijk leiden tot bevordering van het kleinschalig toerisme

* Woensdag is alles dicht


Opmerkingen:

* Slecht parkeerbeleid

* Wordt goed benut, er zijn veel opties voor de toerist maar een uitbreiding kan prima

* De gemeente denkt niet mee met de ondernemer en faciliteert niet. Zo mag er voor winkels geparkeerd worden waardoor je winkel de hele dag geblokkeerd kan zijn. De stad zou ondertussen gedeeltijk autovrij of autoluw moeten zijn gezien de hoeveelheid bezoekers. Maar er wordt niets mee gedaan, ook niet na verschillende gesprekken.

* De mensen zitten niet te wachten op bussen vol toeristen

* Wij zijn in het voorjaar 2021 hier komen wonen. In het seizoen erna,viel ons op dat veel dicht is tijdens de"bouwvak" en er ook weinig aan infoverspreiding werd gedaan.

* Een haventje zou mooi zijn, we hebben een enorm groot grasveld voor de stad, zo groot is denk ik niet nodig

* Te weinig hotels in Buren

* Meer faciliteiten om bezoekers in het stadje te houden behalve de horeca. Zoals: meer bankjes, picknicktafels, goed uitgeruste speeltuin

* De toeristische sector wordt overbenut, waardoor de originele bewoners van buren niet eens normaal hun woning uit kunnen stappen zonder van de sokken gereden te worden door een bejaarde op een elektrische fiets. Het is ontzettend vervelend dat een middeleeuwse parel van een stad zoals Buren, waar men zou moeten komen voor hun rust wordt overbeladen met een te grote hoeveelheid mensen die de draagkracht van zo’n kleine stad niet aan kan. Niet alleen de bewoners lijden onder dit massa toerisme, het stadsbeeld van buren word hierdoor totaal verpest: men komt hier voor de historische waarde maar kan de overkant van de straat niet eens zien door de massa’s heen.

* Niet nog meer toeristen in buren


Moeten de sportfaciliteiten worden gecombineerd en uitgebreid?

36 %: Ja

53 %: Nee

11 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Afzonderlijke verenigingen worstelen soms met voldoende vrijwilligers voor bezetting voor bardiensten onderhoud etc. Combineren kan hierin oplossingen bieden en zorgen voor goed overige faciliteiten

* Combineren is sowieso een heel goed idee. Alle sporten op een terrein waarbij gebruik gemaakt kan worden door allen van de infrastructuur: kantine, kleedkamers, etc. Dat bespaart veel kosten.

* Het zou mooie zijn als hier ook een normale sport of iets voor verengingen zou zijn.

* Er is alleen voetbal en tennis in Buren

* Waar slaat dit op??!

* Steun en faciliteer bestaande verenigingen


Ervaart u parkeeroverlast in Buren en zo ja, wat is volgens u de oplossing hiervoor:

58 %: Nee, ik ervaar geen overlast

41 %: Ja, ik ervaar wel overlast en dit is mijn suggestie:


Opmerkingen:

* Parkeervergunning net zoals Tiel, culemborg, wijk, etc.

* Vergunninghouders! Per adres maximaal 1 vergunning uitgeven en de rest parkeren op de parkeerplaatsen. Voor de ondernemers 2 laad- en losvergunningen.

* Alleen tijdens evenementen.

* Bij de stad Buren kan de onderdreef verlengd worden met een parkeerplaats in het weiland van de gemeente.

* Behalve als er activiteiten in het stadje zijn. Zoals in het verleden bij Buren bij kaarslicht. Dan wordt je uitrit dicht gezet zodat jij er bij calamiteit er niet uit kan.

* Bij de supermarkt staan vaak mensen die willen gaan fietsen waardoor die plekken de hele dag bezet zijn. Misschien met een parkeerschijf werken??

* Er is geen parkeer overlast.

* Mijn suggestie is dat alleen bewoners van de stad toegang hebben met de auto in het centrum, en dus ook recht op een parkeerplek daar. De toeristen/ gasten van de stad mogen buiten de stad parkeren en de benenwagen nemen voor die schamele 100 meter ( is goed voor de bloeddruk). * Ook moet men verplicht de elektrische fiets parkeren bij bijv. de pannenkoeken bakker en mogen toeristen alleen te voet door het centrum ipv geïrriteerd gaan schreeuwen dat men aan de kant moet omdat ze geen snelheid willen minderen.

* Parkeer vergunningen uitgeven.

* Parkeren alleen voor inwoners

* In de buitenbuurt aan een kant parkeren. Dat is ons al beloofd.


Het stadje buren is in de afgelopen decennia nauwelijks gegroeid. Dit trekt een zware wissel op onze verenigingen, en vraagt de nodige inventiviteit van vrijwilligers. Hoe ziet u de toekomst van uw kern voor u:

  6 %: Er vindt veel nieuwbouw plaats op alle plekken waar dit maar enigszins kan. Hierdoor groeien de kernen Buren, Erichem en Asch naar elkaar toe waarbij ze steeds meer van gemeenschappelijke voorzieningen gebruik gaan maken.

19 %: Steeds meer mensen uit de randstad gaan in het stadje Buren wonen waardoor de prijzen de pan uit rijzen.

42 %: Buren groeit gedoceerd waarbij de kernen Erichem, Asch en Buren in identiteit behouden. De voorzieningen werken samen waardoor de kernen een rijk verenigingsleven kennen.

20 %: Stadje Buren is goed zoals het is.

13 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Mensen die kopen dienen er ook zelf te gan wonen. Huizen zijn geen beleggingsobject!

* Is er een mogelijkheid om nieuwe inwoners te betrekken bij deze verenigingen? Door bijvoorbeeld niet alleen het boek,maar ook deze info te verspreiden. Men mag hier best trots uitspreken.

* Rijken kopen de huizen op wordt b&b of hotel enz

* Deze vraag slaat nergens op, welke zware wissel op de vereniging?! Misschien als jullie normale woordenschat zouden gebruiken zouden jullie temminste zelf kunnen begrijpen wat jullie vragen van de bewoners. Is het zo dat er te weinig instroom is? Of is het zo dat er te weinig nieuwe instroom is, misschien ook omdat het op zo’n debiele manier wordt opgesteld.


Op welke manier zou het stadje Buren in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

20 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

23 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

16 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

10 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  6 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  7 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  5 %: Windmolens zijn welkom in Buren

13 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Landelijk: kernenergie !!!

* 100 % energieneutraal gaat niet lukken. Zonnepanelen op daken van loodsen, daken/schuren van bedrijven, ook op het bedrijventerrein en dit collectief exploiteren (ecoBuren). In de binnenstad huizen isoleren en dubbelglas, Dit wordt nu geblokkeerd door Monumentenzorg. Geen zonnepanelen op weilanden !

* Je moet hiervoor veel ruimer denken dan enkel de kern Buren!
* We moeten gebruik maken van windmolens (maar dan kleine!), zonnepanelen op alle mogelijke industriele daken, energie besparing, door o.a.

* Isolatie en een lagere kamertemperatuur Bijv 19 ipv 22!) en nog te ontwikkelen technieken. Bovendien moeten we nadenken waar we welke technologie willen toepassen! Het is niet noodzakelijk dat elke kern zelfstandig is op het gebied van energie-opwekking. Dat is een nationaal, zo niet Europees op te lossen topic.

* Mits de zonnepanelen veilig zijn. Op dit moment is er nog niks bekend hier over naar mijn inziens vliegen er nog al wat daken in de fik waar zonnepanelen op liggen. En dit geeft in de toekomst denk ik weer een nieuw probleem accu overschot.

* Gebruik maken van verschillende manieren van neutraal energie gebruiken. Passend bij wijk en omgeving. En evt kijken of er van elkaar gebruikt kan worden. Wie ruimte heeft,kan delen.

* Weilanden moeten voor de landbouw en boeren blijven!
* Kleine windmolens zijn welkom.
* Niet de grote die herrie maken maar kleine bij bv bij de boerderij, tuinder of vrijstaand woonhuis.

* Als het gaat om energie neutraal zijn moet Buren even de historische trots doorslikken, en gewoon meegaan met de tijd. Zo veel mogelijk zonnepanelen, windmolens, alles op alles om de opwarming van de aarde samen tegen te gaan!

* Gebruik van warmtepomp

* Waterstof


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

49 %: Via een digitale nieuwsbrief

12 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

15 %: Via Social Media kanalen

  9 %: Gemeentegids

15 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Een gezamenlijk informatieplatform met sport, verenigingen, organisaties, evenementen etc. Misschien kan burenstad.nl hierin een rol spelen. BV Buren is hier ook mee bezig.

* Jullie bieden geen mogelijkheid te commentatie. Ren op de volgende vraag !? Het is zaak dat de gemeente eerst haar dienstverlening op orde heeft (tijdig en goed reageren op vragen, etc.). Daarna kun je je afvragen war het beste communicatiekanaal zou moeten zijn. First things first!

digitale nieuwsbrief zou fijn zijn niet iedereen heeft sociale media. Krant en gemeentegids wordt niet bezorgt dus dit heeft geen zin

* Via krant., Maar helaas worden kranten en folders slecht tot niet bezorgd

* Papier is zonde van de bomen, er hoeft echt geen regenwoud gekapt te worden om mensen te informeren, wie zit er tegenwoordig nou niet op sociale media? (Rethorische vraag)


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

16 %: Vanuit het gemeentehuis

  3 %: Op een andere locatie

31 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

44 %: Zoveel mogelijk digitaal

  6 %: Met rondrijdende bus


Opmerkingen:

*** (ook hierboven benoemd) Het is zaak dat de gemeente eerst haar dienstverlening op orde heeft (tijdig en goed reageren op vragen, etc.). Daarna kun je je afvragen war het beste communicatiekanaal zou moeten zijn. First things first! Digitale nieuwsbrief zou fijn zijn niet iedereen heeft sociale media. Krant en gemeentegids wordt niet bezorgt dus dit heeft geen zin


De N834 wordt steeds drukker met sluipverkeer (Let op! eigendom en onder de verantwoording van provincie Gelderland). Dit verkeer maakt ook gebruik van de landwegen, of van de weg dwars door het stadje. Dit leidt tot steeds meer verkeersonveilige situaties. Welke oplossingen ziet u?:

29 %: Omleidingsroute aan de oostkant of westkant van Buren

27 %: Onaantrekkelijk maken van de route door wegblokkades, instellen eenrichtingsverkeer, verlagen maximale snelheid naar 30 of zelfs 15 km per uur

21 %: Weg aanpassen zodat het alleen voor bestemmingsverkeer bestemd is

  9 %: Verkeersarm maken van aan- en afvoerroutes (landwegen)

14 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Stadskern afsluiten voor doorgaand verkeer .Parkeren buiten de kern .

* Dat sluipverkeer is moeilijk tegen te gaan. Onaantrekkelijk maken van de route is misschien een optie maar niet te veel obstakels. * * * *

* Bestemmingsverkeer en lokale verplaatsing niet te moeilijk maken.

* Let op dat de stad goed toegankelijk blijft voor bezoekers en bewoners

* Thuiswerken stimuleren

* Voor het aanpakken van dit mobiliteitsvraagstuk is het boek “Het recht van de snelste” een aanrader! Zeker lezen!

* Het verkeer gaat niet voornamelijk door het stadje van Buren. Komt ook massaal over het industrie terrein vooral wat uit Wadenoijen en Kapel komt. Hier is pas 30 km op de weg gezet maar het heeft geen zin ze rijden 130.Versmallingen zou een oplossing kunnen zijn. Kijk naar de buur gemeente zoals Geldermalsen en Tiel hier zijn op het industrie terrein ook obstakels gemaakt.

* De laatste 3 opties heb ik zelf last van dus nee geen optie. de eerst zie ik niet echt voor me maar dat is meer omdat ik niet goed weet wat ik me er bij voor moet stellen. Denk dat de oplossing vooral ligt in de hoofdroute (snelweg?) beter maken zodat een sluiproute niet meer nodig is

De n834 is zéér gevaarlijk als je vanaf Tiel buren binnen rijd
* Auto's rijden veel te hard!
* Krijgen 2 a 3 keer per week een klapband!

* Bij de versmalling waar het fietspad begint
* Fietspad is aan het begin erg overgroeid! Hierdoor slecht zicht. Dit is bij de kruisding met de oud tieklseweg, groenonderhoud is daar slecht

* Vrachtwagens die op het industrie terrein moeten zijn verbieden door het stadje te rijden of de weg rondom

* 1x p/m lasergun en iedereen gedraagt zich

* Weren (grote) vrachtwagens


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

14 %: Deelname schoonmaakacties

16 %: Buurtbijeenkomsten

  5 %: Buurtpreventie

  5 %: Activiteiten in de zorg

16 %: Onderhouden van openbaar groen

19 %: Burenhulp

14 %: Organisatie buurtfeest

11 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* We houden straat schoon en vangen alleenstaanden op.

* Doe al vrijwilligerswerk voor buren

* Mantelzorg buurman

* Een ieder moet zich niet ergeren, maar zijn eigen straatje schoonhouden


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


Opmerkingen:

* Stadje vol met auto's, soms 4 auto's per gezin - parkeervergunningen en/of parkeerverbod
* Groenonderhoud is zeer oppervlakkig
* Oversteek kornewal richting RK kerk levensgevaarlijk
* Brug combinatie wandelaars fietsers in beide richtingen gevaarlijk

* Woningbouw, Buren vergrijst
* Er wordt teveel gepraat en alsmaar naar een ander verwezen

* Houdt de voorzieningen Buren! Investeer daar in!!

* Verkeersveiligheid. Er wordt hard gereden in de wijk zelf (appelboomgaard) en het zebrapad tussen de wijk appelboomgaard en oude kern is met name met regen en in het donker slecht zichtbaar/onveilig

* Ergernis is hondenpoep (vooral in de boomgaard o de Toeren). Zwerfvuil. Onkruid op straten en voetpaden in de binnenstad. Bomen, rommel, kermisattributen en haardhout op tegen en langs de stadsmuren. Wat daaraan te doen: handhaven en schoonhouden ! (AVRI en ODR beter aansturen)

* Buren, een veel te dure gemeente, met veel verkeerde prioriteiten. Er wordt gekibbeld over 750 euro aan kleedgeld bodes, terwijl het kleingeld is. *

* Zet in op echte kostenbesparing. Samenwerken met afdelingen van andere gemeenten ipv + 100 euro per uur voor inhuurders betalen.
* Niet alleen Buren, maar ook de Regio Rivierenland slaat de plank vaak mis. Nu moet de raad impopulaire beslissingen nemen. De oorzaak is niet alleen in het sociaal domein te zoeken, maar het is los zand. Het ene gat vullen met het andere
* De bedoelingen zijn goed, maar ik ben weinig hoopvol gezien de financiële situatie. Het gevolg zal op termijn helaas herindeling zijn, wat de situatie niet zal verbeteren zolang het Rijk gemeenten niet compenseert. Dan staan er nog grote uitdagingen klaar, waarbij actief grip op de financiele situatie genomen moet worden. Denk vooral aan de Omgevingswet, maar ook aan de Energietransitie en ook de woningbouwopgaves.
* Regie moet komen van Burgemeester en Wethouders. Helaas heeft De Boer er een potje van gemaakt. Met als gevolg goede wethouders weg (o.a. Keller). Hoeveel slachtoffers heeft de Boer wel niet gemaakt. De ene na de andere secretaris en wethouder heeft het veld moeten ruimen.
* Gemeentebelangen had wat mij betreft wat stelliger afstand mogen nemen, ook om meer draagvlak te krijgen onder de bevolking.
* Voor de rest doet Gemeentebelangen het erg goed, maar kan zich nog beter positioneren aan de westelijke kant (Buren, Erichem, Avezaath, Asch, Beusichem, Zoelmond).
* Graag zie ik Keller terug als Wethouder!

* Ballonvaart in buren stad beperken tot 1x per week. Wandelpad en zebra overgang burensedijk naar katholieke kerk. Is ee nu niet en de toeristen lopen over de weg. Bewoners binnen het stadsgezicht mogen geen zonnepanelen graag een alternatief aanbod daarvoor.

* Ben ook actief binnen eCoBuren
* Huisvesting van ouderen (pre-mantelzorg woningen) beter faciliteren. Neem een voorbeeld aan West Betuwe, Berg en Dal of leg een minimum leeftijd hiervoor vast.

* Honden poep mens moeten in de bebouwde kom de poep van hun hond opruimen maar je ziet het overal vooral in de laatste nieuwbouw wijk de fruitbuurt. /Hard rijden/ Onderhoud van openbaar groen wegen en trottoirs liggen op veel plek schots en scheef overal zie je onkruid. Wegen die slecht zijn je voelt bij hard rijden van de boeren en vracht verkeer gewoon trillingen en als je belt met de ambtenaar dan is het normaal mag volgens de normen net zoals het hard rijden eigen verantwoording voor de gene die achter het stuur zit. ODR ook zo organisatie die niks doet hand haven niet doen niks zijn voor al het geld te duur. Maar ja ik begrijp uit deze enquête dit gaat alleen over het stadje en niet over de buiten ring van Buren die hangen er maar aan. 

* De speeltuinen. Maak er een degelijk plan voor en betrek burgers. Er kan overal een crowdfunding over worden opgericht en dit lukt niet?! 

* Spendeer de hondenbelasting desnoods creatief. De poepzakjes kan ik zelf ook wel bekostigen.

* Ik denk dat als je nog meer uit het stadje Buren wilt halen het mooi zou zijn om een echt haventje te hebben. het enorm grote grasveld voor de stad die maar een paar weken per jaar echt wordt gebruikt (of zijn het een paar dagen?) kan best een hap uit gehaald worden om een haven van te maken.
* Verder denk ik dat bouwen makkelijker moet zijn en niet zo betuttelend met rare eisen of 'we vinden het gewoon niet mooi', procedures veel sneller maken ook bijvoorbeeld weidegrond dat tussen huizen ligt makkelijker van bestemming te laten veranderen geen 10 jaar laten duren.
* Als laatste dat belachelijke gemeentehuis dat we hebben met het onvriendelijke baliepersoneel dat nergens om kan lachen. Had het kasteel opgebouwd in Buren, twee vliegen in 1 klap; toeristische trekpleister en gemeentehuis in het stadje waar hij hoort te staan

* Ergernis: deplorabele toestand speeltuin Onderdreef.

* Schoonmaak actie die we regelmatig rond onze woning.

* Dit vind ik heel sympathiek, ik snap dat het toerisme een groot deel van de inkomstenbron is van het stadje buren, maar het is echt irritant. En een groot deel van de problemen komen door al die toeristen, ten eerste, omdat buren een soort schijnbeeld moet vertonen (alsof we nog steeds in de middeleeuwen leven) mogen er geen zonnepanelen op huizen in het stadje geplaatst worden, wat slecht is voor het energieverbruik. Ten tweede, zorgen al die toeristen ook voor meer drukte op de weg. En ten derde, is het parkeer probleem ook gelijk opgelost als er minder toeristen hoeven te parkeren. Ik snap gewoon oprecht niet waarom Buren per se als een toeristische stad wilt uitblinken, massa toerisme verpest alle plekken, door simpelweg uitputting en overbelasting, en dit jaagt ook de bewoners weg. Als buren minder gefocust zou zijn op de toeristen zou het leven voor de gemeente en de bewoners een stuk makkelijker zijn, behalve voor de winst misschien maarja je kan niet altijd 6 gooien hè.

* Buiten de bebouwde kom levensloopbestendige woningen/appartementen bouwen

* De doorgaande weg door Buren wordt rond 8:00-10:00 en 16:00-18:00 steerds drukker

* Belangrijk: historische uitstraling kern Buren handhaven. Respect voor natuur en landbouw

* De school, (sport)verenigingen, pinautomaten, loketten, organisaties die evenementen willen organiseren (ook voor de oud Buurse inwoners) e.d.

* Huisvesting van ouderen (pre-mantelzorg woningen) beter faciliteren. Neem een voorbeeld aan West Betuwe, Berg en Dal of leg een minimum leeftijd hiervoor vast.

* Onkruid op de straten en voetpaden


In totaal hebben 74 inwoners (huishoudens) van het stadje Buren onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Buren te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Buren, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van stadje Buren hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved