Motie Uitdagingsrecht het zogenaamde Right to Challenge (Hans Lammers

Motie; Uitdagingsrecht het zogenaamde Right to Challenge


In de laatste raadsvergadering is een voorstel van Gemeentebelangen voor het uitdagingsrecht aangenomen. Dit voorstel hebben we samen met D66 opgesteld, maar kreeg veel draagvlak in een groot gedeelte van de gemeenteraad. Het uitdagingsrecht is de volgende stap in het kerngericht werken.


De gemeente moet initiatieven van inwoners beter gaan ondersteunen. Inwoners moeten niet langer vastlopen in ambtelijke processen, maar moeten beter en sneller ondersteund worden bij hun initiatieven. Deze initiatieven gaan over taken die eigenlijk door de gemeente gedaan worden, maar door inwoners beter worden uitgevoerd.


Ook in onze gemeente vinden deze initiatieven al plaats, bijvoorbeeld op het gebied van groenbeheer, maar ook in de zorg, en de openbare orde en veiligheid. Initiatiefnemers kunnen rekenen over een financiële tegemoetkoming welke maximaal het budget bedraagt dat de gemeente had begroot. We zijn heel blij met de toezegging van de wethouder om initiatieven te gaan ondersteunen. Zowel de ambtenaren, de gemeenteraad, de wethouders en u als inwoner moeten aan deze vorm van samenwerken wennen. 


Daarom horen we graag van u, welke initiatieven we op kunnen pakken.


Met vriendelijke groeten,


Hans Lammers

Raadslid Gemeentebelangen Buren

hans@gemeentebelangen-buren.nl

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved