Dienstverlening

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


Dienstverlening

Een goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Buren staat voor Gemeentebelangen Buren centraal. We denken dit effectief te kunnen organiseren door onder andere gebruik te maken van digitale dienstverlening. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de gemeente op inzichtelijke wijze de vragen van inwoners oplost. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de afhandeling. Doelstelling is om inwoners zo min mogelijk door te verwijzen. Dit principe geldt ook voor zaken waarbij andere partijen of samenwerkingsverbanden betrokken zijn. Dit vergt een zeer klantgerichte en transparante instelling van het gemeentepersoneel.


Nog te vaak merken wij dat vragen van inwoners blijven liggen of niet op tijd worden beantwoord. Dit moet de komende periode beter gaan. Belangrijk is dat het digitale loket eenvoudig en begrijpelijk is en goed functioneert.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved