Motie Vitale en toekomstbestendige multifunctionele speelplaatsen

Motie: Creëren van vitale en toekomstbestendige multifunctionele speelplaatsen die door meerdere doelgroepen te gebruiken zijn


Nieuw Speelplaatsenbeleid

In de gemeente Buren moet het streven zijn dat in iedere kern kwalitatieve, toekomstbestendige speelplaatsen zijn, waar kinderen veilig kunnen buiten spelen, vindt de fractie van Gemeentebelangen. Op initiatief van Gemeentebelangen werd daarom op 9 november een motie ingediend die unaniem werd gesteund door de hele gemeenteraad.  

 

Evaluatie

Door Gemeentebelangen wordt verwoord dat in 2020 door de gemeente Buren een evaluatie is uitgevoerd over het speeltuinenbeleid en de uitkomsten hiervan om een forse heroriëntatie vragen. Het evaluatierapport meldt o.a. dat het huidige beleid als onvriendelijk wordt ervaren met een roep om aandacht en verandering. Concreet komt het erop neer dat een aantal speeltuinen in de gemeente Buren onder handen moet worden genomen, speeltoestellen aan onderhoud en vervanging toe zijn en toekomstbestendig gemaakt moeten worden.   

 

Toekomst

Gemeentebelangen wil speelplaatsen een sociale en centrale functie geven zodat speelplaatsen naast een plek waar kinderen veilig kunnen buiten spelen ook een belangrijke ontmoetingsplek worden waar recreatieve activiteiten voor de wijkbewoners mogelijk zijn. De bestaande speeltuinen moeten deels worden omgebouwd naar vitale en toekomstbestendige multifunctionele speelplaatsen die door meerdere doelgroepen te gebruiken zijn zodat speelplaatsen voldoen aan de functionele eisen om spelen en bewegen mogelijk te maken.

 

Opdracht voor het college

In de unaniem door de gemeenteraad gesteunde motie wordt het college van B&W opgeroepen om samen met verenigingen, dorpsorganisaties en jongerenraad de mogelijkheden te onderzoeken van vitale en toekomstbestendige speelplaatsen waar een combinatie van spelen en bewegen mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast heeft Gemeentebelangen gevraagd om onderzoek te doen naar de oprichting van een Coöperatie of Stichting samenwerkende Burense Speelplaatsen of de mogelijkheid dat op basis van het uitdagingsrecht het onderhoud en het beheer van speeltuinen wordt overgenomen door inwoners. Uiteindelijk alles met het doel om nieuw speelplaatsenbeleid te ontwikkelen en het bijbehorend budget hiervoor vrij te maken.


Met vriendelijke groeten,


Gerdjan Keller

Raadslid Gemeentebelangen Buren

gerdjan@gemeentebelangen-buren.nl

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved