Veiligheid

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Veiligheid

Gemeentebelangen Buren wil dat de inwoners van de gemeente Buren zich veilig voelen en veilig zijn. Dit vereist dat hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance op niveau moeten blijven. Wij vinden dat er structureel afstemming moet plaatsvinden tussen politie, de gemeenteraad en zeker ook de inwoners van de gemeente Buren. Signaleringsgroepen zijn een goed middel om als gemeente samen met inwoners en politie de veiligheid in een kern te verbeteren. Regels die een gemeente stelt moeten worden nageleefd.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved