Kernprogramma kern Buurmalsen (gemeente Buren)

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Buurmalsen, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Buurmalsen hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

In welke kern/plaats doet u uw boodschappen?

00 %: Geldermalsen

00 %: Tiel

00 %: Buren


Op welke manier zou Buurmalsen (Buren) in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

00 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

00 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

00 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

00 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

00 %: Windmolens zijn welkom in Buurmalsen (Buren)

00 %: Anders, namelijk


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

00 %: Via een digitale nieuwsbrief

00 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

00 %: Via Social Media kanalen

00 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

00 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

00 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

00 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

00 %: Deelname schoonmaakacties

00 %: Wijk/straat bijeenkomsten

00 %: Buurtpreventie

00 %: Activiteiten in de zorg

00 %: Onderhouden van openbaar groen

00 %: Burenhulp

00 %: Organisatie buurtfeest

00 %: Anders, namelijk*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***In totaal hebben ... inwoners van Buurmalsen onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Buurmalsen te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Buurmalsen, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved