Kernprogramma kern Rijswijk gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

ALLEEN BESTEMD VOOR DE INWONERS VAN RIJSWIJK


In de gemeenteraad wordt er over veel onderwerpen gesproken en worden er besluiten genomen die alle inwoners aangaan. Hoe belangrijk vinden we als gemeente duurzame energie? Moeten er meer windmolens in de gemeente komen en zo ja, waar? Zo nee, wat zijn alternatieven? Moeten we ons hard maken om zoveel mogelijk scholen te behouden? Zomaar wat onderwerpen die op dit moment spelen.


In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. We zijn dan ook al druk bezig met de voorbereidingen hierop. Een van de belangrijkste zaken is het schrijven van een verkiezingsprogramma. U bent van ons een verkiezingsprogramma per kern gewend. Rijswijk is immer niet hetzelfde als Lienden, om maar een voorbeeld te noemen. Ook deze verkiezingen schrijven we weer een programma per kern.


Maar dat doen we niet alleen. We horen graag van u wat u belangrijk vindt in uw kern, hoe u denkt over de leefbaarheid. Wat gaat er goed en wat minder? En welke punten zouden nu echt eens moeten worden opgepakt? Daarom gaan we in september alle inwoners van de gemeente Buren benaderen en vragen of ze mee willen praten over ons verkiezingsprogramma. Zodat er een programma komt waar u zich volledig in herkent.


Doet u mee?


Hallo inwoners van Rijswijk, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang
Het verenigingsleven Het Dorpshuis en gymzaal
Zorgplek
 
 
Ik ervaar geen overlast
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren
Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en bedrijven)
 
 
Er is vanuit de gemeente voldoende aandacht voor wat er gebeurt in ons dorp - (Overwegend) eens
Er is vanuit de gemeente voldoende aandacht voor wat er gebeurt in ons dorp - Neutraal
Er is vanuit de gemeente voldoende aandacht voor wat er gebeurt in ons dorp - (Overwegend) oneens
De gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan bv. Maurik - (Overwegend) eens
De gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan bv. Maurik - Neutraal
De gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan bv. Maurik - (Overwegend) eens
De gemeente heeft deze afwijkende behoefte vertaald in effectief beleid - (Overwegend) eens
De gemeente heeft deze afwijkende behoefte vertaald in effectief beleid - Neutraal
De gemeente heeft deze afwijkende behoefte vertaald in effectief beleid - (Overwegend) oneens
Het Dorpsinitiatief heeft een toegevoegde waarde voor de toekomst van het dorp - (Overwegend) eens
Het Dorpsinitiatief heeft een toegevoegde waarde voor de toekomst van het dorp - Neutraal
Het Dorpsinitiatief heeft een toegevoegde waarde voor de toekomst van het dorp - (Overwegend) oneens
Inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van hun eigen dorp - (Overwegend)
Inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van hun eigen dorp - Neutraal
Inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van hun eigen dorp - (Overwegend) oneens
Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van mijn dorp - (Overwegend) eens
Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van mijn dorp - Neutraal
Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van mijn dorp - (Overwegend) oneens
 
Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie
Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven
Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt
Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water
Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen
Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen
Windmolens zijn welkom in Rijswijk
 
 
Via een digitale nieuwsbrief
Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)
Via Social Media kanalen
Gemeentegids
 
 
Vanuit het gemeentehuis
Op een andere locatie
Lokaal per kern bv. dorpshuis
Zoveel mogelijk digitaal
Met rondrijdende bus
 
Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark
B&B’s
Niet
 
 
Niet veel anders dan het nu is
Een kern dat gericht is op toerisme/recreatie
Een dorp dat meer gericht is op landbouw/fruitteelt/bomenteelt
Een dorp dat vooral gericht is op wonen
 
 
30 km/uur instellen
Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)
Drempels aanbrengen
Flitspaal
 
 
Ja
Nee
Soms
 
 
 
 
Ik wil graag deelnemen in de werkgroep Natuur/Openbare ruimte/Biodiversiteit
Ik wil graag deelnemen in de werkgroep Zorg
Ik wil mij graag aanmelden bij GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)
Ik wil graag op de kieslijst
Ik wil graag mijn kennis en ervaringen delen in de DenkTank
Ik wil graag op termijn burgerraadslid, raadslid of partij ondersteuner voor Gemeentebelangen Buren worden
Ik wil lid worden van Gemeentebelangen Buren (kosten € 10,00 per jaar)
 
 

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved