Kernprogramma kern Zoelmond gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Zoelmond, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Zoelmond hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Veel bebouwing aan de dorpsstraat en het Plein hebben een authentieke uitstraling, dat kun je niet helemaal terugvinden in de lantaarns, asfalt en plantenbakken, moet dit anders?

38 %: Nee

62 %: Ja, namelijk


Ja, namelijk: De huidige straatverlichting is totaal niet passend bij de uitstraling van het dorp en de straat.
Dit kan zoveel fraaier en beter !! Kijk naar andere dorpen als de Markt in Beusichem of de verlichting in Buren.

Ja, namelijk: ja het mag wat minder strak

Ja, namelijk: Groot verkeer weren of meer afremmen

Ja, namelijk: Gevaarlijk

Ja, namelijk: Zou wel beter kunnen. Plantenbakken inderdaad lelijk. Lantaarnpalen mogen ook authentieker. Maar niet te koste van alles. Zooo belangrijk vind ik het niet

Ja, namelijk: Het is al een beetje opgeknapt met de bloemen maar mag wel meer uitstraling hebben. En vergeet de rest van het dorp ook niet hierin. Zoelmond bestaat niet uit alleen Plein en Dorpsstraat.

Ja, namelijk: Terugbrengen naar oorsprong.

Ja, namelijk: verlichting aanpassen aan straatbeeld, maar ook minder felle verlichting in andere straten (bij ons voor het huis staat er 1, lijkt wel daglicht)

Ja, namelijk: Mis gezelligheid

Ja, namelijk: Meer groene haventjes, zodat bus en groot materieel er niet meer doorkunnen. "Ouderwedse lantaarns" (zie Buren). De huizen scheuren van druk- en snelheid en trillingen.

Opmerking: Zoelmond is meer als dorpsstraat en plein. Of overal of niet


In welke kern/plaats doet u uw boodschappen?

40 %: Beusichem

  4 %: Maurik

20 %: Culemborg

  4 %: Wijk bij Duurstede

12 %: Online

  8 %: Tiel

  4 %: Geldermalsen

  4 %: Leerdam

  4 %: Buren


N834, De Culemborgseweg (eigendom provincie Gelderland) is een weg die behoorlijk druk is en waar men nog weleens te hard rijd (en je fietst er niet met een veilig gevoel). We willen hiervoor druk uitoefenen bij de provincie. Ervaart u deze overlast ook?

36 %: Ja

21 %: Nee

43 %: Soms


Opmerking: Er loopt toch een weg paralel achterlangs die wel rustig is om te fietsen


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

12 %: Deelname schoonmaakacties

20 %: Wijk/straat bijeenkomsten

16 %: Buurtpreventie

00 %: Activiteiten in de zorg

  4 %: Onderhouden van openbaar groen

12 %: Burenhulp

16 %: Organisatie buurtfeest

20 %: Anders, namelijk


Anders, namelijk: samen met alle bewoners in de straat een project uitvoeren om te komen tot afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daar willen we een voorbeeldproject van maken voor de hele gemeente waarbij we worden ondersteund door EcoBuren. Voor de uitvoering van dit project willen we graag ook de (financiele) steun van de gemeente.


Anders, namelijk: - Ik zou me wel willen inzetten om het riviertje de "Zoel" weer te herstellen van Zoelen naar Zoelmond en te helpen met de planologie, "europese" subsidie en uitvoering daaromtrent.
Tesamen met een mooi wandelpad langs het riviertje kan er een fantastisch landschappelijk, cultuurhistorisch en biologisch monument worden hersteld met veel postieve uitstraling en veel bio-diversiteit.
Het kleinste riviertje van Nederland, binnen 1 gemeente en een wandelpad langs de Lek, de Zoel, de Korne en de Linge tot aan Marienwaard kan een geweldige impuls voor het rivierengebied zijn.


Anders, namelijk: daar ben ik te oud voor

Anders, namelijk: Omzien naar elkaar

Anders, namelijk: Schoonmaakactie; doen we af en toe met een groepje buurtbewoners

Anders, namelijk: Heb gestraatjufferd - kan dat lichamelijk niet meer


Op welke manier zou Zoelmond in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

25 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

25 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

16 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

10 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  8 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  4 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  4 %: Windmolens zijn welkom in Zoelmond

  8 %: Anders, namelijk


Anders, namelijk: Langs het Amsterdam Rijnkanaal kan een perfect energiepark worden aangelegd met een minimale overlast voor de inwoners van de Gemeente Buren. Genoeg plaats voor heel veel zonnepanelen met schapen eronder en kleine windmolens langs de oevers van het kanaal.


Anders, namelijk: Begin eerst bij jullie zelf: te grote behuizing, verkeerde verlichting in en om de woonkernen, verkeerde beslissingen, die na een paar jaar weer worden teruggedraaid, bewoners moeten zelf hun keuzes maken over hun eigen isolaties.


Anders, namelijk: Goedkopere energie !!


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

56 %: Via een digitale nieuwsbrief

22 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

16 %: Via Social Media kanalen

00 %: Gemeentegids

  6 %: Anders, namelijk


Anders, namelijk: Wekelijks in het gratis huis-aan-huis blad.


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

25 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

42 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

33 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Is verblijfsrecreatie in Zoelmond gewenst?

13 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

40 %: B&B’s

34 %: Niet

13 %: Anders, namelijk


Anders, namelijk: Kleinschalig en passend bij het dorpje is prima

Anders, namelijk: Ik ben trots op ons dorp en wil dat graag delen met andere mensen, maar de evt. overlast moet goed bekeken.
Ik mis een camperpark in het lijstje. Zegt een camperaar ;-).

Anders, namelijk: Koffiehoek + kleine buurtwinkel in kerk


Hoe ziet u Zoelmond in het jaar 2040?

50 %: Niet veel anders dan het nu is

  6 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

13 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

25 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

  6 %: Anders, namelijk


Anders, namelijk: Zoals nu een dorp om trots op te zijn waar mensen er voor elkaar zijn, samen leven in harmonie en een dorp waarmee we toekomst in kunnen gaan. Dus niet stilstaan maar ontwikkelen; creëren werkgelegenheid, woningbouw ook voor onze kinderen, betrokkenheid, het milieu en zorg.

Anders, namelijk: Leefbaar lief dorpje van maken met liefst een buurtwinkeltje

Anders, namelijk: Woningbouw voor de jeugd van Zoelmond


Op o.a. de Dorpsstraat en de Donkerstraat regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

  8 %: 30 km/uur instellen

28 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

20 %: Drempels aanbrengen

24 %: Flitspaal

20 %: Anders, namelijk


Anders, namelijk: Maak de wegen minder uitnodigend om snel te rijden. Controleer frequent en bij 30 km max. snelheid rijdt men snel veel te hard, hetgeen serieuze bekeuringen oplevert.


Anders, namelijk: ik begrijp niet dat er in de Dorpsstraat te hard gereden kan worden, want er is geen doorkomen aan, staat altijd vol met auto's


Anders, namelijk: Daar is al teveel geld ingestoken op de verkeerde manier.


Anders, namelijk: Niet alleen in de Dorpstraat en Donkerstraat maar overal !! Wij wonen op het Hoogeinde en regelmatig komt hier een auto met een vaartje van 70/80 km per uur voorbij in deze 30 km zone. Helaas zijn het vaak de lokale bewoners uit het dorp zelf die dit doen! Jaren terug als eens gebeld naar de gemeente Buren, wanneer ik bijna van mijn fiets gereden werd of mijn toen 5 jarige zoon en klasgenootje gauw de berm in moest trekken als er een auto met volle vaart op ons inreed. De gemeente gaf als antwoord dat het de eigen verantwoordelijk van de bestuurder zelf was en dat er geen geld was voor het binnen-gebied om de straat aan te passen en dat niemand een drempel voor de deur wil. Tot op heden niets veranderd op het Hoogeinde. De Dorpstraat en Benedenmolen -weg zijn gelukkig wel aangepast. In het verleden ook ongelukken/slachtoffers gevallen. Knap als je nu nog hard kan rijden daar!


Anders, namelijk: Traject controle


Anders, namelijk: Jullie vergeten hier het Hoogeinde waar men vreselijk hard rijdt. Vooral als ouders hun kinderen naar Buitenpret brengen. In de ochtend en middag. Ook jongeren op brommers en in auto's die hier langskomen alsof het een racebaan is. Tractoren van een enorm formaat die door de straat razen. Zet bij mij voor de deur maar een flitspaal neer, dan kunnen we hier rustig en veilig de hond uitlaten en naar de auto lopen. We hebben afgelopen jaren de politie al diverse keren gevraagd om hier te komen controleren. Vooral tijdens de spits in de ochtend en avond. We hebben nog niemand gezien.


Anders, namelijk: Veel groene haventjes, waardoor verkeer niet hard kan rijden en moet zigzaggen


Anders, namelijk: Mensen moeten niet zoveel zeuren hoe kan je nu te hard rijden in de overvolle dorpsstraat?


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Het is zeer betreurenswaardig dat Gemeentebelangen geen windmolens wil ondanks dat uit de discussies in het kader van de RES naar voren kwam dat er wel mogelijkheden zijn. Er is ook een zoekgebied voor windmolens gekozen! Windmolens wekken op relatief goedkope wijze duurzame energie op en nemen weinig ruimte in, in tegen stelling tot zonneparken. Ze zijn onmisbaar voor het realiseren van de klimaatdoelen. Zonnepanelen hebben we ook nodig, in de eerste plaats op daken. Maar daar redden we het zeker niet mee. We hebben de combinatie nodig: als het waait leveren de molens energie en als de zon schijn ook de panelen. Dat maakt ook de infrastructuur van het electriciteitsnet rendabeler.
Ik hoop van harte dat Gemeentebelangen zijn standpunt spoedig herziet want voor het stoppen van de desastreuze klimaatverandering is dat zeer dringend nodig.

* Inderdaad verkeersdruk en snelheid van het verkeer.
* Veel overlast van honden uitlaten aan de Groeneweg en het niet opruimen van de poep.
* Wandel en fietspaden.

* Een ergernis is de Dorpsstraat. de bloembakken die er staan belemmeren de doorgang (en zien er niet uit)

* Bij mij voor is en lantaarnpaal weggehaald die zou ik graag teruggeplaatst zien

* Meer verlichting in het buitengebied, het is levensgevaarlijk om daar in het donker te lopen of te fietsen, er zijn straatlantaarns met sensor, die aangaan als je in een bepaalde straal aanwezig bent en daarna weer uitgaan, en led-verlichting is dan natuurlijk de oplossing, ook in de kernen led-verlichting aanbrengen, brandgangen zijn niet verlicht, dat voelt niet veilig.

* Trillingen in huis door zwaar,verkeer en de bus.
* Te weinig veilige wandelpaden.

* Veel te felle nachtelijke verlichting op het terrein van transportbedrijf .... Verwarrend voor fauna en erg storend voor omwonenden.

* Ergernis nr.1: het veel te hard rijden in het dorp Zoelmond (Zandweg, Hoogeinde)veel automobilisten nemen vanuit Ravenswaaij de binnenbocht richting Zoelmond(Zandweg) wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Wegen aanpassen op 30 km. Nu zijn veel straten niet aangepast.
* Ergernis nr.2: Leefbaar houden van dorp voor jeugd. Bus rijdt 1x per uur. Na 21 uur s avonds kom je als student met het OV niet meer thuis.
* Ergernis nr.3: er zijn geen winkels.

* Zwerfvuil
* Meer wandelmogelijkheden bijvoorbeeld langs de lek nu loop je veel op de weg en dat is niet altijd veilig. Ligt veel weiland dat niet benut wordt nu.

* Wat ik belangrijk vind is een fijne leefomgeving in al zijn facetten.

* Ik zie dat er veel geld gaat naar de kern van Buren wat betreft onderhoud van groen en wegen. Waar bij ons op het Hoogeinde de boel verpauperd. Knotwilgen die de gemeente niet snoeit. Wegdek dat lijkt op een lappendeken. Stoep voor de deur die hobbelig is en die geen onderhoud krijgt. Afwatering die niet goed is.

* Rust en ruimte behouden!
* Zeker GEEN toerisme d.m.v. camping of vakantie park.!
* Minder hard rijden op dorpsstraat.
* Beter onderhoud van groen
* Meer parkeerplaats op bv ridderhof.
* Minder felle verlichting

* Luisteren naar inwoners

* Er is al een inventarisatie door de gemeente gedaan, Geen vervolg aangegeven

* Dorpscoach die gemeente zitting heeft

* Onderhoud zoals in stadje Buren (daar kan alles)

* Dorpsaangezicht, leefbaarheid en veiligheid verbeteren

* Betaalbare woningbouw voor jeugd om vergrijzing tegen te gaan

* Snoeien en handhaven op overhangend groen bij particulieren. Hoogeinde is vanaf het plein bijna dichtgegroeid met struiken die over de weg groeien.


In totaal hebben 31 inwoners (huishoudens) van Zoelmond onze vragenlijst ingevuld. (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Zoelmond te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved