Ouderenbeleid

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Ouderenbeleid

Vergrijzing is een thema dat speelt en de komende jaren nog meer gaat spelen. Dit stelt specifieke eisen aan de voorzieningen binnen de gemeente. Zo moet het mogelijk zijn dat inwoners, indien noodzakelijk, kunnen verhuizen naar een woonruimte die bij hun past, zonder dat dit ten koste gaat van de verbondenheid die ze hebben met de kern waarin ze wonen. Dit speelt een belangrijke rol in onze woningbouwprogrammering. Wij vinden het belangrijk dat ouders, indien gewenst, dicht bij hun kinderen kunnen blijven wonen. Regels voor een bouwvergunning van een tweede woning op eigen perceel moeten daarom worden vereenvoudigd. Verbondenheid met de eigen kern vraagt ook dat er voldoende, bereikbare
voorzieningen zijn. Zorg moet dichtbij de inwoners en lokaal worden ingericht.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved