Motie Met z’n allen weer terug naar een veilige, gemoedelijke en mooie omgeving!

Motie: Met z’n allen weer terug naar een veilige, gemoedelijke en mooie omgeving!


De gemeente Buren is een landelijke plattelandsgemeente met een groot buitengebied. In dit buitengebied ligt een oppervlakte van ruim 800.000 m2 aan verharding wat op dit moment voornamelijk bestaat uit asfalt. De structuur van deze landelijke straatjes kent zijn ontstaan in de tijd van de ruilverkaveling, wat vooral plaatsvond in de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw.


Voor en tijdens deze tijd bestonden deze landelijke straatjes uit gras, puin in combinatie met zand, karrensporen en hier en daar uit klinkers (uit rivierklei gebakken). Vooral in de afgelopen tientallen jaren zie je deze landelijke straatjes veranderen, waren ze eerst 2 tot 2,7 meter breed, nu kom je straatjes tegen van wel 6,50 meter breed (voorbeeld: Prinses Margrietstraat te Ravenswaaij, vanaf kruising Maatsteeg richting Zoelmond).


Wij zouden graag zien, dat een deel van deze landelijke straatjes veiliger en wat gemoedelijker worden. In eerste instantie de landelijke straatjes waar niemand aan woont en bijna alleen worden gebruikt door agrariërs, wandelaars en fietsers. In tweede instantie de landelijke straatjes waar een gering aantal woningen aan staan en bijna alleen worden gebruikt door de aanwonende, agrariërs, wandelaars en fietsers.Stellingen/aannames

 • Hoe breder de wegen zijn, des te harder wordt er gereden.
 • Bredere wegen zijn voor een aantal verkeersdeelnemers aanlokkend om harder te gaan rijden.
 • Verbreding van de wegen in het buitengebied door grauwacke en grasbetonblokken heeft niet de gewenste veiligheid of veiligheidsgevoel opgeleverd.
 • Er zijn extra kosten voor grauwacke en grasbeton, je praat over tonnen in euro’s (soms drie keer per jaar).
 • Wanneer er grauwacke in natte periodes wordt aangebracht zie je er binnen een aantal dagen bijna niets meer van.
 • Wanneer iemand de weg (letterlijk) goed kent vergrijpt men zich soms om met zijn mobieltje bezig te zijn i.p.v. opletten op de weg en zijn weggebruikers.
 • Wanneer iemand de weg (letterlijk) goed kent houdt men zich soms niet aan de opgelegde snelheden.
 • Kaders zitten soms in de weg bij een creatief proces als het Out of the box denken van het ambtelijk apparaat.
 • 2,90 meter is breed genoeg voor de agrariërs, fruittelers en boomkwekers (dit na gesprekken met de verschillende partijen).
 • Hoe hoger het asfalt wordt aangebracht, des te sneller ontstaan er scheuren aan de randen.
 • Bomen die langs de straatjes staan krijgen steeds meer last van druk op de wortels.
 • Hoe breder de wegen, des te minder ruimte voor groen en biodiversiteit.


Voorspellingen (GVVP = Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

 • Uit het lopende GVVP traject zal blijken dat inwoners zich op nog al wat wegen onveilig voelen.
 • Uit het lopende GVVP traject zal blijken dat veel inwoners zich ergeren aan het harde rijden van een grote groep verkeersdeelnemers (ook eigen inwoners).


De feiten

 • De totale oppervlakte aan wegen in het buitengebied +/- 800.000 m2 is (290 km lang).
 • Er wordt door een behoorlijk aantal verkeersdeelnemers te hard gereden op de wegen in ons buitengebied
 • Een behoorlijk deel van de hardrijders is inwoner van onze gemeente Buren.
 • Schoolgaande kinderen/tieners voelen zich onveilig op een aantal wegen in het buitengebied (kwam ook naar voren tijdens de presentatie van de enquête van de Jongerenraad).
 • Bij wandelaars en fietsers wordt soms bijna letterlijk de sokken eraf gereden.
 • Wandelaars en fietsers voelen zich soms behoorlijk onveilig op een aantal wegen in het buitengebied.
 • Het breder maken van wegen heeft een nadelige invloed op de biodiversiteit.
 • Bomen ondervinden steeds meer hinder van de wegen die steeds breder worden.
 • Veel afval, in de breedste zin van het woord, wordt gedumpt langs onze landelijke straatjes.
 • Er zijn ontzettend veel onderzoeken/rapporten rondom het thema Wegen.
 • Er is veel geld gemoeid met het beheer van de wegen in het buitengebied, we kunnen de euro maar één keer uitgeven.
 • Asfalt is Chemisch afval. Padvast daarin tegen is duurzamer (Greenlabel).
 • Er zijn landelijke straatjes te vinden van 6,5 meter breed die zeer weinig worden gebruikt.
 • De straatjes stijgen in hoogte, waardoor de afstand tussen het wegdek en de stand van het water in de naastgelegen sloten steeds ruimer wordt. Dit heeft als gevolg dat de ondergrond van het wegdek steeds droger wordt, door deze droogte wordt de kans op scheuren in het wegdek steeds groter.
 • Jaarlijks wordt er door de gemeente een behoorlijk bedrag uitgegeven aan de wegen in het buitengebied (voorbeeld: De Steeg te Ingen en de Oostertiendweg te Maurik, per straatje is er voor herwaardering een bedrag rond de € 1.000.000,00 euro uitgegeven).
 • Op dit moment wordt een bedrag tussen de € 150.000,00 en de € 200.000,00 uitgegeven aan het bij-/aanvullen van grauwacke langs de wegen.


Uiteindelijke doelen

 • Het onderhoud van de nieuwe opzet komt in de toekomst bij agrariërs en loonwerkers uit de directe omgeving te liggen (waar dit van toepassing is, de rest zoveel als mogelijk bij lokale bedrijven en in sommige gevallen bij verenigingen).
 • Inwoners en zeker ook de bedrijven in het buitengebied zijn goed bereikbaar en blijven dit ook.
 • Door de snelheid eruit te halen wordt het veiliger voor fietsers en wandelaars.
 • Door de snelheid eruit te halen neemt het veiligheidsgevoel bij andere weggebruikers toe.
 • Minder asfalt betekent meer ruimte voor planten en dus ook dieren. Stijgende ecologische waarden.
 • Meer ruimte voor bomen en onderbeplanting zorgt voor meer ruimte voor diversiteit.
 • Meer ruimte voor bomen verhoogt de vitaliteit van deze bomen, ze zijn dus ook toekomstbestendiger.
 • Meer groen draagt o.a. bij aan geluk, gezondheid, afname hittestress, betere waterhuishouding en het vastleggen van CO2.
 • Asfalt is een chemisch product en dat willen we het liefst zo min mogelijk toepassen. O.a. padvast is dat niet (Greenlabel).
 • Minder asfalt betekent minder energieverbruik.
 • Door het toepassen van passeerstroken ontstaat er genoeg ruimte om elkaar op een gemoedelijke wijze te passeren.
 • Het buitengebied aantrekkelijk houden en maken voor hun gebruikers en hun bezoekers.
 • Het buitengebied onaantrekkelijker maken voor bezoekers die er niets hebben te zoeken.
 • Minder gelegenheid bieden voor afvaldumping.
 • Het vrijkomende geld deels besteden aan het veiliger maken van onoverzichtelijke en dus onveilige kruisingen, maar ook aan passeerstroken, verlichting en het opwaarderen van de bermen.
 • Het vrijkomende geld deels besteden aan de wegen binnen de bebouwde kom.
 • Het vrijkomende geld deels besteden aan bijvoorbeeld speelplaatsen en sociale ontmoetingsplekken, maar ook als dekking voor verschillende zaken die binnen de gemeente Buren spelen, zoals; verkeerslessen aan kinderen in het basisonderwijs, het blijven van de hondenpoepzakjes, geen verhoging rioolbelasting, doorzetten van het verlagen van de hondenbelasting, ondersteunen van landschappelijke ontwikkelingen
  (de euro kun je immers maar één keer uitgeven).

 

Nadelen van deze verandering

 • Wellicht moet je eerder vertrekken omdat je je niet meer snel door het buitengebied kunt begeven.


Nogmaals ter verduidelijking

Het gaat over het herwaarderen van wegen in het buitengebied op de korte termijn, maar zeker ook in de toekomst. En dan gaat het met name in eerste instantie om de wegen die zeer weinig worden gebruikt.


 • De veranderingen moeten te allen tijde eerst besproken worden met: direct omwonenden, grondgebruikers, Brandweerkorpsen Beusichem/Buren/Lienden/Maurik, ambulancediensten.
 • Veiligheid moet niet in het gedrang komen.
 • Het gaat over het herwaarderen van wegen in het buitengebied, wegen aanpakken bij vernieuwen.
 • Gaat het met name om de wegen die zeer weinig worden gebruikt.Dank voor uw aandacht,


Wander van Laar

Raadslid Gemeentebelangen Buren

wander@gemeentebelangen-buren.nl

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved