ONZE WETHOUDERS

WIE IS WIE (onze wethouder)

Karl Maier

Functie: Wethouder, 1e locoburgemeester

E-mailadres: kmaier@buren.nl

Kernen: Buren, Asch, Erichem, Kerk-Avezaath en Zoelen

Portefeuille: Economie en kerngericht werken


Taken: Strategische opgaven Kerngericht werken en Visie op dienstverlening, Dienstverlening/burgerzaken, Accommodatiebeleid en vastgoed, Leefbaarheid, Handhaving en vergunningen (ruimtelijk), Economische zaken, recreatie en toerisme en bedrijventerreinen. Gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.


Ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Voorzitter AB (Recreatieschap Neder-Rijn-Lek-Waal)

 • Lid Regionale speerpuntberaden Agribusiness, Logisitiek en Recreatie & toerisme (Regio Rivierenland)

 • Portefeuillehouder Recreatie en toerisme (Regio Rivierenland)


Foto tijdelijk geleend van ondernemersvereniging LOI


Niet-ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Directeur-Maier bv
 • DGA - Karl Maier Holding bv (Bezoldigd)

 • Stichting de Betuwe Runners - Voorzitter>>> Stuur Karl een mail

Functie: Wethouder

E-mailadres: ahurk@buren.nl

Kernen: Beusichem, Ravenswaaij en Zoelmond

Portefeuille: Financiën en ruimte


Taken: Strategische opgave Omgevingswet, Financiën, Ruimtelijke ontwikkelingen, Projectontwikkeling en Ruimtelijke ordening (riool, wegen, enzovoort). Gemeenschappelijke regeling: ODR.


Ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Lid DB en AB (Omgevingsdienst Rivierenland)

 • Portefeuillehouder Mobiliteit

 • Portefeuillehouder Wonen


Niet-ambtsgebonden nevenfunctie: Geen


  >>> Stuur André een mail

  Foto tijdelijk geleend van de Gelderlander

  André van den Hurk

  ALTIJD

  DICHTBIJ


  Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


  Stuur dan een mailtje!

  Nieuwe coalitie gevormd


  De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

  .

  Augustus, 2020

  © Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved