ONZE WETHOUDERS

WIE IS WIE (onze wethouder)

Karl Maier

Functie: Wethouder, 1e locoburgemeester

E-mailadres: kmaier@buren.nl

Kernen: Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk

Portefeuille: Financiën en dienstverlening


Taken: Financiën; Dienstverlening; Kerngericht werken; Burgerzaken; ICT; Economische zaken; Recreatie en toerisme (inclusief bedrijventerreinen); Vastgoed en accommodaties; Handhaving en vergunningen (ruimtelijk)


Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Archief Rivierenland


Ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Lid AB (Recreatieschap Neder-Rijn-Lek-Waal)

 • Lid Regionale speerpuntberaden Agribusiness, Logisitiek en Recreatie & toerisme (Regio Rivierenland)

 • Portefeuillehouder Recreatie en toerisme (Regio Rivierenland)Niet-ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Directeur-Maier bv
 • DGA - Karl Maier Holding bv (Bezoldigd)

 • Stichting de Betuwe Runners - Voorzitter>>> Stuur Karl een mail

Martine de Bas

Functie: Wethouder, 4e locoburgemeester

E-mailadres: mbas@buren.nl

Kernen: Beusichem, Zoelmond, Ravenswaaij en Buurmalsen

Portefeuille: Wonen en duurzaamheid


Taken: Duurzaamheid; Wonen; Woningbouw, huisvesting (inclusief taakstelling statushouders) en buitenlandse arbeidskrachten; Leefbaarheid; Vrijwilliger(werk); Sport en bewegen; Werk en inkomen; arbeidsparticipatie


Gemeenschappelijke regeling: Lid AB Werkzaak


Ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen - Regio Rivierenland

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid -Regio RivierenlandNiet-ambtsgebonden nevenfunctie: Geen


  >>> Stuur Martine een mail

  © Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved