ONZE WETHOUDERS

Gemeentebelangen BUREN

WIE IS WIE (onze wethouder)

Karl Maier

Functie: Wethouder, 1e locoburgemeester

E-mailadres: kmaier@buren.nl

Kernen: Buren, Asch, Erichem, Kerk-Avezaath en Zoelen

Portefeuille: Economie en kerngericht werken


Taken: Strategische opgaven Kerngericht werken en Visie op dienstverlening, Dienstverlening/burgerzaken, Accommodatiebeleid en vastgoed, Leefbaarheid, Handhaving en vergunningen (ruimtelijk), Economische zaken, recreatie en toerisme en bedrijventerreinen. Gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.


Ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Voorzitter AB (Recreatieschap Neder-Rijn-Lek-Waal)

 • Lid Regionale speerpuntberaden Agribusiness, Logisitiek en Recreatie & toerisme (Regio Rivierenland)

 • Portefeuillehouder Recreatie en toerisme (Regio Rivierenland)Niet-ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Directeur-Maier bv
 • DGA - Karl Maier Holding bv (Bezoldigd)

 • Stichting de Betuwe Runners - Voorzitter>>> Stuur Karl een mail

Foto tijdelijk geleend van ondernemersvereniging LOI

Functie: Wethouder

E-mailadres: ahurk@buren.nl

Kernen: Beusichem, Ravenswaaij en Zoelmond

Portefeuille: Financiën en ruimte


Taken: Strategische opgave Omgevingswet, Financiën, Ruimtelijke ontwikkelingen, Projectontwikkeling, Verkeer en vervoer (mobiliteit) en Ruimtelijke ordening (riool, wegen, enzovoort). Gemeenschappelijke regeling: ODR.


Ambtsgebonden nevenfunctie:


 • Lid DB en AB (Omgevingsdienst Rivierenland)

 • Portefeuillehouder Mobiliteit

 • Portefeuillehouder Wonen


Niet-ambtsgebonden nevenfunctie: Geen


  >>> Stuur André een mail

  Foto tijdelijk geleend van de Gelderlander

  André van den Hurk

  Onze voormalige wethouder Gerdjan Keller


  Helaas is Gerdjan Keller als voormalig wethouder gemeente Buren eind 2019 afgetreden. De aanleiding daartoe waren de diverse politieke ontwikkelingen die voor zijn vertrek het functioneren als wethouder, maar zeker ook als mens onmogelijk maakte om zijn functie verder te kunnen voortzetten (zeer spijtig).

  Waar heeft Gerdjan Keller zich als voormalig wethouder vol overgave voor ingezet (een aantal zaken op een rijtje).


  Entree met allure voor Buren


  Een entree die recht doet aan de historische binnenstad en het naastgelegen kasteelterrein van Buren. Dat is het doel van de herinrichting van de Onderdreef en de entree van het voormalige kasteelterrein (het plantsoen) in Buren.


  De herinrichting van de Onderdreef en het voormalige kasteelterrein is een van de projecten uit de Koepelvisie Buren, om het stadje Buren nog meer aantrekkelijk, vitaal en (be)leefbaar te maken.


  Sporthal Lignum in Maurik


  Kunnen en willen we dit (extra) geld in de nieuwe sporthal investeren?”


  Als het aan de voormalig wethouder Gerdjan Keller ligt wel. “Onze gemeente kenmerkt zich door een rijk en bloeiend verenigingsleven. Onze verenigingen met de vele onmisbare vrijwilligers, leveren een grote bijdrage aan de samenhang in onze gemeente.


  Onlangs hebben we afgesproken met lokale sportpartners ons gezamenlijk in te zetten voor de ontwikkeling van open, vitale sportparken. Daarbij hebben we ook aandacht voor inwoners die door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet of onvoldoende aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid van inwoners en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat past ook in ons beleid om meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen. En dat begint onder meer met gymlessen voor de schooljeugd. Al met al reden genoeg om hier als gemeente fors in te investeren. Ook als dat betekent dat we hiervoor structureel geld voor moeten reserveren in onze begroting”, aldus voormalig wethouder Keller.


  Ondertekening overeenkomsten Fruit NL


  Op woensdag 10 april 2019 tekende wethouder Gerdjan Keller namens het college van B&W de overeenkomsten tussen de Provincie Gelderland, gemeente Buren en Fruit NL. De ondertekening van deze overeenkomsten is de eerste stap in het realiseren van een uitrit van het perceel Fruit NL naar de N320. Inmiddels is alles geregeld en kan de nieuwe uitrit binnenkort in gebruik worden genomen.


  Overeenkomst gesloten met Dierenambulance Tiel (vanaf 1 november 2019)


  De dierenambulance haalt voortaan ook dode honden en katten die in gemeente Buren gevonden zijn op. Inwoners kunnen al jaren de Stichting Dierenhulp-Dierenambulance Tiel bellen als zij een hond of kat zien die zijn baasje is kwijtgeraakt. Vrijwilligers van de dierenambulance komen de hond of kat dan ophalen en brengen het naar het asiel in Tiel. De eigenaar kan het dier daar ophalen. De gemeente heeft daarover contractafspraken met de dierenambulance.


  Vanaf nu gaat de dierenambulance ook gevonden overleden honden en katten ophalen. Zij registreren het overleden dier en plaatsen dat op hun website. De eigenaar kan er zo achter komen wat er met zijn dier is gebeurd.


  Wethouder Gerdjan Keller en Marja Van Gessel, directeur van Stichting Dierenhulp-Dierenambulance Tiel, hebben gisteren het contract getekend. Vrijwilliger Maurice en onze stagiaire Renée waren bij deze ondertekening aanwezig.


  Inwonersinitiatieven: budget voor bewoners met goede ideeën voor hun leefomgeving (Leefbaarheidsbudget)


  Op zaterdag 16 maart 2019 gaf voormalig wethouder Gerdjan Keller tijdens NL Doet de aftrap van het leefbaarheidsbudget in de gemeente Buren. Het leefbaarheidsbudget is bedoeld voor inwoners om samen met andere inwoners de leefbaarheid in buurt, straat of kern te kunnen uitvoeren. Het leefbaarheidsbudget wordt de aankomende jaren doorgezet!


  Intentieovereenkomst voor verduurzamen leefomgeving


  De gemeente Buren en OFN I Innovatie voor Onderweg tekenden woensdag 9 oktober 2019 een intentieovereenkomst. Daarin spreken partijen de intentie uit om samen te werken bij het verduurzamen van de woon- en leefomgeving. OFN zal nieuwe producten, diensten en ontwikkelingen in de praktijk testen in de gemeente Buren. Na het tekenen van de intentieovereenkomst zal ook daadwerkelijk de eerste innovatie in de praktijk worden ingezet.


  Hierbij wordt gewerkt aan de inzet van afval als grondstof, de inzet van duurzaam circulaire producten die na de levensduur kunnen worden hergebruikt en het inzetten van moderne smart-technologie om bij beheer en onderhoud het aantal vervoersbewegingen – en daarmee de uitstoot van CO2 en fijnstof -terug te dringen. Demissionair wethouder Gerdjan Keller is trots om hierin als gemeente pionier te zijn: “Als gemeente hebben wij ons verbonden aan landelijke en regionale afspraken om de hoeveelheid CO2 de komende decennia fors terug te brengen. Daarbij willen we zelf het goede voorbeeld geven. Zoals in dit geval bij de materialen die we inzetten en toepassen in de openbare ruimte.”


  Buren is de eerste gemeente in Nederland die een praktijkproef aangaat met deze biobased verkeersborden.


  Bewoners Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij planten streekeigen bomen en struiken


  Bewoners uit het buitengebied van Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied. Zij deden mee aan het beplantingsproject ‘Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij in het Groen’. De uitdeeldag van het plantmateriaal vond plaats op vrijdag 8 maart 2019.


  BasisBuren neemt intrek in gemeentehuis Maurik


  Per 1 mei 2019 verhuisde het bestuurskantoor van de Stichting BasisBuren van de huidige locatie in Buren naar het gemeentehuis in Maurik. Zij namen hun intrek in een gedeelte van het souterrain.


  BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in Kapel-Avezaath (gemeente Tiel). BasisBuren en de gemeente zijn intensieve samenwerkingspartners op het gebied van onderwijs. 


  Voormalig wethouder Keller: “Met de verhuur aan BasisBuren wordt de leegstand in het gemeentehuis van de ruimte die voorheen aan de politie werd verhuurd, opgelost. En er is nog een voordeel. In de praktijk hebben het schoolbestuur, onderwijsambtenaren en gemeentebestuurders namelijk regelmatig contact met elkaar. De verwachting is dat dit contact nog doelmatiger zal verlopen wanneer partijen in hetzelfde pand, in dit geval het gemeentehuis, gehuisvest zijn.”


  Dorpshuis Zoelen tot nader orde gesloten


  Dorpshuis ‘De Oude School’ in Zoelen werd eind juli 2019 tot nader orde gesloten. De vereniging die het exploiteerde, heeft op dinsdag 23 juli overgedragen aan de gemeente. Dit naar aanleiding van het eerdere besluit van de Algemene ledenvergadering van de vereniging om de vereniging te ontbinden.


  Aanleiding hiervan is een conflict tussen de vereniging die het dorpshuis exploiteerde en het beheerdersechtpaar. De vereniging heeft 11 juli tot ontbinding besloten, om verdere verslechtering van de financiële situatie van de vereniging die hierdoor ontstond, te voorkomen.


  Voormalig wethouder Keller licht toe: “We hebben met alle betrokken partijen – de drie beoogde nieuwe bestuursleden van de vereniging, de beheerdersfamilie en de gemeente – geprobeerd tot een oplossing te komen en een doorstart te maken. Dat dat ondanks alle inspanningen niet is gelukt, betreuren we.


  Momenteel lijkt een oplossing eraan te komen!


  >>> Stuur Gerdjan een mail

  ALTIJD

  DICHTBIJ


  Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


  Stuur dan een mailtje!

  Nieuwe coalitie gevormd


  De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

  .

  Augustus, 2020

  © Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved