Lienden (gemeente Buren)


LIENDEN

Lienden is een dorp in de Betuwe, behorend tot de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp staat vooral bekend om zijn fruitteelt. In 2016 telde het 5728 inwoners en daarmee is het de grootste kern van de gemeente Buren.


Lienden vormde tot 1999 een zelfstandige gemeente. Het was eertijds een heerlijkheid, waarvan de helft tot 1811 in het bezit was van de abdij te Elten. De andere helft ging diverse malen in andere handen over, het laatst in 1709, van de Rekenkamer van Gelderland. Op 1 januari 1812 werd een gemeente Lienden gevormd, waaronder de buurtschappen en dorpen Aalst, De Marsch, IngenMeertenOmmerenKesteren en Lede en Oudewaard vielen. Op 1 januari 1818 werd de gemeente verkleind, Lede en Oudewaard werd met het ten zuiden van de Rijn gelegen deel van de Wolfswaard een zelfstandige gemeente. Kesteren werd samengevoegd met de gemeente Heusden (Ge) onder de naam Kesteren. Op 1 januari 1999 werd de gemeente Lienden opgeheven en bij de gemeente Buren gevoegd.


Het dorp heeft twee basisscholen: De Sterappel (openbaar) en de Eben Haëzerschool (protestant christelijk).


In Lienden staat de torenmolen De Zwaan en de poldermolen De Marsch.


De (hervormde) kerk draagt officieel de naam ‘Maagd Maria’ en is een rijksmonument (zie ook onderstaande link naar Liendense rijksmonumenten). Zij dateert uit de 16e of 17e eeuw. Tijdens de restauratie van begin jaren tachtig zijn eeuwenoude muurschilderingen ontdekt en van de bedekkende lagen witsel ontdaan.


Een bijzondere geschiedenis kent het monumentale pand ‘Het wapen van Lienden’, centraal in het dorp gelegen, schuin tegenover het voormalig gemeentehuis dat zelf eveneens een gemeentelijk monument is.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN LIENDEN


Lienden heeft de volgende verenigingen:

* Muziekvereniging Amicitia

* Blaaskapel Amicitia Lienden

* Tennisclub Lienden

* Voetbalclub FC Lienden

Gymnastiekvereniging ILO (Ingen / Lienden / Ommeren)

* Volleybalvereniging VV Lienden

* Vakantie Bijbel Week

* Oranjevereniging Lienden

* Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna

* Kinderkoor Immanuël

* Kinderclub Xieje

* Huis van Lienden

* Stichting "Vrienden van Kulturhus Lienden"

* Vrouwen van Nu afdeling Ingen, Lienden, Ommeren

* Speeltuin De Perengaard

* Stichting Speeltuin Nieuw Meerten

* Bridge Vereniging Lienden

* Aalsterveldfeest

* Ondernemersvereniging LOI (lienden / Ommeren / Ingen)

* WBE Neder Betuwe


In Lienden kunt u twee klompenpaden vinden, namelijk:

* Marspad (13 km)

Batouwepad (16 km)


Leuke Facebook site Lienden:

* Lienden

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved