Kernprogramma kern Kerk-Avezaath gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Kerk-Avezaath, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Kerk-Avezaath hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Het is goed voor Kerk-Avezaath als meerdere sportactiviteiten bij de voetbalclub Teisterbanders worden gecombineerd

29 %: Ja

31 %: Nee

40 %: Ja, namelijk


Opmerkingen:

* Ja, namelijk: Voetbal tennis korfbal hockey etc

* Ja, namelijk: Variatie sporten voor jongeren, activiteiten voor jongeren

* Ja, namelijk: Dan is de drempel wat lager om te gaan sporten.

* Ja, namelijk: Spreiden van overlast

* Ja, namelijk: Allerlei sporten. Ook judo of aikido bijvoorbeeld.

* Ja, namelijk: Inwoners uit ons dorp en omliggende dorpen hoeven dan niet naar Tiel.

* Ja, namelijk: Er kan en moet meer samen gewerkt worden met de school.

* Ja, namelijk: Zodat onze jeugd ook in ons eigen dorp vermaakt kan worden.

* Ja, namelijk: sport of beweging voor ouderen

* Ja, namelijk: Hocky, rugby, honkbal, sporten die op gras te doen zijn. Een sportterrein voor binnen- en buitensport.

* Nee, Heiligdom van teisterbanders gaat nooit goed. Er is maar 1 andere buitenvereniging meer(tennis) en die heeft dit destijds afgewezen.


Is er behoefte aan kleinschalig bedrijventerrein in Kerk-Avezaath?

  5 %: Ja

81 %: Nee

14 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Wat bedrijven en winkels bijeen zou super zijn

* Anders, namelijk: Wel aan buurtwinkel

* Anders, namelijk: Alleen voor bedrijven/winkels waar de inwoners gebruik van kunnen maken

* Anders, namelijk: Als het maar kleinschalig blijft.

* Anders, namelijk: Waar stichting de helpendekracht ook profijt van heeft. Ze doen goed werk en dat non profit draaiende op vrijwilligers.


Ervaart u overlast van de A15?

34 %: Ja, regelmatig

50 %: Ja, soms

16 %: Nee


Opmerking:

* s'zomers als in de avond met slapengaan te warm is om de ramen dicht te hebben.


Op welke manier zou Kerk-Avezaath in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

33 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

25 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

14 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

13 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  2 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  2 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  2 %: Windmolens zijn welkom in Kerk-Avezaath

  7 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Anders, namelijk: Kerk Avezaath koppelen aan een waterstof netwerk

* Anders, namelijk: Bekijk welke mensen panelen op eigen terrein zouden willen.

* Anders, namelijk: Alle mogelijkheden benutten om minder fossiel te gaan

* Anders, namelijk: Ik ben een vel tegenstander van windmolens en weilanden met zonnepanelen niet in zo’n klein dorp. Ook niet aan in omliggende dorpen. Wel vind ik zonnepanelen op geluidswanden van snelwegen een super uitvinding.

* Anders, namelijk: -gebruik maken van het stromende water indien rendabel -warmte buffers in de grond (andere techniek dan bovengenoemd)
-subsidie WTW units -Slimme meters -slimme verlichting -vloerverwarming -Metingen voor koudebruggen bij huizen. hier maatregelen voor aandragen( veelal oudere huizen. Hier gaat mede ook veel warmte door verloren)


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

48 %: Via een digitale nieuwsbrief

21 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

24 %: Via Social Media kanalen

  3 %: Gemeentegids

  4 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Anders, namelijk: Liefst zoveelmogelijk digitaal, maar je zal altijd contact nodig hebben.

* Anders, namelijk: instagram/facebook daadwerkelijk bijhouden

* Anders, namelijk: Op alle bovenstaande manieren zodat het voor iedereen toegankelijk is.


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

  9 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

49 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

38 %: Zoveel mogelijk digitaal

  4 %: Met rondrijdende bus


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

11 %: Deelname schoonmaakacties

16 %: Buurtbijeenkomsten

18 %: Buurtpreventie

  8 %: Activiteiten in de zorg

  8 %: Onderhouden van openbaar groen

20 %: Burenhulp

16 %: Organisatie buurtfeest

  2 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Ben 81, dus verwacht niet te veel van mij, ha, ha

* N.V.T. boven de 80 jaar

* anders, namelijk; stichting de helpende kracht.


Hoe ziet u het dorp Kerk-Avezaath in het jaar 2040?

24 %: Niet veel anders dan het nu is

  4 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

20 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

40 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

12 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Een dorp met een plek voor kleine winkels met fruit, brood end en een ontmoetingsplek/koffiehuis zodat mensen daar heen gaan voor een praatje en vertellen waar ze mee zitten. De meesten zijn geïsoleerd van alles, Dat is jammer.

* Geen boomkwekerijen

* Anders, namelijk: in de loop van de jaren is er steeds meer afbraak gedaan aan de voorzieningen (zie sluiten kroeg en oude troefmarkt. Gebruik het terrein rondom de pomp wellicht om een aantrekkelijke kern te creëren met een terrasje of café. zo nodig met een open structuur zodat hier ook evenementen georganiseerd kunnen worden. Wellicht met oog op uitbreiding van het dorp in de toekomst leg je alvast de basis voor een kern.

* Dorp moet dorp blijven

* Dat de bovenstaande stichting (de helpende kracht) eem eigen plekje heeft.


Op o.a. de Daver, Dorpsstraat, Waterstraat en de Parallelweg zijn drukke wegen en wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

37 %: 30 km/uur instellen

  4 %: 15 km/uur instellen

22 %: Meer controles houden. Dus meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

18 %: Drempels aanbrengen

00 %: Flitspaal

  4 %: Eenrichtingsverkeer instellen

15 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Geen drempels
* Door afremmen en optrekken meer uitstoot en geluid

* Waar is waterstraat bij ons?

* Wie rijdt er te hard ? Bewoners of anderen ??
* Zijn het sluipwegen ?? Voor mensen uit Tiel ?

* Waar is de Waterstraat??

* Op Daver en Dorpsstraat is 30 km/uur al van kracht. Wellicht beter handhaven?
* Op de Parallelweg en de Waterstraat (ik ga er van uit dat deze ook buiten het dorp ligt) door wegversmallingen/drempels de 60 km/uur afdwingen en handhaven.

* Teisterbantstraat toevoegen
* Slalom obstakels zijn uitstekende snelheidsremmers.
* Eenrichtingverkeer, spreiden van overlast

* Stoepen en fietspaden realiseren.

* Een separaat fietspad aanbrengen op de daver/parallelweg.
* Bochten overzichtelijker maken. De daver voorrang geven op de parallelweg( haaientanden of een bord)
* Drempels zijn er al teveel
* Flitspalen wordt niemand gelukkig van, gaan gesloopt worden en kosten veel.
* Controles heeft de politie geen capaciteit voor. aangezien in de speeltuin die tunnel dicht moest, waarom zou er nu wel capaciteit zijn om een enkele automobilist te bekeuren?
* Eenrichtingsverkeer slaat nergens op.

* Waterstraat? 30km is al vaak toch? Geen auto kan 15km rijden. Drempels zeker niet, denk aan alle rugpatiënten.

* Indien mogelijk kinderen op de fiets naar school.

* Waterstraat? Drempels nee , met het oog op hulpdiensten.


Excuses, waterstraat was een vergissing. *** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Ik ben nieuw in kerk-avezaath en weet mijn weg nog niet te vinden hier. door corona geen contact met mensen, organisaties om me ergens bij aan te sluiten. Dus weet ook niet wat alles inhoud.

* Ons dorp leefbaar houden of maken voor jong en oud zoals het was ! Alle moeite doen om ons dorpshuis open te houden!

* Betaalbare woningbouw voor onze starters. De prijzen voor projecten Daverhof en Teisterbant beginnen pas bij € 350.000. Geen betrouwbare overheid die de projecten in handen geeft vd ontwikkelaars en daarmee de mensen uit de randstad aantrekt en eigen jeugd wegjaagt.

* Wij zijn al 20 jaar bezig om de vieze containers die op de hoek Cellendonklaan-Kamphofstraat staan te verplaatsen naar een andere plek. Er zijn al vele gesprekken hierover gevoerd met de bewonersvereniging, gemeente en Avri. Iedere keer worden er beloftes gedaan maar deze worden iedere keer vooruit geschoven en horen vervolgens niets meer. De containers op deze plaats bezorgen ook regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties omdat ze het zicht ernstig beperken en er vaak kinderen spelen omdat ze tegenover de school staan. Oplossing zou zijn om deze containers te plaatsen op een centraal punt bij het dorpshuis. Vooral niet naast woningen. Het zou fijn zijn als er na 20 jaar eindelijk een oplossing hiervoor komt.

* Ik vind het heel erg dat mensen uit eigen dorp geen huis krijgen in het dorp. Koophuizen zijn onbetaalbaar en huurhuizen gaan naar anderen … mensen die in het dorp willen blijven wonen zouden dat moeten kunnen. Altijd voorrang op huizen !!! Wellicht is het mogelijk om Voetbal te combineren met ander dorp ?
* Er is weinig voor ouderen. Ook qua woning mogelijkheden. (Houden huizen bezet )
* Corso is weinig animo voor. Verenigingen samen voegen en belang van oud en jong samen promoten. Corso bij de voetbal. ??
* Hoe gaan we om met dorpsgevoel wat er wel is maar de steeds grotere individualisering van de maatschappij ??
* Veel kunstenaars en fruit in Avezaath. Laat dat de kern zijn.

* Ik woon aan de Tielseweg. Hier mag 30 km/uur gereden worden. Ik ben eigenlijk geen voorstander van drempels maar het lijkt erop dat dat de enige manier is om de bestuurders van de giga grote landbouwvoertuigen te dwingen ook eens ~30 km/uur te rijden. Het lijkt wel of deze mensen boven de wet leven. Ze denderen regelmatig met veel te hoge snelheid (>50 km/uur) bij ons voorbij.
* Als 2e ergernis wil ik de bermen in onze straat noemen. Als twee wat grotere auto's elkaar passeren rijdt vaak één van twee door het gras. Omdat hier geen enkele versteviging in is aangebracht ontstaat er vooral bij nat meteen een enorme modderboel. Graag zou ik willen dat de gemeente de bermen op een degelijke manier verstevigd.
* Het zou erg fijn zijn als er weer een supermarkt(je) in het dorp kon komen. Ik begrijp dat jullie daar niet zoveel aan kunnen doen, maar toch....

* Dat er bv weer een café komt, gewoon voor sociale ontmoetingen en dorpsbelevening.

* Dat in de buitengebieden meer rekening wordt gehouden met veiligheid. Niet al de lantaarn palen weg halen en dat er er in de buiten gebieden niet hard wordt gereden. Zie in de Woerdsestraat, waar veel auto’s door heen gaan om naar pontjes te gaan.

* Belangrijk is de 'lege' plekken eindelijk met woningbouw te vullen zodat de kinderen hier kunnen blijven wonen.

* Asap bouwen met name Gerritsen en stallen boudewijn, al bijna 20 jaar een schandvlek in het dorp

* Bij zuidenwind horen wij de A15, terwijl we ver in het buitengebied richting Buren wonen. Meer geluidsafscherming zou fijn zijn,

* Transparante communicatie

* Er is geen ruk te doen voor wat jongere mensen. Daarvoor ga je al snel richting tiel. Vrij weinig evenementen of betrokkenheidsgevoel op enkele bekende namen in het dorp.

* Regelen van verkeershinder bij school. Overigens woon ik al heel lang met heel veel genoegen in dit dorp, men moet iets minder zeuren. 

* Brandgangen achter en tussen huizen. Stoep ophogen, bij hevige regenval staat het blank.

* Groen achter in de brandgang verwijderen, word niks aan gedaan, is een rimboe.

* Bomen die er staan mogen weg, worden gek van al dat blad in de herfsten takken die bij storm om de oren vliegen.

* Gemeentetuintjes allemaal onderhouden, niet enkel zoals nu het geval is.In totaal hebben 69 inwoners (Huishoudens) van Kerk-Avezaath onze vragenlijst ingevuld. (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Kerk-Avezaath te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved