Home

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN  BEGINSELEN

Het voorliggende beginselprogramma is het resultaat van luisteren naar, overleggen en samenwerken met onze inwoners. In deze beginselverklaring geeft Gemeentebelangen Buren aan waar zij voor staat.  In deze beginselverklaring staat vanuit welke fundamentele basis de partij denkt, doet en toetst.  Het is de leidraad die ons richting geeft, duidelijkheid biedt en ons bindt. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna. Deze beginselverklaring is


Lees Meer


ONZE 15 KERNEN

Eigenlijk 17 kernen, want een deel van Buurmalsen en Kapel-Avezaath behoren ook bij de gemeente Buren. En wat te denken van al onze Buurtschappen die onze gemeente rijk is.


Lees Meer


LOPENDE ACTIEPUNTEN

Het landelijk karakter van onze gemeente is bepalend voor onze economie en de
werkgelegenheid. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, waarbij regels moeten ondersteunen en de ondernemer niet moeten belemmeren. Toerisme is een belangrijke sector in onze gemeente.

 Lees Meer

          

  SPEERPUNTEN

Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. De gemeente moet zoveel mogelijk maatwerk per kern leveren. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet
worden naar de behoefte en het draagvlak.

 

Lees Meer


ONZE RAADSLEDEN

Momenteel zitten wij met negen raadsleden in de raad van de gemeente Buren. Negen mensen met verschillende karakters, meningen, opleidingen, opleidingniveau, bezigheden en achtergronden. Deze verschillen zorgen voor een dynamische partij, waardoor elk besluit eerst intensief besproken wordt.


Lees Meer


NIEUWS

Het laatste nieuws  Lees Meer

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved