Woningbouw en ruimtelijke ordening

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


Woningbouw en ruimtelijke ordening

Gemeentebelangen wil zich inzetten om aan onze Burense woningbehoefte te voldoen. Ons uitgangspunt is dat er in elke kern woningbouw mogelijk is en gebouwd kan worden naar behoefte. Particuliere initiatieven nemen we serieus, ook als het alternatieve eigentijdse plannen zijn. Uiteraard houden we hierbij rekening met het karakter van onze gemeente. Duurzaam bouwen betekent dat wordt gebouwd naar behoefte en dat het woningaanbod in balans blijft met de behoeftes. Denk bijvoorbeeld aan starterswoningen of aanleunwoningen, afhankelijk van marktontwikkelingen. Wij willen dat de gemeenteraad betrokken wordt bij de prestatieafspraken die de gemeente maakt met de woningbouwcoöperaties en huurdersverenigingen.


Wij staan voor een vlotte verstrekking van vergunningen op basis van duidelijke regels, waarbij inzicht is in de voortgang.


De nieuwe omgevingswet geeft de gemeente meer ruimte om het omgevingsbeleid af te stemmen op onze eigen Burense behoefte. Wij zien dit als een grote kans om regels te verminderen en meer ruimte te geven aan particuliere initiatieven.


RESULTAAT


We willen meer woningbouw en meer gevarieerde woningbouw in alle kernen. Dit betekent dat er voorzien moet worden in de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. De inzet van de gemeente voor de komende jaren is om de woningbouwproductie te vergroten, te beginnen door bestaande plannen zo snel mogelijk uit te voeren. We gaan op zoek naar maatregelen om plannen aan te jagen. Meer bouwinitiatieven en snellere uitvoering betekent meer ambtelijke inzet en kosten. Dit vraagt aandacht. Daarnaast hebben we meer aandacht voor woningbouw in het buitengebied.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved