Samenwerking

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


Samenwerking

Voor sommige gemeentelijke taken kan het voordelig zijn samenwerking te zoeken met andere gemeentes. Het uitgangspunt van Gemeentebelangen Buren is dat dit wel een meerwaarde moet hebben voor onze inwoners. Wanneer wij twijfelen over deze meerwaarde voeren wij taken liever zelf uit. De beperkte invloed van de gemeenteraad en onze inwoners op besluiten die in samenwerkingsverbanden worden genomen baart ons zorgen. Wij vinden dat binnen samenwerkingsverbanden maatwerk moet kunnen worden geleverd per gemeente over welke diensten worden afgenomen. Wanneer een gemeenschappelijke regeling geld overhoudt vinden wij dat dit geld terug moet komen naar de gemeentes. Binnen gemeenschappelijke regelingen moeten geen eigen potjes worden gecreëerd waarover een gemeenteraad niets meer te zeggen heeft. Bij alle taken die in samenwerking met andere gemeentes worden uitgevoerd blijft ons uitgangspunt dat de gemeente de eerste overheid is en dus het eerste aanspreekpunt is.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved