ONZE RAADSLEDEN

WIE IS WIE (onze raadsleden)

Sander van Alfen

Ik ben Sander van Alfen, geboren en getogen in de gemeente Buren en tegenwoordig woonachtig in Lienden. In 2003 ben ik begonnen in de Burense politiek. In 2006 ben ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad, tussen 2010 en 2016 ben ik wethouder geweest en sinds 2016 mag ik fractievoorzitter van Gemeentebelangen zijn.


Ik vind dat lokale politiek dichtbij de inwoners moet staan en dat inwoners zich gehoord moeten voelen. Ook geloof ik dat kernen van elkaar mogen verschillen. Daarom zal ik in de Burese gemeenteraad mijn uiterste best doen om maatwerk per kern uit de verf te doen laten komen. Daarnaast vind ik dat politiek veel praktischer moet zijn. Je kunt wel contiinu praten over visies maar het gaat er in mijn ogen om dat er daadwerkelijk wat gebeurt! Niet alleen denken maar vooral ook doen, samen met de inwoners van de gemeente. • Werkzaam bij Van Vetlhoven Transport BV in Eck en Wiel


 • vice-voorzitter gemeenteraad

 • voorzitter werkgroep klimaat

 • voorzitter agendacommissie

 • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Financiel beleid en Communicatie.

 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Ravenswaaij - Zoelmond.

 

 

>>> Stuur Sander een mail  


Nevenactiviteiten Sander


 • Secretaris biljartvereniging Calimero

 • Secretaris Biljartbond Wageningen e.o.

 • Bestuurslid Molenstichting Gelderse Rivierengebied

Jerri van Zetten

Ik ben lid geworden van Gemeentebelangen omdat deze partij lokaal en onafhankelijk is.


En er dus geen banden of invloeden zijn vanuit een landelijk partij.


Mij inziens is namelijk dat de belangen van de gemeente Buren anders kunnen zijn dan die van Den Haag. Ook ben ik van mening dat een overheid dicht bij de burger en ondernemers hoort te staan en dit ook de democratie ten goede komt.


Een gemeente hoort wat mij betreft in dienst te staan van haar burgers en inwoners en niet andersom.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Financiel beleid.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Ravenswaaij - Zoelmond.

 

 

>>> Stuur Jerri een mail  (jerri@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Jerri


Hans Lammers

Hans Lammers werd in 1958 geboren in Eindhoven. Via Culemborg kwam hij in zijn huidige woonplaats Buren terecht. Hij werd in 2014 raadslid en is daarnaast werkzaam als digitaal architect. Hij heeft hierbij opdrachten gedaan voor verschillende overheidsorganisaties, maar ook voor grote internationale ondernemingen in binnen- en buitenland. Hans heeft bouwkunde en kennistechnologie gestudeerd.


Hans is maatschappelijk betrokken en is actief geweest in verschillende verenigingen. Dit zijn bijvoorbeeld SV Buren, De Burense Speldagen, wijkcontactpersoon voor de kerk, een jongerencentrum en een afstudeervereniging. Hans gelooft in de sociale verbinding tussen mensen.


Hans gelooft dat mensen alleen gelukkig kunnen zijn als ze vrij zijn. Dit betekent dat echte democratie begint bij de mensen, in de kernen. De vrijheid van mensen mag nooit belemmerd worden door het uitoefenen van macht, ook niet via de lokale politiek. Hans wil de democratie terugbrengen naar de kernen, door mensen zelf te laten beslissen over zaken die daar spelen. Inwoners moeten zelf kunnen beslissen over de budgetten die daar bij horen.


In zijn vrije tijd gaat Hans graag een blokje om. Daar is in onze mooie gemeente genoeg ruimte voor. Daarnaast probeert hij elke week te sporten en probeert hij zijn kinderen te verleiden tot het bezoeken van concerten. Tenslotte verloochent Hans zijn afkomst niet, en wil hij ook nog wel eens een wedstrijd van PSV bezoeken.


Hans Lammers is actief op sociale media. Je kunt hem volgen via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 

 

Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Sociale domein en Duurzaamheid beleid.

.

 • Contactpersoon voor de inwoners van Asch - Buren - Erichem - Kerk-Avezaath - Zoelen.
 • Gemeentelijke werkgroep Klimaatvisie 

 


>>> Stuur Hans een mail  (hans@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Hans


 • Enterprise architect
 • Secretaris SV Buren

Arend Arends

ik ben Arend Arends, geboren te Lienden en sinds jaren inwoner van het mooie plaatsje Ommeren.


Ik ben lid van gemeentebelangen om dat dit een lokale partij is en de belangen in een gemeente anders zijn dan dan van de landelijke politiek. Gemeentebelangen is een lokale partij die geen invloeden heeft van bovenaf.


Een lokale partij staat dicht bij de inwoners, dus de keuze om mij aan te sluiten bij Gemeentebelangen was snel gemaakt.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Ruimtelijk beleid.

 

 • Contactpersoon voor de inwoners van Asch - Buren - Erichem - Kerk-Avezaath - Zoelen.

 

>>> Stuur Arend een mail  (arend@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Arend


 • Horecaondernemer
 • Voorzitter biljartvereniging

Derk Jan Bult

Ik ben Derk Jan Bult (1958). In mijn werkzame leven gewerkt bij de Koninklijke Marine en politie Amsterdam.


Ik houd van analyse, visieontwikkeling, grote lijnen uitzetten en oplossingen bedenken.


Ik ben lid van Gemeentebelangen Buren omdat je als lokale partij geen last hebt van vastgeroeste partijpolitieke ideologieën of Haagse standpunten. Raadsleden van landelijke partijen hebben vaker een formele visie op hun rol als raadslid, terwijl luisteren naar de burger de eerste prioriteit is van lokale partijen. Met het kerngericht werken willen wij het vertrouwen van onze inwoners in de politiek verbeteren.

 

Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de Omgevingswet, APV (gemeentelijke verordening) en de RO (Ruimtelijke ordening).

.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Ingen - Het Lingemeer - Lienden - Ommeren.
 • Gemeentelijke werkgroep APV
 • Gemeentelijke werkgroep Ruimtelijke ordening.
 • Voor vragen over huren van een woning (problemen), kunt u ook bij Derk Jan terecht.


>>> Stuur Derk Jan een mail  (derkjan@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Derk Jan


 • Voorzitter huurdersvereniging Lingewaarde

 • Signaleringsgroep Lienden

Paul Molleman

Paul is woonachtig in Maurik en heeft een technische achtergrond in weg- en waterbouw. Paul is werkzaam bij de gemeente Amsterdam, als omgevingsmanager. Onder de raadsleden van Gemeentebelangen is Paul de man met een technische achtergrond en daarom is hij voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen. De mensen met een technische achtergrond zijn te weinig vertegenwoordigd in de raad. De belangrijkste speerpunten voor Paul zijn milieu, ruimtelijke ordening en wegen.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de Omgevingswet, APV (gemeentelijke verordening) en de RO (Ruimtelijke ordening).


 • Paul is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.
 • Gemeentelijke werkgroep RO


>>> Stuur Paul een mail  (paul@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Paul


 • Omgevingsmanager voor de overheid bij DC professionals te Zoetermeer

 • Voorzitter Ing. Vereniging KIVI Regio Utrecht

 • Lid recreanten/barcommissie TV Uitwijk, Wijk bij Duurstede

 • BHV/EHBO-er in Beusichem/werk

Gerdjan Keller

Mijn naam is Gerdjan Keller, zoon van een Zwitserse vader en Hollandse moeder, inmiddels 32 jaar gelukkig getrouwd met Ellen en de trotse vader van een zoon Gustav (26 jr.) en dochter Eva (24jr.)


Ik heb ruim 38 jaar als leidinggevende (commissaris) gewerkt bij de politie (Nationale Recherche), ben ruim 1 ½ jaar wethouder geweest voor Gemeentebelangen en ben momenteel in deeltijd werkzaam bij het particuliere Zorgburo van mijn vrouw. Ik ben een flexibele, maatschappelijk betrokken, resultaatgerichte persoon met ruime ervaring in het domein veiligheid en zorg & welzijn. Ik haal voldoening uit mensen te binden en verbinden en anderen in hun kracht te zetten om zo samen goed te presteren. Daarnaast ben ik constant op zoek naar verbeteringen, resultaten te boeken en humor en plezier toe te passen in alles wat ik doe.


Ik draag de natuur en het landschap van de gemeente Buren een warm hart toe. Mijn motto voor de komende periode is: “Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden” en de zeggenschap van inwoners moet worden vergroot. Per slot van rekening weten zij als geen ander hoe zij hun eigen leefomgeving willen inrichten.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Sociale domein en de Zorgvraagstukken.


 • Gerdjan is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.
 • Gemeentelijke werkgroep Sociaal Domein>>> Stuur Gerdjan een mail  (gerdjan@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten GerdjanWander van Laar

Wander is geboren en getogen te Lienden (1967) en wil zich de komende jaren vooral blijven inzetten voor het versimpelen van het melden van problemen op straat, binnen gezinnen en van persoonlijke problematiek. De openbare ruimte, daar ligt zijn kennis. Wat er volgens Wander deze raadsperiode moet gebeuren is: drempels verder omlaag, meer overleg met inwoners, meer verantwoording naar inwoners, snellere opvolging vanuit de gemeente, meer zaken digitaal faciliteren, oog voor welzijn van mens en dier, bescherming van natuur en landschappen en natuurlijk zoveel mogelijk kerngericht werken.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Ingen - Het Lingemeer - Lienden - Ommeren.
 • Gemeentelijke werkgroep Raadscommunicatie.
 • Gemeentelijke werkgroep Openbare ruimtes.
 • Voor vragen over openbare ruimtes (problemen), kunt u bij Wander terecht.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor openbare ruimtes en externe communicatie.


>>> Stuur Wander een mail  (wander@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Wander


 • Bestuurslid bij Ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen (LOI)

 • Eigenaar "De Groene Heren" (tuinontwerperbureau)

 • Mede eigenaar / beheerder Tuinwebwinkels "Appeltern" 
 • Momenteel bezig met het oprichten van de "Tuin van Lienden"
 • Momenteel bezig met het op touw zetten van "Gezond Buren"

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved