ONZE RAADSLEDEN

WIE IS WIE (onze raadsleden)

Sander van Alfen

Ik ben Sander van Alfen, geboren en getogen in de gemeente Buren en tegenwoordig woonachtig in Lienden. In 2003 ben ik begonnen in de Burense politiek. In 2006 ben ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad, tussen 2010 en 2016 ben ik wethouder geweest en sinds 2016 mag ik fractievoorzitter van Gemeentebelangen zijn.


Ik vind dat lokale politiek dichtbij de inwoners moet staan en dat inwoners zich gehoord moeten voelen. Ook geloof ik dat kernen van elkaar mogen verschillen. Daarom zal ik in de Burese gemeenteraad mijn uiterste best doen om maatwerk per kern uit de verf te doen laten komen. Daarnaast vind ik dat politiek veel praktischer moet zijn. Je kunt wel contiinu praten over visies maar het gaat er in mijn ogen om dat er daadwerkelijk wat gebeurt! Niet alleen denken maar vooral ook doen, samen met de inwoners van de gemeente. • Werkzaam bij Van Vetlhoven Transport BV in Eck en Wiel

 • vice-voorzitter gemeenteraad

 • voorzitter agendacommissie

 • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

 • Strategische opgaven

  ** Toekomstoriëntatie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** Grip op regionale samenwerking (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** Samenwerken met andere organisaties (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

 • Kerngericht werken 2.0

  ** Kernagenda – begroting (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

 • Fysieke leefomgeving

  ** dierenwelzijn nota (2e aanpsreekpunt binnen de fractie)

 • Sociaal Domein

  ** Jeugdzorg en WMO (achtervanger)

  ** preventie en gezonde leefstijl (achtervanger)

  ** versterking van het gezin (achtervanger)

  ** werk en inkomen, arbeidsparticipatie (achtervanger)

 • Financiën

  ** gezond financieel beleid (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** financien algemeen (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** lokale heffingen (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** ombuigingen ZBB (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** Informatie en automatisering (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** Personeelszaken (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Ravenswaaij - Zoelmond.

 

 

>>> Stuur Sander een mail (sander@gemeentebelangen-buren.nl)  


Nevenactiviteiten Sander


 • Secretaris biljartvereniging Calimero

 • Secretaris Biljartbond Wageningen e.o.

 • Bestuurslid Molenstichting Gelderse Rivierengebied

Jerri van Zetten

Ik ben lid geworden van Gemeentebelangen omdat deze partij lokaal en onafhankelijk is.


En er dus geen banden of invloeden zijn vanuit een landelijk partij.


Mij inziens is namelijk dat de belangen van de gemeente Buren anders kunnen zijn dan die van Den Haag. Ook ben ik van mening dat een overheid dicht bij de burger en ondernemers hoort te staan en dit ook de democratie ten goede komt.


Een gemeente hoort wat mij betreft in dienst te staan van haar burgers en inwoners en niet andersom.


 • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

 • Fysieke leefomgeving

         ** duurzaamheid (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

         ** energie transitie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

         ** warmtevisie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

         ** circulaire economie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

         ** natuur-landschap-milieu (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

         ** biodiversiteit (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Ravenswaaij - Zoelmond.

 

 

>>> Stuur Jerri een mail  (jerri@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Jerri


Derk Jan Bult

Ik ben Derk Jan Bult (1958). In mijn werkzame leven gewerkt bij de Koninklijke Marine en politie Amsterdam.


Ik houd van analyse, visieontwikkeling, grote lijnen uitzetten en oplossingen bedenken.


Ik ben lid van Gemeentebelangen Buren omdat je als lokale partij geen last hebt van vastgeroeste partijpolitieke ideologieën of Haagse standpunten. Raadsleden van landelijke partijen hebben vaker een formele visie op hun rol als raadslid, terwijl luisteren naar de burger de eerste prioriteit is van lokale partijen. Met het kerngericht werken willen wij het vertrouwen van onze inwoners in de politiek verbeteren.


 • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

 • Fysieke leefomgeving

  ** wonen (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** Omgevingswet (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

  ** Grondbeleid (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

 • Voor vragen over huren van een woning (problemen), kunt u ook bij Derk Jan terecht

 • Contactpersoon voor de inwoners van Ingen - Het Lingemeer - Lienden - Ommeren


  >>> Stuur Derk Jan een mail  (derkjan@gemeentebelangen-buren.nl)


  Nevenactiviteiten Derk Jan


  • Voorzitter huurdersvereniging Lingewaarde

  • Signaleringsgroep Lienden

  Paul Molleman

  Paul is woonachtig in Maurik en heeft een technische achtergrond in weg- en waterbouw. Paul is werkzaam bij de gemeente Amsterdam, als omgevingsmanager. Onder de raadsleden van Gemeentebelangen is Paul de man met een technische achtergrond en daarom is hij voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen. De mensen met een technische achtergrond zijn te weinig vertegenwoordigd in de raad. De belangrijkste speerpunten voor Paul zijn milieu, ruimtelijke ordening en wegen.

  • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

  • Fysieke leefomgeving

   ** wonen (achtervanger)

   ** Omgevingswet (achtervanger)

   ** Grondbeleid (achtervanger)

  • Paul is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk


   >>> Stuur Paul een mail  (paul@gemeentebelangen-buren.nl)


   Nevenactiviteiten Paul


   • Omgevingsmanager voor de overheid bij DC professionals te Zoetermeer

   • Voorzitter Ing. Vereniging KIVI Regio Utrecht

   • Lid recreanten/barcommissie TV Uitwijk, Wijk bij Duurstede

   • BHV/EHBO-er in Beusichem/werk

   Gerdjan Keller

   Mijn naam is Gerdjan Keller, zoon van een Zwitserse vader en Hollandse moeder, inmiddels 32 jaar gelukkig getrouwd met Ellen en de trotse vader van een zoon Gustav (26 jr.) en dochter Eva (24jr.)


   Ik heb ruim 38 jaar als leidinggevende (commissaris) gewerkt bij de politie (Nationale Recherche), ben ruim 1 ½ jaar wethouder geweest voor Gemeentebelangen en ben momenteel in deeltijd werkzaam bij het particuliere Zorgburo van mijn vrouw. Ik ben een flexibele, maatschappelijk betrokken, resultaatgerichte persoon met ruime ervaring in het domein veiligheid en zorg & welzijn. Ik haal voldoening uit mensen te binden en verbinden en anderen in hun kracht te zetten om zo samen goed te presteren. Daarnaast ben ik constant op zoek naar verbeteringen, resultaten te boeken en humor en plezier toe te passen in alles wat ik doe.


   Ik draag de natuur en het landschap van de gemeente Buren een warm hart toe. Mijn motto voor de komende periode is: “Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden” en de zeggenschap van inwoners moet worden vergroot. Per slot van rekening weten zij als geen ander hoe zij hun eigen leefomgeving willen inrichten.


   • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

   • Strategische opgaven

    ** Toekomstoriëntatie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** Dienstverlening (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

   • Kerngericht werken 2.0

    ** inwonersparticipatie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** kernregisseurs (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

   • Fysieke leefomgeving

    ** recreatie & toerisme (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** duurzaamheid (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** energie transitie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** warmtevisie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** circulaire economie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** GVVP (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** wegen (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** veiligheid en handhaving (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** begraafplaatsen (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

   • Sociaal Domein

    ** gezondheid, sport en bewegen (achtervanger)

    ** kunst, cultuur & vrijwilligers (achtervanger)

   • Gerdjan is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.   >>> Stuur Gerdjan een mail  (gerdjan@gemeentebelangen-buren.nl)


   Nevenactiviteiten Gerdjan


   Wander van Laar

   Wander is geboren en getogen te Lienden (1967) en wil zich de komende jaren vooral blijven inzetten voor het versimpelen van het melden van problemen op straat, binnen gezinnen en van persoonlijke problematiek. De openbare ruimte, daar ligt zijn kennis. Wat er volgens Wander deze raadsperiode moet gebeuren is: drempels verder omlaag, meer overleg met inwoners, meer verantwoording naar inwoners, snellere opvolging vanuit de gemeente, meer zaken digitaal faciliteren, oog voor welzijn van mens en dier, bescherming van natuur en landschappen en natuurlijk zoveel mogelijk kerngericht werken.

   • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

   • Strategische opgaven

    ** Dienstverlening (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

   • Kerngericht werken 2.0

    ** inwonersparticipatie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** kernregisseurs (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

   • Fysieke leefomgeving

    ** natuur-landschap-milieu (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** biodiversiteit (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** cultureel erfgoed (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** archeologie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** GVVP (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** wegen (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    ** begraafplaatsen (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

   • Contactpersoon voor de inwoners van Ingen - Het Lingemeer - Lienden - Ommeren.


    >>> Stuur Wander een mail  (wander@gemeentebelangen-buren.nl)


    Nevenactiviteiten Wander


    Gerard van Droffelaar

    Mijn naam is Gerard van Droffelaar, Ik ben me ervan bewust dat er een grote afstand is tussen de politiek en de inwoners. De inwoners zijn toch de baas? De politiek moet de mening van de inwoner(s) juist omarmen en hier vooral niet bang voor zijn. Draagvlak onder onze inwoners is belangrijk.
    Ik heb gezien en ervaren – ook als inwoner - dat het goed luisteren naar de wensen en gevoelens van de bewoners beter kan. Graag zet ik mij in voor de inwoners van onze kernen om de menselijk maat bovenaan te plaatsen.


    Vanuit mijn ervaring kan ik er toe bijdragen dat het individueel belang en het algemeen belang op een goede manier worden afgewogen. Eerlijk en transparant met oog en oor voor een ieders belangen. Kortom, mensen ondersteunen bij het bereiken van het beste resultaat.


    • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

    • Strategische opgaven

     ** Grip op regionale samenwerking (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** Samenwerken met andere organisaties (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Fysieke leefomgeving

     ** recreatie & toerisme

    • Sociaal Domein

     ** Jeugdzorg en WMO (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** preventie en gezonde leefstijl (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** versterking van het gezin (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** kunst, cultuur & vrijwilligers (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** werk en inkomen, arbeidsparticipatie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Gerard is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.    >>> Stuur Gerard een mail  (gerard@gemeentebelangen-buren.nl)


    Nevenactiviteiten Gerard


    • Bestuurslid Vereniging Gemeentebelangen Buren.

    Helma Hoek

    Ik ben 54 jaar en meer dan 50 jaar woonachtig in de prachtige gemeente Buren en werkzaam bij de firma Wiemann Möbel GmbH & Co. KG in de Beijerdstraat te Beusichem.


    Samen met mijn partner, zoon en onze honden wonen wij u nu in Maurik en zijn dit jaar een hondensportcentrum in Ingen begonnen.


    Ik heb in 2021 de cursus “Politiek Actief” positief gevolgd en ben opgenomen in de fractie van Gemeente Belangen Buren als burger raadslid.


    Gemeentebelangen Buren is een lokale partij die dicht staat bij de inwoners en zal altijd strijden om vooral samen te kijken naar mogelijkheden per kern.


    Het is belangrijk dat onze inwoners zich een gewaardeerde inwoner van de gemeente Buren voelt, of u nu jong of oud bent – U moet het gevoel hebben dat er echt naar je geluisterd wordt en dat u geholpen wordt waar dat nodig is.


    Ik wil me graag inzetten voor sport, welzijn en cultuur maar ook voor onze omgeving. Daar deze portefeuilles zo groot zijn blijf ik dus eerst in de achterban als burger-raadslid. Zo lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling en beleid in onze gemeente.


    Betrouwbaar, betrokken en dichtbij – dat wil ik zijn bij Gemeentebelangen Buren!


    • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

    • Fysieke leefomgeving

     ** dierenwelzijn nota (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Sociaal Domein

     ** gezondheid, sport en bewegen (2e aanspreekpunt binnen de fractie)


    • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Eck en Wiel - Maurik.


    >>> Stuur Helma een mail  (helma@gemeentebelangen-buren.nl)


    Nevenactiviteiten Helma


    • Medewerker commerciële binnendienst bij Oeseder Möbelindustrie Wiemann Möbel GmbH & Co. KG te Beusichem.

    • Eigenaar Agilityhof te Ingen/Maurik.

    Louis de Koning

    Mijn naam is Louis de Koning, wonende in Beusichem.
    Getrouwd, vader van twee zoons en grootvader van 4 kleinkinderen (3 jongens en een meisje).


    Tijdens mijn actuariële opleiding werkzaam geweest als groepshoofd wiskunde bij de UAP en later als hoofd actuariaat en hoofd leven afdeling bij de VVAA. Vanaf 1990 als zelfstandig adviseur gewerkt voor partijen als ABN AMRO levensverzekeringen, Amersfoortse, Falcon, Ditzo, ASR, Axent, etc.


    Na mijn pensionering drie jaar voorzitter geweest van voetbalvereniging BZS te Beusichem. In deze rol onder ander een bijdrage geleverd aan het opzetten van een plan om de motorische ontwikkeling van de jeugd te verbeteren. In deze periode onder andere intensief contact gehad met de lokale politiek om deze doelstelling te realiseren. Na mijn aftreden als voorzitter van BZS betrokken geraakt bij de politieke partij Gemeente Belangen Buren en in maart gekozen als raadslid.


    Rode draad in al mijn activiteiten was goed te luisteren naar wat er op de werkvloer of in de omgeving speelt. Dit voorkomt dat je op de gevolgen reageert, maar naar de oorzaken zoekt en daar dan een oplossing voor aandraagt. Deze lijn wil ik ook in mijn periode als raadslid blijven volgen, Goed contact met de inwoners staat daarbij centraal.


    • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

    • Kerngericht werken 2.0

     ** kernagenda – begroting (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Sociaal Domein

     ** gezondheid, sport en bewegen (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Financiën

     ** gezond financieel beleid (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** financien algemeen (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** lokale heffingen (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** Informatie en automatisering (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Louis is onze contactpersoon voor de inwoners van Beusichem.    >>> Stuur Louis een mail  (louis@gemeentebelangen-buren.nl)


    Nevenactiviteiten Louis


    • Onderwijsondersteuner CLV Veenendaal.

    • Secretaris bestuur Gemeentebelangen Buren.

    Collin van Verseveld (burgerraadslid)

    ''De reden dat ik voor Gemeente Belangen heb gekozen is omdat ze echt lokaal betrokken zijn, ze horen bij geen landelijke partij en kunnen daardoor altijd onafhankelijk blijven. Ze luisteren naar de burgers iets wat ik in de politiek zeer mis en ze willen zorgen voor een Gemeente Buren waar we trots op kunnen zijn!


    Ook willen ze met iedereen in gesprek en met iedereen samenwerken, ze willen zorgen dat iedereen een plekje kan vinden en dat iedereen zich ook thuis voelt ongeacht wie je bent!


    Als jongeren vind ik dit persoonlijk heel belangrijk en ik hoop dat op deze manier de partij ook kan zorgen dat Gemeente Buren niet leegloopt maar dat mensen er juist naar toekomen!''


    • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

    • Fysieke leefomgeving

     ** cultureel erfgoed (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** archeologie (1e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Sociaal Domein

     ** Jeugdzorg en WMO (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** preventie en gezonde leefstijl (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** versterking van het gezin (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** kunst, cultuur & vrijwilligers (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** werk en inkomen, arbeidsparticipatie (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Contactpersoon voor jongeren uit de gemeente Buren.


    >>> Stuur Collin een mail  (collin@gemeentebelangen-buren.nl)


    Nevenactiviteiten Collin


    • Huiswerkbegeleider bij Breinbrekers BV te Ede.

    • Bijlescoach bij Studyworks BV te Utrecht.

    • Medewerker Kruidvat te Dreumel.

    Frits van Leeuwen (burgerraadslid)

    Mijn naam is Frits van Leeuwen, woonachtig in Lienden. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen.


    Ik geloof dat de gemeentepolitiek dichter bij ons, de inwoners van de gemeente Buren, moet staan en dat wij ons minder moeten verschuilen achter regeltjes. Vooral moeten we veel praktischer zijn. Niet alleen denken maar vooral ook doen, samen met de inwoners van de gemeente.


    • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor:

    • Fysieke leefomgeving

     ** wonen (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** Omgevingswet (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

     ** Grondbeleid (2e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Sociaal Domein

     ** gezondheid, sport en bewegen (3e aanspreekpunt binnen de fractie)

    • Frits is onze contactpersoon voor de inwoners van Lienden.    >>> Stuur Frits een mail  (frits@gemeentebelangen-buren.nl)


    Nevenactiviteiten Frits

    ALTIJD

    DICHTBIJ


    Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


    Stuur dan een mailtje!

    info@gemeentebelangen-buren.nl

    Nieuwe coalitie gevormd


    De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

    .

    Augustus, 2020

    © Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved