ONZE RAADSLEDEN

Gemeentebelangen BUREN

WIE IS WIE (onze raadsleden)

Sander van Alfen

Ik ben Sander van Alfen, geboren en getogen in de gemeente Buren en tegenwoordig woonachtig in Lienden. In 2003 ben ik begonnen in de Burense politiek. In 2006 ben ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad, tussen 2010 en 2016 ben ik wethouder geweest en sinds 2016 mag ik fractievoorzitter van Gemeentebelangen zijn.


Ik vind dat lokale politiek dichtbij de inwoners moet staan en dat inwoners zich gehoord moeten voelen. Ook geloof ik dat kernen van elkaar mogen verschillen. Daarom zal ik in de Burese gemeenteraad mijn uiterste best doen om maatwerk per kern uit de verf te doen laten komen. Daarnaast vind ik dat politiek veel praktischer moet zijn. Je kunt wel contiinu praten over visies maar het gaat er in mijn ogen om dat er daadwerkelijk wat gebeurt! Niet alleen denken maar vooral ook doen, samen met de inwoners van de gemeente. • Werkzaam bij Van Vetlhoven Transport BV in Eck en Wiel


 • vice-voorzitter gemeenteraad

 • voorzitter werkgroep klimaat

 • voorzitter agendacommissie

 

 • Contactpersoon voor de inwoners van Ravenswaaij - Rijswijk - Zoelen.

 

 

>>> Stuur Sander een mail  


Nevenactiviteiten Sander


 • Secretaris biljartvereniging Calimero

 • Secretaris Biljartbond Wageningen e.o.

 • Bestuurslid Molenstichting Gelderse Rivierengebied

Jerri van Zetten

Ik ben lid geworden van Gemeentebelangen omdat deze partij lokaal en onafhankelijk is.


En er dus geen banden of invloeden zijn vanuit een landelijk partij.


Mij inziens is namelijk dat de belangen van de gemeente Buren anders kunnen zijn dan die van Den Haag. Ook ben ik van mening dat een overheid dicht bij de burger en ondernemers hoort te staan en dit ook de democratie ten goede komt.


Een gemeente hoort wat mij betreft in dienst te staan van haar burgers en inwoners en niet andersom.

.

 

 • Contactpersoon voor de inwoners van Buren - Asch.

 

 

>>> Stuur Jerri een mail  (jerri@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Jerri


Hans Lammers

Deserun aniem lborum perscais volupem lectus cusntium labore vestibulum suspendisse convallis fusce ultricies ratione nesciun voluptem amet nullam psauae tincidunt veratis.

 

 • Contactpersoon voor de inwoners van Erichem - Kerk-Avezaath
 • Rhoncus mauris mattis fugise.
 • Nullam quis vestibulum suspendisse.
 • Ratione nesciun voluptem  amet.
 • Fusce ultricies sollicitudin quis cursus sed.

 

 


>>> Stuur Hans een mail  (hans@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Hans


 • Enterprise architect
 • Secretaris SV Buren


Arend Arends

Deserun aniem lborum perscais volupem lectus cusntium labore vestibulum suspendisse convallis fusce ultricies ratione nesciun voluptem amet nullam psauae tincidunt veratis.

 

 • Contactpersoon voor de inwoners van Ommeren
 • Rhoncus mauris mattis fugise.
 • Nullam quis vestibulum suspendisse.
 • Ratione nesciun voluptem  amet.
 • Fusce ultricies sollicitudin quis cursus sed.

 

Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de kern Ingen en verantwoordelijk voor het vereniginsleven.


>>> Stuur Arend een mail  (arend@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Arend


 • Horecaondernemer
 • Voorzitter biljartvereniging

Derk Jan Bult

Ik ben Derk Jan Bult 61 jaar jong. In mijn werkzame leven gewerkt bij de Koninklijke Marine en politie Amsterdam.


Ik houd van analyse, visieontwikkeling, grote lijnen uitzetten en oplossingen bedenken.


Ik ben lid van Gemeentebelangen Buren omdat je als lokale partij geen last hebt van vastgeroeste partijpolitieke ideologieën of Haagse standpunten. Raadsleden van landelijke partijen hebben vaker een formele visie op hun rol als raadslid, terwijl luisteren naar de burger de eerste prioriteit is van lokale partijen. Met het kerngericht werken willen wij het vertrouwen van onze inwoners in de politiek verbeteren.

 

Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de kern Het Lingemeer, APV en RO.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Het Lingemeer.
 • Reserve contactpersoon voor de inwoners Lienden.
 • Gemeentelijke werkgroep APV
 • Gemeentelijke werkgroep Ruimtelijke ordening.
 • Voor vragen over huren van een woning (problemen), kunt u ook bij Derk Jan terecht.


>>> Stuur Derk Jan een mail  (derkjan@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Derk Jan


 • Voorzitter huurdersvereniging Lingewaarde

 • Signaleringsgroep Lienden

Paul Molleman

Paul is woonachtig in Maurik en heeft een technische achtergrond in weg- en waterbouw. Paul is werkzaam bij de gemeente Amsterdam, als omgevingsmanager. Onder de raadsleden van Gemeentebelangen is Paul de man met een technische achtergrond en daarom is hij voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen. De mensen met een technische achtergrond zijn te weinig vertegenwoordigd in de raad. De belangrijkste speerpunten voor Paul zijn milieu, ruimtelijke ordening en wegen.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor Kernen Beusichem en Zoelmond en ODR vraagstukken.


 • Paul is onze contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Zoelmond.


>>> Stuur Paul een mail  (paul@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Paul


 • Omgevingsmanager voor de overheid bij DC professionals te Zoetermeer

 • Voorzitter Ing. Vereniging KIVI Regio Utrecht

 • Lid recreanten/barcommissie TV Uitwijk, Wijk bij Duurstede

 • BHV/EHBO-er in Beusichem/werk

Daan van Tuil

Daan is woonachtig in Lienden, maar is opgegroeid in Ingen. Het sociaal domein heeft bij Daan speciale de aandacht. Hij houdt zich binnen onze partij bezig met de zaken die daarbij horen, zoals beschermd wonen, jeugdzorg en ouderenzorg. Zorg zou voor iedereen in Nederland hetzelfde moet zijn en ook betaalbaar. Daan zou het liefst zien dat de zorg gratis is, want hij vind het een basisbehoefte!


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor Kernen Ingen en Eck en Wiel en verantwoordelijk het Sociaal Domein en de  Zorgvraagstukken.


 • Daan is onze contactpersoon voor de inwoners van Ingen en Eck en Wiel.
 • Gemeentelijke werkgroep Sociaal Domein>>> Stuur Daan een mail  (daan@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Daan


 • Forensisch Psychologisch Begeleider Pompestichting

Wander van Laar

Wander is geboren en getogen te Lienden (1967) en wil zich de komende jaren vooral blijven inzetten voor het versimpelen van het melden van problemen op straat, binnen gezinnen en van persoonlijke problematiek. De openbare ruimte, daar ligt zijn kennis. Wat er volgens Wander deze raadsperiode moet gebeuren is: drempels verder omlaag, meer overleg met inwoners, meer verantwoording naar inwoners, snellere opvolging vanuit de gemeente, meer zaken digitaal faciliteren, oog voor welzijn van mens en dier, bescherming van natuur en landschappen en natuurlijk zoveel mogelijk kerngericht werken.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Lienden
 • Reserve contactpersoon voor de inwoners van het Lingemeer.
 • Gemeentelijke werkgroep Raadscommunicatie.
 • Gemeentelijke werkgroep Openbare ruimtes.
 • Voor vragen over openbare ruimtes (problemen), kunt u bij Wander terecht.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de kern Lienden en verantwoordelijk voor openbare ruimtes en externe communicatie.


>>> Stuur Wander een mail  (wander@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Wander


 • Bestuurslid bij Ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen (LOI)

 • Eigenaar "De Groene Heren" (tuinontwerperbureau)

 • Mede eigenaar / beheerder Tuinwebwinkels "Appeltern" 
 • Momenteel bezig met het oprichten van de "Tuin van Lienden"
 • Momenteel bezig met het op touw zetten van "Gezond Buren"

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved