ONZE RAADSLEDEN

WIE IS WIE (onze raadsleden)

Sander van Alfen

Ik ben Sander van Alfen, geboren en getogen in de gemeente Buren en tegenwoordig woonachtig in Lienden. In 2003 ben ik begonnen in de Burense politiek. In 2006 ben ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad, tussen 2010 en 2016 ben ik wethouder geweest en sinds 2016 mag ik fractievoorzitter van Gemeentebelangen zijn.


Ik vind dat lokale politiek dichtbij de inwoners moet staan en dat inwoners zich gehoord moeten voelen. Ook geloof ik dat kernen van elkaar mogen verschillen. Daarom zal ik in de Burese gemeenteraad mijn uiterste best doen om maatwerk per kern uit de verf te doen laten komen. Daarnaast vind ik dat politiek veel praktischer moet zijn. Je kunt wel contiinu praten over visies maar het gaat er in mijn ogen om dat er daadwerkelijk wat gebeurt! Niet alleen denken maar vooral ook doen, samen met de inwoners van de gemeente. • Werkzaam bij Van Vetlhoven Transport BV in Eck en Wiel


 • vice-voorzitter gemeenteraad

 • voorzitter werkgroep klimaat

 • voorzitter agendacommissie

 • Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Financiel beleid en Communicatie.

 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Ravenswaaij - Zoelmond.

 

 

>>> Stuur Sander een mail (sander@gemeentebelangen-buren.nl)  


Nevenactiviteiten Sander


 • Secretaris biljartvereniging Calimero

 • Secretaris Biljartbond Wageningen e.o.

 • Bestuurslid Molenstichting Gelderse Rivierengebied

Jerri van Zetten

Ik ben lid geworden van Gemeentebelangen omdat deze partij lokaal en onafhankelijk is.


En er dus geen banden of invloeden zijn vanuit een landelijk partij.


Mij inziens is namelijk dat de belangen van de gemeente Buren anders kunnen zijn dan die van Den Haag. Ook ben ik van mening dat een overheid dicht bij de burger en ondernemers hoort te staan en dit ook de democratie ten goede komt.


Een gemeente hoort wat mij betreft in dienst te staan van haar burgers en inwoners en niet andersom.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Financiel beleid.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Ravenswaaij - Zoelmond.

 

 

>>> Stuur Jerri een mail  (jerri@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Jerri


Derk Jan Bult

Ik ben Derk Jan Bult (1958). In mijn werkzame leven gewerkt bij de Koninklijke Marine en politie Amsterdam.


Ik houd van analyse, visieontwikkeling, grote lijnen uitzetten en oplossingen bedenken.


Ik ben lid van Gemeentebelangen Buren omdat je als lokale partij geen last hebt van vastgeroeste partijpolitieke ideologieën of Haagse standpunten. Raadsleden van landelijke partijen hebben vaker een formele visie op hun rol als raadslid, terwijl luisteren naar de burger de eerste prioriteit is van lokale partijen. Met het kerngericht werken willen wij het vertrouwen van onze inwoners in de politiek verbeteren.

 

Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de Omgevingswet, APV (gemeentelijke verordening) en de RO (Ruimtelijke ordening).

.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Ingen - Het Lingemeer - Lienden - Ommeren.
 • Gemeentelijke werkgroep APV
 • Gemeentelijke werkgroep Ruimtelijke ordening.
 • Voor vragen over huren van een woning (problemen), kunt u ook bij Derk Jan terecht.


>>> Stuur Derk Jan een mail  (derkjan@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Derk Jan


 • Voorzitter huurdersvereniging Lingewaarde

 • Signaleringsgroep Lienden

Paul Molleman

Paul is woonachtig in Maurik en heeft een technische achtergrond in weg- en waterbouw. Paul is werkzaam bij de gemeente Amsterdam, als omgevingsmanager. Onder de raadsleden van Gemeentebelangen is Paul de man met een technische achtergrond en daarom is hij voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen. De mensen met een technische achtergrond zijn te weinig vertegenwoordigd in de raad. De belangrijkste speerpunten voor Paul zijn milieu, ruimtelijke ordening en wegen.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor de Omgevingswet, APV (gemeentelijke verordening) en de RO (Ruimtelijke ordening).


 • Paul is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.
 • Gemeentelijke werkgroep RO


>>> Stuur Paul een mail  (paul@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Paul


 • Omgevingsmanager voor de overheid bij DC professionals te Zoetermeer

 • Voorzitter Ing. Vereniging KIVI Regio Utrecht

 • Lid recreanten/barcommissie TV Uitwijk, Wijk bij Duurstede

 • BHV/EHBO-er in Beusichem/werk

Gerdjan Keller

Mijn naam is Gerdjan Keller, zoon van een Zwitserse vader en Hollandse moeder, inmiddels 32 jaar gelukkig getrouwd met Ellen en de trotse vader van een zoon Gustav (26 jr.) en dochter Eva (24jr.)


Ik heb ruim 38 jaar als leidinggevende (commissaris) gewerkt bij de politie (Nationale Recherche), ben ruim 1 ½ jaar wethouder geweest voor Gemeentebelangen en ben momenteel in deeltijd werkzaam bij het particuliere Zorgburo van mijn vrouw. Ik ben een flexibele, maatschappelijk betrokken, resultaatgerichte persoon met ruime ervaring in het domein veiligheid en zorg & welzijn. Ik haal voldoening uit mensen te binden en verbinden en anderen in hun kracht te zetten om zo samen goed te presteren. Daarnaast ben ik constant op zoek naar verbeteringen, resultaten te boeken en humor en plezier toe te passen in alles wat ik doe.


Ik draag de natuur en het landschap van de gemeente Buren een warm hart toe. Mijn motto voor de komende periode is: “Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden” en de zeggenschap van inwoners moet worden vergroot. Per slot van rekening weten zij als geen ander hoe zij hun eigen leefomgeving willen inrichten.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Sociale domein en de Zorgvraagstukken.


 • Gerdjan is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.
 • Gemeentelijke werkgroep Sociaal Domein>>> Stuur Gerdjan een mail  (gerdjan@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten GerdjanWander van Laar

Wander is geboren en getogen te Lienden (1967) en wil zich de komende jaren vooral blijven inzetten voor het versimpelen van het melden van problemen op straat, binnen gezinnen en van persoonlijke problematiek. De openbare ruimte, daar ligt zijn kennis. Wat er volgens Wander deze raadsperiode moet gebeuren is: drempels verder omlaag, meer overleg met inwoners, meer verantwoording naar inwoners, snellere opvolging vanuit de gemeente, meer zaken digitaal faciliteren, oog voor welzijn van mens en dier, bescherming van natuur en landschappen en natuurlijk zoveel mogelijk kerngericht werken.


 • Contactpersoon voor de inwoners van Ingen - Het Lingemeer - Lienden - Ommeren.
 • Gemeentelijke werkgroep Raadscommunicatie.
 • Gemeentelijke werkgroep Openbare ruimtes.
 • Voor vragen over openbare ruimtes (problemen), kunt u bij Wander terecht.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor openbare ruimtes en externe communicatie.


>>> Stuur Wander een mail  (wander@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Wander


Gerard van Droffelaar

Mijn naam is Gerard van Droffelaar, 


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor het Sociale domein en de Zorgvraagstukken.


 • Gerard is onze contactpersoon voor de inwoners van Eck en Wiel - Maurik - Rijswijk.
 • Gemeentelijke werkgroep Sociaal Domein>>> Stuur Gerard een mail  (gerard@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten GerardHelma Hoek

Ik ben 54 jaar en meer dan 50 jaar woonachtig in de prachtige gemeente Buren en werkzaam bij de firma Wiemann Möbel GmbH & Co. KG in de Beijerdstraat te Beusichem.


Samen met mijn partner, zoon en onze honden wonen wij u nu in Maurik en zijn dit jaar een hondensportcentrum in Ingen begonnen.


Ik heb in 2021 de cursus “Politiek Actief” positief gevolgd en ben opgenomen in de fractie van Gemeente Belangen Buren als burger raadslid.


Gemeentebelangen Buren is een lokale partij die dicht staat bij de inwoners en zal altijd strijden om vooral samen te kijken naar mogelijkheden per kern.


Het is belangrijk dat onze inwoners zich een gewaardeerde inwoner van de gemeente Buren voelt, of u nu jong of oud bent – U moet het gevoel hebben dat er echt naar je geluisterd wordt en dat u geholpen wordt waar dat nodig is.


Ik wil me graag inzetten voor sport, welzijn en cultuur maar ook voor onze omgeving. Daar deze portefeuilles zo groot zijn blijf ik dus eerst in de achterban als burger-raadslid. Zo lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling en beleid in onze gemeente.


Betrouwbaar, betrokken en dichtbij – dat wil ik zijn bij Gemeentebelangen Buren!


 • Contactpersoon voor de inwoners van Beusichem - Eck en Wiel - Maurik.
 • Gemeentelijke werkgroep Sociale domein.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor onderdelen van het Sociale domein.


>>> Stuur Helma een mail  (helma@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Helma


Louis de Koning

Mijn naam is Louis de Koning, 


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor Financiën.


 • Louis is onze contactpersoon voor de inwoners van Beusichem.
 • Gemeentelijke werkgroep Financiën>>> Stuur Louis een mail  (louis@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten LouisCollin van Verseveld (burgerraadslid)

''De reden dat ik voor Gemeente Belangen heb gekozen is omdat ze echt lokaal betrokken zijn, ze horen bij geen landelijke partij en kunnen daardoor altijd onafhankelijk blijven. Ze luisteren naar de burgers iets wat ik in de politiek zeer mis en ze willen zorgen voor een Gemeente Buren waar we trots op kunnen zijn!


Ook willen ze met iedereen in gesprek en met iedereen samenwerken, ze willen zorgen dat iedereen een plekje kan vinden en dat iedereen zich ook thuis voelt ongeacht wie je bent!


Als jongeren vind ik dit persoonlijk heel belangrijk en ik hoop dat op deze manier de partij ook kan zorgen dat Gemeente Buren niet leegloopt maar dat mensen er juist naar toekomen!''


 • Contactpersoon voor jongeren uit de gemeente Buren.
 • Gemeentelijke werkgroep Sociale domein/jongeren.


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor onderdelen van het Sociale domein.


>>> Stuur Collin een mail  (collin@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten Collin


Frits van Leeuwen (burgerraadslid)

Mijn naam is Frits van Leeuwen, 


Verantwoordelijk binnen Gemeentebelangen voor Financiën.


 • Frits is onze contactpersoon voor de inwoners van Lienden.
 • Gemeentelijke werkgroep Financiën>>> Stuur Frits een mail  (frits@gemeentebelangen-buren.nl)


Nevenactiviteiten FritsALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved